Et bærekraftig samfunn år 2040

English

Besøkende blir gjerne overrasket over at våre byer og tettsteder av 2040 er så kompakte, sjarmerende, rene, trygge og estetisk tiltalende.  Omkringliggende skog og mark er frodig, sunn og vrimler av ulike arter. De byene som er så heldige at de har gamle boligkvarter og kanaler fra tidligere tider, viser stor omsorg for disse stedene.  Slike områder gir en følelse av forankring til arkitektur og kultur. Trær, blomster, parker, åpne strender, innsjøer, elver og kanaler regnes som avgjørende for sunne omgivelser. Det finnes verken synlige biler eller parkeringsplasser, men rikelig med automatiske trikker og traséer for sykler og fotgjengere.  Biltrafikk, parkering og tog (Eco global society 2013) i urbane områder er alle under jorda eller går i rør. Togene kan være av hyperloop– eller svevetog av maglev-typen Alle biler er koblet til GPS-systemer som automatisk tar over kjøringen i byområder.

Alle bygninger er minst passiv-hus i den forstand at de varmes opp av geotermisk energi  (Phillips, 2014) og produserer sin egen elektrisitet gjennom høyeffektive solcellepaneler og vindmøller (BBC news, Aug 2013). Alle transportmidler som biler og fly er elektriske. Kull og olje regnes som råstoff. Som drivstoff er det kun brukt i veteranbiler for spesielt interesserte samlere og regnes som produkter av en uansvarlig politikk fra fortiden.

Offentlig så vel som privat sektor investerer tungt i miljøvennlige produksjonsprosesser og nanoteknologi (Danson, 2012). Forskningen på alternative energikilder og energilagring i batterier er svært avansert (Sadoway, 2012). Batterier er nesten hundre ganger mer effektive enn de var for bare 30 år siden, andre energilagringsformer har vokst eksponentielt (Scotland & Henderson, 2012) og effektiviteten er forventet å øke ytterligere ti ganger de neste ti-femten årene. Det er åpenbart for alle at menneskelig kompetanse og kreativitet er gitt frie tøyler.

Sett ovenfra er nye bydeler nesten vanskelig å få øye på, siden alle nye bygninger ser ut som bølgende åser i stedet for firkantede bokser fra fortiden. Tak og terrasser er dekket av trær og hager (Hansen, 2014). Regnvann samles på takene og i store underjordiske sisterner – formålet er å samle vann til tørre perioder og for å avlaste avløpssystemene i perioder med tung nedbør (EC, 2012). Vannbassengene i grunnen er også en del av avkjølingssystemet for varme perioder.  De lange, relativt lave bygningene med romslige leiligheter bygget i terrasser er mellom tre og syv etasjer høye avhengig av beliggenhet og kan være opptil flere hundre meter lange. Alle leiligheter har utsikt over naturområder. Infrastrukturen for håndtering av avfall, vann, kloakk, elektrisitet, geotermisk varme og datastyrte transportsystemer ligger sentralt i bygningen og under jorda (Eckblad, 1986). Veier utenfor byene er “grønne” og tilpasset terrenget (Danson 2013). Alle konstruksjoner er plassert i trygg avstand fra elveleier og strender, siden man fortsatt må ta høyde for flom (Munich re, 2012) på grunn av global oppvarming og klimaendringer  (World Green Building Council, Grønne tak).

Bygninger og infrastruktur er robuste og bygd for ekstremvær som lange tørkeperioder, sterk vind,  mye nedbør, nå og da også i form av våt og tung snø (EEA, 2012). Vinduer og andre sårbare områder er beskyttet av skodder som automatisk kommer fram når det er nødvendig. Nye, frittstående villaer er sjeldne, ettersom de anses for sårbare for hyppige ekstrem-værsituasjoner. Fossilt brensel-epoken endte for bare 15 år siden, og det vil ta århundrer før problemene fra denne tiden er ryddet opp i.

Kraftproduksjon og oppvarming av boliger er desentralisert. Sterke stormer, tung snø og ekstrem isdannelse i korte vintersesonger har gjort luftkabler og master stadig mer sårbare. Ledningsføring, som el-kraft, overføringsledninger fra vind- bølge- tidevannskraft, søppelforbrenningsanlegg, data/tv-kabler etc,   går i fjell eller under bakken. Mye av drillekspertisen fra oljeboringstiden er nå engasjert i å bore dype hull til geotermisk energi. I varme perioder pumpes luft inn i et underjordisk system til kjøling før den går til sentrale klimaanlegg felles for boligkomplekset.

Bygging av sosial kapital og lokalt samhold er viktige politiske mål, og det er rikelig med både frilufts- og innendørs formelle og uformelle møte- og lekeplasser (Watts, 2012). Karbon- kultusen med tilbedelse av hensynsløse profitører som uansvarlig og brutalt utnyttet begrensede naturressurser og medmennesker, har blitt erstattet med beundring for individualitet, kreativitet, kvalitet og medmenneskelighet. Opplevelser er viktigere enn ting (Wallman, 2014). Rikdom er definert som generell trivsel og personlig frihet til å bli kreative og unike individer. “Grenseløs grådighet etter mer” har blitt erstattet med “måtehold, individualitet og visdom”.

Flere byer og tettsteder med universiteter har spesialisert seg på å trekke til seg høyt utdannede og kreative mennesker; “bohemer”, kunstnere, “nerder” av ulike slag, forskere og professorer. Disse stedene framstår nå som kompetente, heterogene, flerkulturelle og spesielt kreative lokalsamfunn. Et av slagordene er de tre T-er: “Teknologi, talent og toleranse” (Hedges, 2012).  Kreativitets-knutepunkter tiltrekker flere kompetente mennesker, og skaper paradigme-skiftende ideer og produserer nye oppfinnelser i et utrolig tempo.

Maten som tilberedes og serveres er i stor grad vegetarisk. Noe kjøtt kommer fra streifende kyr, hjort, sau og geit som holdes for å sikre et åpent og sunt jordbrukslandskap (Savory,2013). Annet kjøtt dyrkes på alge-substrat i store tanker som drives med solenergi. Grønnsaker dyrkes i stor grad i småskala hager (True activist,2012),  på terasser og tak og vertikalt i høye bygninger i nærheten av forbrukerne (Greenwise, 2012). Jordbruk forøvrig er økologisk og vektlegger oppbygging av motstandsdyktighet og god jordhelse (Trites, 2013). Etter at prisøkningene på mat  begynte å ta av i 2012, ble det klart at det er uklokt å stole på storimport av hvete, soyabønner, mais og linser for å produsere kjøtt fra dyr i fabrikklignende betingelser (Factory farming). Billige og pålitelige leveranser av matvarer fra fjerne land var over med et stadig mer  lunefult klima (Guardian, 2012)

Blant de mest respekterte og høyest betalte yrker er læreryrket. Favorittfag er naturfag, filosofi, kunst, databehandling, robotikk, nano-teknologi, arkitektur og kreativ ingeniør-kunst (creative engineering). Alle lærere vet hvordan de skal balansere instruktivistisk og konstruktivistisk undervisning og i hvilke situasjoner IKT støtter læring og når det ikke gjør det. Alle lærere har å holde seg kontinuerlig oppdatert, og nettbasert videre- og etterutdanning er en selvfølge. Det heter egentlig ikke etter- og videreutdanning. Man deler ikke lenger opp utdanning i tidsperioder i en karriere, men tar kontinuerlig, livslang læring i alle profesjoner som en selvfølge.

Industriell produksjon og bedrifter har alle klare samfunnsansvarsprofiler og regnskap med trippel bunnlinje. Uten slike profiler er det vanskelig å få kreditt i bankene (UNEP fi, 2012). De fleste definerer seg selv som “B-selskaper” der de tidligere eksterne kostnadene konsekvent internaliseres. Et bredt tilfang av ulike tiltak er tilgjengelig for lovgiverne (Ando, 2012).  Den lovmessige rammen som alle bedrifter har å holde seg innenfor er streng og håndheves. Multinasjonale selskaper som prøver å presse lovverket i sin favør ved å skyve eksterne kostnader over på samfunnet blir bedt om å overholde reglene eller forlate landet.

De beste CSR bedriftene belønnes med ekstra god kredittvurdering fra bankene og får spesialpriser fra forsikringsselskapene (CSR, 2012). De registreres også på Dow Jones Sustainability index. Det er en forutsetning for at de fleste av verdens store pensjonskasser skal kunne investere i selskapet.

Gjennom effektivt internasjonalt samarbeid ble de tidligere skatteparadisene, akrobatisk finansspekulasjon og uansvarlige banktjenester som var typisk for fossilt brensel epoken avskaffet for over 20 år siden. «Tobinskatt» er pålagt alle internasjonale finanstransaksjoner for å redusere spekulasjon.

Avfallsproduksjon er redusert til et minimum. Alle organiske forbindelser komposteres. Alle andre elementer fra verdiskapingskjeden gjenbrukes eller gjenvinnes (EEA, 2012). Flere industrielle produkter kan være personlige og produseres på tredimensjonale digitale skrivere (3D printers). Billig masseproduksjon av lav kvalitet hører en uansvarlig fortid til. Kjemikalie-bruk er redusert til et minimum, og er underkastet strenge kontroll-regimer. Det er kjemikaliene som må underkaste seg – ikke menneskene (Jarl).

Verdiskapingskjeden

Maksimal lønn er satt til 15 ganger laveste lønn, en lovbestemt minstelønn. Påfallende luksusforbruk anses som primitivt og håpløst utdatert. En normal heltids arbeidsuke er stipulert til 20 timer. Pensjonsalderen er av mindre betydning, siden de aller fleste er i stand til å fortsette inn i alderdommen med deltidsarbeid til dels kombinert med hjemmekontor.

Dette kan være en beskrivelse av et bærekraftig samfunn i nær fremtid.

Når vi ser tilbake tjueåtte år tidligere, år 2012, kan vi forsøke å forklare hva som skjedde.

I perioden 2012 -2015 ble det klart for de fleste oppegående mennesker at global oppvarming og klimautfordringene var blitt «så massive, så globale og så komplekse at problemene bare kan overvinnes ved å sprenge faggrenser og omfavne en ny visjon for fremtiden».

“Vi står ved et veiskille. Konvensjonell olje-og gass er begrenset. Vi kan fortsette nedover stien med skitnere, mer karbonintensive ukonvensjonelle oljekilder, grave opp den skitneste tjæresand og skifer, fortsette å fjerne fjelltopper for kulldrift. Eller vi kan velge den alternative veien med rene energiformer og energieffektivisering.

Klimavitenskapen er krystallklar. Vi kan ikke velge stien med skitten, fossil energi uten å garantere at klimasystemene passerer vippepunkter, og overlate våre barn og barnebarn til en situasjon utenfor deres kontroll” (Hansen, J. 2013) .

Problemet var altfor komplisert til å overlate til miljøvernere. Miljøvernere ble gjerne for elitistiske. Økologisk tenkning ser komplekse relasjoner og samhandling mellom industrianlegg, arbeidere, helse, energi, forurensning og økonomisk vekst og kan betraktes som like mye en del av planetens økosystem som en skog (Nordhaus og Schellenberger, 2007 Gilding, 2013).

Under fossilt brensel- epoken ble de fleste av våre beslutningstakere vant til populist-politikk. De unngikk ubehagelige prioriteringer og vedtak.  De foretrakk «hyggelige» omskrivninger, tvetydig skjønnmaling, lettvint slagordspolitikk, tildekking  og tåkelegging framfor ærlig og usminket virkelighetsbeskrivelse. De ble mer eller mindre paralysert og diktert av den store kull-og oljeindustrien. De hadde også en tendens til å lytte altfor mye til administrerende direktører i store og hensynsløse internasjonale selskaper fremfor å vurdere det beste for eget folk. Etter 2012 ble det stadig mer åpenbart at verdens største selskaper ikke kunne få lov til å fortsette å tilrane seg politisk makt fra folkevalgte organ og overføre denne til sine lukkede styrerom. Administrerende direktører i Exxon Mobil, Chevron, Shell, Gazprom, Aramco, Unocal, BP. Philips Conoco, Halliburton, Koch bros og andre ble aldri valgt i demokratiske valg, men hadde likevel større politisk innflytelse enn regjeringene i de fleste land. Verdens ti største oljeselskaper er alle større økonomiske enheter enn 180 land (Anderson and Cavanagh, 2000).

Under finanskrisen 2008-2015, ble det stadig klarere, selv for svorne monetarister, at eksponentiell vekst i et lukket system som vår planet ikke er mulig i det lange løp. – Med en 5 % årlig materiell vekst, ville forbruket dobles hvert 14 år. Verdens økosystemer setter klare grenser for vekst i materielt forbruk og avfallsproduksjon. Heldigvis er det ingen grenser for immateriell vekst.

En sunn økologi er grunnlaget for en sunn økonomi. – Å frakople finansiell økonomi fra realøkonomi, og la spekulanter blåse finansballongene til astronomiske størrelser, ble en så opplagt dårskap at det måtte komme til en slutt. Vi fikk et presserende behov for å avvenne oss fra fossilt brensel, og å arbeide for en fornuftig kurs mot bærekraftig energi-uavhengighet.  Vi kunne ikke lenger fortsette som viljeløse «kull- og olje-narkomane» med stø kurs for katastrofene.

Et nytt system, “grønn øko-økonomi” eller “naturlig kapitalisme” ble utviklet. Strategien var å:

 1. drastisk øke ressursproduktivitet for å bremse ressursutarming i den ene enden av verdiskapingskjeden og langt lavere forurensning i den andre enden;
 2. fra og med år 2014 sørge for en 10% årlig økning i energi-effektivitet og en 10% årlig reduksjon i utslipp av drivhusgasser fra år 2015 og utover sikre en 10% årlig økning i energieffektivitet og en årlig 10% reduksjon i klimagassutslipp. Det settes en enkel, flat skatt på karboninnholdet i fossile brensler, krevd inn fra alle kull- olje- og gassselskaper ved oljefeltet, gruva eller importstedet. Avgiften stiger gradvis  over tid, og midlene  fordeles likt til alle skattebetalere (Hansen, 2012)
 3. kreve at industriprosessene etterligner biologiske prosesser for å unngå avfall;
 4. basere økonomien på levering av tjenester i stedet for kjøp av varer;
 5. investere massivt i å regenerere naturkapital og økosystemtjenester og nedbetale økologisk gjeld (Naam, 2013);
 6. Alle nye bydeler skal baseres på størst mulig grad av selvforsyning, motstandsdyktighet mot ekstremvær, sosialt samhold og økologiske prinsipper (Se eks.: Masdar)
 7. sikre inntektsdistribusjon og adressere økonomisk og politisk ulikhet;
 8. avskaffe alle “perverse” (Robin et al, 2003) og miljøskadelige subsidier, tilskudd og skattelettelser (Nourish 9 billion.org, 2012; Koplow, 2008); Ochs, Anderson and Rogers (2012)
 9.  innlemme miljømessige og sosiale kostnader i alle priser på varer og tjenester. Eksternalisering av negative kostnader er forbudt og straffbart (Ando, 2012); (Roberts,2013); (Trucost,2013)
 10. redusere materialistiske, antroposentriske og kontemposentriske verdier i produksjonen og understreke ansvarlige, langsiktige verdier. – Vi låner verden fra fremtiden. Det er uansvarlig og uetisk å plassere økologisk gjeld på våre barn og barnebarn (Transition network);
 11. investere massivt i og subsidiere bruken av fornybare og miljøvennlige energiformer og “grønne” teknologier. Dette fordi “store, langsiktige investeringer i ny teknologi kun kan gjøres av myndighetene. De er nesten alltid motivert av bekymringer om nasjonal sikkerhet eller økonomisk konkurranseevne. Regjeringer gjør langsiktige investeringer i FoU og infrastruktur, og privat sektor kapitaliserer på dem for å utvikle spesifikke produkter “(Nordhaus og Schellenberger). Teknologien finnes allerede i stor grad (UNEP, 2011);
 12. overbevisende informere publikum om at epoken med billig olje var over rundt 2006. Dette var basert på EROEI formelen: “Energy returned on energy invested”.  I 1930 var EROEI i USA omtrent 100:1. I 1990 var det gått ned til 18:1. I 2012 var den så lav som 3:1. – Nitti millioner oljefat daglig kan ikke produseres på den billige “gamle”- måten.
 13. betrakte markedet som et verktøy – ikke en mester eller en religion – et verktøy for å oppnå mer velferd generelt, individuell selvrealisering, sosial utjevning og likhet, robuste og friske økosystemer, redusere nasjonale og internasjonale spenninger, redusere internasjonal organisert kriminalitet og terrorisme, redusere miljørisiko og økologiske mangelsituasjoner, skape bærekraftige arbeidsplasser og varig økonomisk verdi, økt velvære og velferd til alle, ikke bare til noen få milliardærer. Laissez-faire kapitalisme, monetarisme,  nyliberalisme eller nykonservatisme  kommer ynkelig til kort her (Gilani, 2012); (Sutherlin, 2012)
 14. systematisk overføre politisk makt fra de store selskapene til demokratisk valgte regjeringer og sikre at politikerne faktisk tar ansvar for å bygge demokrati og bærekraftig utvikling;
 15.  redusere og til slutt stoppe den strie strømmen av  petro-dollar til korrupte, brutale og fundamentalt religiøse diktatorer, sekter og terroristgrupper i Midtøsten, Afrika, Asia og i USA (Bjørke, 2012);
 16. bekjempe internasjonal og organisert kriminalitet ved å avvikle skatteparadisene og andre hvitvaskingsinstitusjoner, eliminere bruken av kontanter og bestemme at regjeringer eller presidenter ikke lovlig kan forplikte sin egen nasjon til å tilbakebetale lån med mindre de kan bevise demokratisk legitimitet. Finansinstitusjoner som låner ut penger til diktatorer og tyranner gjør det på egen risiko;
 17. avslutte kasino kapitalismen og erstatte det med “naturlig eller økologisk kapitalisme”. Den nyliberalistiske ideologien til Milton Friedman og hans Chicago skole er nå sett på som  det den egentlig er: en kriminell ideologi som systematisk stjeler rikdommer av alle slag fra den store majoriteten mens de bygger opp en håndfull korrupte multimilliardærer. Den nyliberale ideologien har utarmet og forurenset økosystemer og naturressurser, bygget opp en enorm økologisk gjeld, kanalisert formuer til korrupte psykopater, tyranner, menneskehandlere, våpensmuglere og krigshisserne, tobakkskonger, gangstere og karbonbaroner. Det har besørget tsunamier av oljedollar til de mest tyranniske og blodtørstige regimer i verden. Ideologien har fjernet alle begrensninger på uetiske og hensynsløse kasinokapitalistiske institusjoner som f.eks Enron og Goldman Sachs. Disse institusjonene lager finanskriser hvert-6-8 år. Vanlige mennesker får svi, finansakrobatene blir bare rikere. Disse merkelige institusjonene som tar all fortjeneste når de vinner, og kommer løpende (eller flyr i sine private jetfly) til regjeringene for å tigge til seg skattebetalernes penger når de taper. Feige eller korrupte politikere betaler merkelig nok ut hver gang. Det er på tide å sette de korrupte finansakrobatene i fengsel og erstatte dem med etiske, sosialt- og miljømessig ansvarlige bankfolk. Eksempler: Triodos Bank Foundation og Global Alliance for Bank Values  (Korten, 2012)
 18. mobilisere de brede massene ved å invitere kirker, moskeer og templer. “De fleste protestanter, liberale katolikker, jøder og kvekere, unitariske universalister og den økende bølgen av reformistiske muslimer – er de sterkeste gjenværende kulturelle krefter med moralsk autoritet til å insistere på at vi har en plikt til å hjelpe de fattige, kreve rettferdighet, og at medfølelse alltid er en bedre overlevelsesstrategi enn konkurranse (WCC,2012). Markedet sier: Alt og alle har en pris, og er til salgs. Tro sier: De mest verdifulle tingene i livene våre – god helse, trygg mat, sterke familier, et rent miljø, en rettferdig økonomi, meningsfylt arbeid, tilgang til muligheter – er uvurderlig, og bør med rette være tilgjengelig for oss alle “(Robinson, 2012).
 19. mobilisere frivillige, Rotary, Lions, Inner Wheel, Kiwanis, speiderne og lignende organisasjoner. Privat sektor og skoleverket må oppmuntres til å delta i massebevegelser for å transformere verden fra fossilt brensel paradigmet til det bærekraftig samfunnsparadigmet.
 20. erklære en slutt på disharmoni, og forplikte seg til en ny epoke av fred, samkreativitet og globalt samhold (Hubbard, 2012)
 21. være et klart alternativ for et robust, moderat, velstående, ansvarlig og bærekraftig samfunn, og kreve av karbonbaronene og deres agenter å forklare hva de er mot, og hvordan deres fremtidige samfunn eventuelt vil arte seg

Et tilbakeblikk antyder at år 2012 ble vendepunktet.  Tegnene på klimaendringer ble stadig tydeligere. Flom, tørke, enorme skogbranner, uvanlig vær, mer ekstremvær og skremmende stormer verden over gjorde det klart at det daværende økonomiske systemet økte følelsen av utrygghet, konflikter og utarming av økosystemene. Styringsmakter verden over kunne ikke lenger garantere for framtidig økologisk og økonomisk trygghet for sine folk innenfor de rammene systemet ga. Redusert matproduksjon kombinert med hensynsløs spekulasjon førte til dramatisk økende matvarepriser. Ekstrem-kristne så vel som ekstrem-islamistiske, fundamentalistiske grupper drev en deprimerende og  uhyre aggressiv dommedags-diskurs.  Mange desillusjonerte miljøvernere ga også uttrykk for at de store øko-katastrofene og sivilisasjonens endelikt var uunngåelig. Den gamle maya-kulturens kalender sluttet påfallende nok i desember 2012. Det var omtrent på den tiden at endringene som skulle føre til det økonomiske og økologiske paradigmeskiftet begynte.

Litteratur:

Anderson, S. and Cavanagh, J. (2000) Top 200: the rise of corporate global power http://www.ips-dc.org/reports/top_200_the_rise_of_corporate_global_power
Marshall, A.G. (2012) 
No Conspiracy Theory — A Small Group of Companies Have Enormous Power Over the World

Ando, A. (2012) Tragedy of the commons – externalities, Theis & Tomkins, Sustainability: A Comprehensive Foundation http://cnx.org/content/m38612/latest/?collection=col11325/latest

Ando, A. (2012) Solutions: Property Rights, Regulations, and Incentive Policies, Theis & Tomkins, Sustainability: A Comprehensive Foundation
http://cnx.org/content/m38956/latest/?collection=col11325/latest

BBC News (2013) The city of 2050  |  What if you could design a city?  |  How will your future cities look like?   |   How Design is Making the World More Sustainable  |  | Eight Reasons for Optimism on Climate Change (Feb 2014) |   Humanity’s Crisis Is Systemic and Overwhelming—And the Only Way Out Is to Create Bold New Systems (March 2014)  | Loveable Places Are Sustainable (March 2014) |    Habitats for humanity: Why our cities need to be ecosystems, too (March 2014) |   Green urban infrastructure could save $17trn by 2050   |

B-corporations (2012) http://www.bcorporation.net/declaration

Bjørke, S.Å. (2012) Green eco economy https://ufbutv.com/sub1/

Bjørke, S.Å. (2012) Climate change https://ufbutv.com/climate-change/

Clark, B., Foster, J.B. & York, R (2009) Capitalism in Wonderland, Monthly Review, http://monthlyreview.org/2009/05/01/capitalism-in-wonderland

CSR-Norge (2012) Corporate Social Responsibility http://www.csrnorge.no/  |  Emerging Green Technologies  for the Manufacturing Sector  |

Danson, C. (2012) Steam without boiling water: nanotechnology using sunlight for power

Danson, C. (2013) A road can be more than a road  |  Green infrastructure becoming mainstream   |   Electric roads could make plugging in your EV a thing of the past  |    The hyperloop transportation system |  Streetcars Save Cities – Slideshow  |  Slik kan norsk transport se ut i 2040 (TU) | They paved paradise and put in … some solar panels?  | Why light electric vehicles will outpace cars before you know it (May 2015) |  What is the mobility of the future  |

Dow Jones Sustainability Index (2012 ) http://www.sustainability-index.com/

Eckblad, G. (1986) Det andre landet, Solum forlag, Oslo

EC (2012) Green infrastructure  http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm
|  Utformer byer som tåler mye vann
http://www.vvsforum.no/artikkel/7820/utformer-byer-som-taaler-mye-vann.html
The C40 Cities Climate Leadership Group  |

Eco global society (2013) Mitsubishi driverless skytrain http://www.ecoglobalsociety.com/mitsubishi-driverless-sky-train/

EEA (2012) Climate change adaptation in Europe  http://www.eea.europa.eu/articles/turning-the-urban-challenge-into/highlights/major-new-website-to-assist

EEA (2012) Unsustainable consumption – the mother of all environmental issues? http://www.eea.europa.eu/highlights/unsustainable-consumption-2013-the-mother |    |   Monbiot (2012) Face it: our level of consumption is pathological   |   A global movement for climate justice |   We can work less, make more money and save the planet  |  Debunking inequality myths  |   Genuine progress indicators (GPI) |   How Economic Inequality Kills: The appalling human costs of our current economic system  (March 2014) |

Factory farming  http://www.makeitpossible.com/#film  |    Cook organic – not the planet  |    Halve meet consumption scientists urge  |   Plant matters: Is photosynthesis the best defense against climate change?   |   Unbelievale Ways Companies Are Trying to Keep You From Seeing Where Your Meat Comes From  |  Monsanto’s GMO Feed Creates Horrific Physical Ailments in Animals  |   Gatesnotes: the future of food  |  How to feed the world  | 6 Crimes Against Nature Perpetrated By the Food Industry |

Gilani, S. (2012) Wall Street Has Set You Up Like a Bowling Pin , Money Morning, http://moneymorning.com/2012/08/17/wall-street-has-set-you-up-like-a-bowling-pin/
Gilani, S. (2013)The next bank meltdown will be no accident ,Wall street insights and indictions  |  Danson: How I Learned to Cheat on Wall Street |

Gilding, P. (2013) Victory at hand for the climate movement, Post carbon inst. http://www.postcarbon.org/blog-post/1558152-victory-at-hand-for-the-climate 

Vertical farming

Greenwise (2012) Taking horticulture to new levels: vertical farming,  | Vertical sea farming  |   Pop-up cold-climate greenhouse could help revitalize urban spaces  |   World’s First Vertical Forest Gets Introduced in Italy  |  MIT city farms  |  Vertical harvest urban farm by e/ye design under construction  |

Grønne tak (Dagsavisen, 2012)

Guardian (2012) The era of cheap food may be over http://www.guardian.co.uk/business/2012/sep/02/era-of-cheap-food-over   |     Climate threat to world’s poor underestimated (Oxfam report sept 2012) |   World Bank warns against complacency amid high food prices and hunger (Dec 2012)  |  How severe weather impacts on food prices (Reuter, Dec 2012)   |   Our coming food crisis (NYT, July 2013)

Hansen, C. (2014) Greening your roofs |

Hansen, J. (2012) Storms of my grandchildren’s Opa

Hansen, J. (2013) A Fork in the Road

Hedges, C. (2012) We Need Free Thinkers Or Society Will Shrivel Up and Die  http://www.alternet.org/story/156227/we_need_free_thinkers_or_society_will_shrivel_up_and_die?page=entire

Hubbard, B.H. (2012) Birth 2012 and beyond, shift books  http://birth2012andbeyond.com/

Jarl, S. () Underkastelsen  http://www.youtube.com/watch?v=zTMRi0ElqTk&feature=related

Koplow, D. (2008) Subsidies and market interventions, Encyclopedia of the Earth, http://www.eoearth.org/article/Subsidies_and_market_interventions

Korten, D. (2012) Living Economies Forum  http://livingeconomiesforum.org/    |  Pledging for change   |    BALLE  |  American towns leapfrogging towards a greener future  |   The economy under new ownership -how cooperatives lead the way | There is an alternative to capitalism  |  Mondragon  |  8 Ways the Prophets of Capitalist Greed Justify Their Success and Your Slide Toward Poverty  |  Craftengine electricity production  | What is a green product | Is there a carbon bubble?  |  Genuine Progress Indicator  |  How Greedy Financial Titans Crushed Innovation and Destroyed Our Economy  |  After we stop the Machine, how do we create a new world?  |  Joe Stiglitz: The People Who Break the Rules Have Raked in Huge Profits and Wealth and It’s Sickening Our Politics |  Vasakronan issues the world’s first green corporate bond  |  Barber, B. (2009) Climate Change and the Politics of Interdependence  |  Common Good Finance: real democracy, real money, real power  |  Rcredits – community created credits |
Good-bye Milton Friedman, Hello Joseph Stiglitz! Progressive Economists Can Help Save Working America  |  Sustainable living  | Major Social Transformation Is a Lot Closer Than You May Realize — How Do We Finish the Job? | Sustainable business  |

Masdar  Experiment sustainable town  ||    American towns leapfrogging towards a greener future  ||   Space age rapid transit to debut in Tel Aviv  ||   How a Country With One of the World’s Largest Economies Is Ditching Fossil Fuels  || Renewable energy is becoming cheaper than fossil fuels  ||  Solution to Climate Woes: Triple-pane Windows~!!! ||   The next big thing in energy: decentralisation  ||  US solar energy broke records || There is an alternative to capitalism  ||  Mondragon  ||    Clean technica: clean power  ||   Abundant clean energy for & by the people  ||  German bank reports solar power cost in India and Italy has reached grid parity  || Sustainable Prosperity Requires Balance  |  Hairy, el-producing skyscraper  ||  Is Concentrating Solar Power The Technology That Saves Humanity?  ||  CAP Economic Report ’300 Engines Of Growth’ Features Clean Energy And Climate Solutions  ||  Better, more reliable wind turbines  || Solar energy: how close is an off the grid reality?  || A High-Renewables Tomorrow, Today: Greensburg, Kansas  ||   10 Best Cities for the Cleanest Air in the World  ||  100% sun, wind, and water can power each U.S. state and the world –Stanford study ||  Moors, K. (2014) Has Solar Power Finally Arrived? ||

McKibben, B. (2012) Global warming’s terrifying new math, Rolling Stone July 2012: http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719#ixzz21RXMEB1w

Munich re (2012) Turning the urban challenge into an opportunity http://www.eea.europa.eu/articles/turning-the-urban-challenge-into  |  The Brooklyn Grange

Naam, R (2013) The limits of the Earth

Nordhaus, T. and Schellenberger, M. (2007) Break through. Why we can’t leave saving the planet to environmentalists, Mariner
Critique: the denialism of progressive environmentalists  |  WEN (2012) California planning low-carbon oasis  |   Why climate change is not an environmental problem: The video

Nourish 9 billion.org (2012) Perverse subsidies http://time.hasco.me/resources/perverse-subsidies/

Ochs, Anderson and Rogers (2012) Fossil Fuel and Renewable Energy Subsidies on the Rise, Vital Signs, Worldwatch institute, http://vitalsigns.worldwatch.org/vs-trend/fossil-fuel-and-renewable-energy-subsidies-rise   |    Energy subsidy reform IMF 2013

Philips (2014) The Red Hot Renewable That Could Incite A Green Power Revolution – geothermal energy   ||

Roberts, D. (2013) None of the world’s top industries would be profitable if they paid for the natural capital they use  |  Green Technology Is Paying Off for GE  |

Robin, Wolcott & Quintela (2003) Perverse subsidies and the implication for biodiversity http://www.conservationfinance.org/guide/WPC/WPC_documents/Overview_PanB_Wolcott_v2.pdf

Robinson, S. (2012) Six Reasons We Can’t Change The Future Without Progressive Religion, Alternet, 8 July 2012   |  Desmond Tutu meets Richard Branson  |  Slaves to Our Stuff: A Creative Vision to Break Away From Consumer Culture’s Destructive Grip | Pope Francis Attacks ‘Idolatry of Money,’ Says Inequality ‘Kills’  |  How Would Buddha Organize Our Cutthroat Modern Economy?  |  How to Convince Conservative Christians That Global Warming Is Real |    How to Convince Conservative Christians That Global Warming Is Real |  Pope Francis: We Are ‘Stewards, Not Masters’ of the Earth  |

Sadoway, D. (2012) The missing link to renewable energy  http://www.ted.com/talks/lang/en/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy.html  |   Tesla power:   Wireless electricity is here | “Nikola Tesla” The Secret Movie – How To Have Unlimited Free Energy Forever  |  Critical look   |   Den elektriske bilen  |  See The Scientific Accident That May Change The World (Or At Least Your Battery Life)  |  How we can prevent catastrophic climate change with a clean energy revolution.  |  Flash Charging is here – Electric Buses… what’s Next?  ||  Grafen batteries loads in Seconds  ||  Fremtidens batteri  ||  Grafen – – framtidens superstoff ||

Savory, A. (2013) How to green the desert and reverse climate change

Scotland, M. and Henderson, C. (2012) Solving the energy storage conundrum, Green futures magazine, http://www.forumforthefuture.org/greenfutures/articles/solving-energy-storage-conundrum  |   Aquion energy and AHI battery technology  |  Solving the biggest problem of renewables?  |   Bloomberg: renewables set to triple by 2030  |  Graphene breakthrough could unlock renewable energy’s potential  |  The Future Of Renewable Energy Can Now Be Found Inside A Shipping Container Sitting Off The I-95 Corrido | Renewable energy for all (UN & World Bank, 2013) |  Flow battery breakthrough scales cheaply to store renewable energy without scarce metals || The “Holy Grail” of Energy Investing Is Going to Make You – and Your Grandchildren – Rich  |

Sutherlin, L (2012) A worldwide corporate powergrab of enormous proportions  |   The Shocking Amount of Wealth and Power Held by 0.001% of the World Population  |    Multinational Greed Is Threatening the Stability of Societies Across the Planet

Transition network http://www.transitionnetwork.org/

Triodos Bank Foundation http://www.triodos.co.uk/en/personal/ | Institute for social banking http://www.social-banking.org/the-institute/what-is-social-banking/ | Global alliance for banking on values http://www.gabv.org/  |   Cultura bank  https://www.cultura.no/  |  All about green banking  |   Sustainable business blog   | UNEP:  Online Guide to Banking & Sustainability |  Principles for sustainable insurance |  Principles for responsible investements

Trites, K. (2013) Farmer-Philosopher Fred Kirschenmann on Food and the Warming Future  |  Agriculture of the middle  |  Resilience alliance  |  For farmers everywhere, small is still beautiful  |  What India taught me about how to end hunger  |   Women farmers feed the world  |  Farmers, workers, consumers unite! New vision for food justice   |   The video Coca cola and McDonalds hope you’ll never see

Trucost (2013) Understand the economic consequences of natural capital dependency

UNEP (2011) The great green technological transformation (UN)http://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/wess_current/2011wess.pdf   |    Nuclear and renewable energy facts  |  Solar Panels with World-Record Efficiencies of 21.5 Percent  |  Could This Zero-Emissions, Triple-Decker Solar Plane Revolutionize the Aviation Industry? |  Why One Little Plane Will Change Flight Energy Technology Forever (Money morning Aug 2015) |   Landmark hybrid electric aeroplane wins new funding  March 2016 |

UNEP fi (2012) Innovative financing for sustainability http://www.unepfi.org/

Wallman, J. (2014) Stuffocation, : We’re suffocating in stuff. Buy less, do more: 5 reasons why experiences make us happier than things. We need to shift away from a culture of materialism and toward one of experientialism (March 2014)

Watts, B. (2012) There’s more to sustainable societies than a room of your own, Greenfutures magazine
http://www.forumforthefuture.org/greenfutures/articles/theres-more-sustainable-societies-room-your-own

WCC World Council of Churches – care for creation and climate http://www.oikoumene.org/en/programmes/justice-diakonia-and-responsibility-for-creation/eco-justice/climate-change.html
NRK: Desmond Tutu møter Richard Branson

World Green Building Council    ||   World green roofs    || Green rooftops blog  ||  Why we should use our roofs in the fight against climate change? ||  Architecture for humanity   ||   Mother nature network  ||  Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)  | | Amazing new house proves that green doesn’t have to mean expensive  ||   Norwegian green building council  ||  Build resilient in an unstoppable world  || Underinvesting in resilience – Get resilient ||   Zero-energy building  ||  The impact of  green space on urban communities  ||   New solar structures cool buildings in full sunlight  ||  Building a climate resilient nation  ||  The importance of green roof infrastructure  ||  Titan Brick – for green construction  ||  Finland’s floating village  ||  With help from nature, a town aims to be solar capital  ||  Lessons for building a solar economy  ||  Earthships – environmental constructions  ||  Rules for smarter growth  ||   Ideas for making growth smarter  ||  Green roofs  ||   Nullhus (Skanska)  || Kruse Smith – klimaengasjert og miljøbevisst ||  Asplan Viak med i Powerhouse  | Passive House movement gets noticed by the New York Times  ||   Nordic Green Space Award til Strandpromenaden i Kristiansand  ||   Island in the sun: Why are our cities heating up faster than everywhere else?  | |  Sustainable Architecture: 5 Reasons To Love Green Buildings  ||  Neighborhood units matter  ||   The case for place-making without the sprawl  ||  Green Inventions: 10 Hot Eco-Innovations That Could Change The Planet (PHOTOS)  ||  How better urban design makes us healthier, happier and sexier || Cities can be symbiotic, not parasitic?  ||   Symbiotic cities’ network || A new take on suburbia ||  Designing urban agriculture || The Active House comes to Canada with a restrained modern design by Superkül || Three Perspectives on Designing Resilient Cities ||  Architecture in Tune With the Climate  ||  How self-driving cars might change our cities  ||  11 great reasons why Passive House is such a great green building standard ||  Zero energy homes have arrived ||  Heliotrope: The World’s First Energy Positive Solar Home || Dome Homes Could Save Everyone From Hurricanes, Earthquakes And Flying Cars ||  Discover Green Building with GBIG  || Going Green in 2014: A Conversation with Two Thought Leaders on Urban Green Design  ||   A Passive House is built on stilts  || They are calling this year’s New American Home “the greenest in history.” (Feb 2014) ||   Harvest Home in Colorado: what we mean by green and sustainable  (Feb 2014) || Sustainable green building methods (March 2014) ||    Greening Our Cities: It Takes a Village. Building green infrastructure (March 2014) ||  Why would you build a round house (March 2014) | How Do We Make Our Cities More Resilient? Make Them More Natural (April 2014)   |  Futurebuilt | | How one building is changing the world (Oct 2014) |   Futuristic Paris Smart City is filled with flourishing green skyscrapers…(Jan 2015)  |  MenoMenoPiu Architects design tiny capsule hotels with stunning views of the Parisian waterfront |   Zero village Bergen  ||   These bizarre, beautiful cities of the future are also super green |   I never realized how dumb our cities are until I saw what a smart one looks like.  |   Constructing the City of the Future (Saudi Arabia) ||  House of the Future Is Here Today, Generates Twice the Energy It Uses ||  The Future of the Battery Powered Homes ||  The world’s largest green roof in Silicon Valley  ||  Green roofs – vision for the future ||  The 21st century needs its own paradigm shift in architecture  ||  This vertical village looks like a jungle towering 36 stories into the sky  (March 2016)  ||

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Environment, Norsk, Sustainable development and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to Et bærekraftig samfunn år 2040

 1. Dani says:

  Awesome content you post here! You can earn some extra $$$ from
  your visitors, don’t miss this opportunity, for more details just type in google – omgerido monetize website

  Like

 2. I’m truly enjoying the design and layout of your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Exceptional work!

  Like

 3. Hi there, I discovered your blog by means of Google at
  the same time as searching for a related subject, your web site
  got here up, it seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply changed into aware of your blog via Google,
  and located that it is really informative.
  I am gonna be careful for brussels. I will be grateful if you happen to continue this
  in future. A lot of other people will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

  Like

 4. Sustainability in economy and the nature, by an Eco-engineer

  This important, necessary and now very populist used word Sustainability (or Green) has been worn out over the past 20 years to mean everything and nothing. Stemming from generational forest management in Germany, sustainability represents a cyclical world view of give and take between humans and nature. When applied to linear exploitation of nature, like the exploration of most minerals and metals or the production of useless goods and services, the concept is perverted. In those cases, the term “low impact” would be more appropriate for environmentally aware improvements.

  The terms High Impact, Impact Investment and Social Responsible Investment will only have a high or even positive impact if they are part of a real sustainable project where it is driven by abundance in a cyclic economically and natural pattern in my opinion. Then adding measurable Social and Environmental Impacts in the project, with an economically profitable result as well, intend to create abundance in a cyclic economy to deliver a functional sustainability.

  The knowledge of economical and financial abundance and sustainability comes from how this planet with its species is reproducing to create abundance to sustain a real sustainable system I thought was well known. But with the past years of financial and economically struggles because of not following the original plans for sustainability the “system” collapsed and will do over and over again if lessons is not learned and understood. The result, after my opinion, comes from today’s not sustainable linear economy with its wealth and scarcity paradigms, where we are explained there is a “financial strategy” behind depleting the treasury. While the natures “economy” and commodities gives its predictable and sustainable results from a circular and abundance based “economy.

  Real sustainability is created when there is an abundance in the nature and amongst various species, the abundance in the nature comes from continues and foreseeable reproduction, creating abundance by more species is reproducing than there is “harvested as surplus” and the Treasury not depleted and even added some of the abundance to secure future risks that can have impact on the sustainability by not being able to produce abundance at any time.

  A Triple Line Risk Assessment would evaluate if a “system” can become sustainable or not, and provide the potential risk factors that might brake the value chain creating the necessary abundance and sustainability is therefore not achieved. Our “world’s economy” in general demonstrates daily it is not sustainable in my opinion, it is based upon a “synthetically based fiction” of wealth created from scarcity and not upon a reality that has made abundance and sustainability functioning and developing growth in abundance on our planet for 250 million years. It took the intelligent humanity only 150 years to ruin the principles the entire world is created from and developed to by adapting to a paradigm and not to realities is a shame though. Now we need to rebuild what we have harmed shall our race continue to be sustainable while the world we depend on to survive is not sustainable because there is not abundance for us all?

  Abundance creates sustainability and should be part in every education, at least in College and Universities, again in my opinion. And if not, then what?

  Thank you

  Asle

  Like

 5. BF4 Tank says:

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a colleague who had been conducting a little
  research on this. And he actually ordered me breakfast
  due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this….
  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your web page.

  Like

 6. Thanks on your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you
  will be a great author.I will remember to bookmark your blog and may come back
  very soon. I want to encourage you continue your great work, have a
  nice holiday weekend!

  Like

 7. Pingback: To, tre grader til – er det så farlig? | Education for Sustainable Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s