Klimaendringene

English version

Miljø-ødeleggelser og utarming av økosystemer er alvorlige problemer i vår tid. Den største utfordringen er global oppvarming og klimaendringer.

 

Mytemakere, klima og realitetsorientering
Vitenskapelig skepsis er sunt. Forskere bør alltid utfordre seg selv til å forbedre sin forståelse. Men klimafornekterne er ikke der. Uten å sette seg inn i faktagrunnlaget hiver de ut påstander, spekulasjoner og ubegrunnet kritikk av bevis som støtter menneskeskapt global oppvarming.

Over til fornybar energi – nå
Hvem tjener på fortsettelse av olje-alderen? Hvem er villige til å risikere barns og barnebarns framtid for kortsiktig profitt? Hvem er mot en rask overgang fra fossil energi til fornybar energi? Er menneskeskapt global oppvarming og krig i Midtøsten deler …

Klimaendringer har skjedd før
Ja, klimaet har variert før – mange ganger – lenge før menneskene fantes.  For flere hundre millioner  år siden slapp enorme, ikke-eruptive vulkaner  ut klimagasser i tusenvis av år.  Det ga mer drivhusgasser i atmosfæren, og varmere klima. Super-vulkanutbrudd har…

Nøkkeltall:

 • 2 ° C

I København-avtalen av 2009 ble 167 land enige om at for å unngå farlige vippepunkter, bør den globale oppvarmingen ikke overstige 2 grader (Bjerknessenteret: To-gradersmålet). Dessverre er det ikke sikkert at så lenge vi holder oss under to grader stigning er vi trygge. Noen mener to-graders-målet er tildekking av virkeligheten. To-graders grensen er mer basert på politiske forhandlinger enn på vitenskap. Det vitenskapelige flertall foretrekker mindre enn en grad økning i global gjennomsnittstemperatur. Risikoen med en grads økning kan være som å spille russisk rulett med en kule i magasinet. En to graders økning betyr å legge to kuler i magasinet.  Med tre graders økning blir det tre kuler i magasinet. Sannsynlig resultat er “Hell and high waters” i våre barns levetid. Verst tenkelig utfall er  Venus-syndromet.

 • 565 Gigatonn

En gruppe forskere har beregnet at det er et rimelig håp om å kunne holde global oppvarming under 2 °C innen midten av århundret hvis vi begrenser våre karbonutslipp til totalt 565 ytterligere gigatonn. (Giga – milliard). Dette tilsvarer en grense på mindre enn 450 ppmv  klimagasser  i atmosfæren. (Dette er trolig svært optimistisk.  CO2-innholdet er nå  på over 400 ppmv storedeler av året, mens konsentrasjonen av klimagasser allerede er over 470 ppmv).

 • 2795 Gigatonn

Mengden karbon i  påviste olje-, kull- og gassreserver  – det  vi nå planlegger å brenne – er 2795 gigatonn. Dette er fem ganger mer enn vår “kvote”. (Global warming’s terrifying new math)

 • 5% økning i luftfuktighet i atmosfæren for hver 1°C økning i global gjennomsnittsstemperatur

Varmere hav og luft betyr stigende luftfuktighet – med store regionale variasjoner. For det første er vanndamp den viktigste drivhusgassen. Mer fuktighet er en viktig forsterknings- mekanisme. Dernest betyr mer vanndamp i luften tyngre nedbør og flom. Mer varm vanndamp i luft fører gjerne  til mer ekstremvær (IPCC, 2007), (Extreme weather, 2012).   Hansen, J. (2012) Climate change is happening now – a carbon tax must follow  |   Filipino super-typhoon an ominous warning of climate change impact (Guardian, Feb 2013)   |  Global warming accelerating |  Greenhouse-gas emissions raise extreme temperatures in China

 • 30% økning i strålingspådriv siden 1990

National Oceanic and Atmospheric Administration drivhusgassindeks  viser at fra 1990 til 2011 økte strålingspådriv av langlivede klimagasser  med 30%. CO2 står for ca 80% av denne økningen (Greeningtheblue, 2012).  ( World Bank, 2012: Dramatically warmer world this century).  UNEP (2012) the emission gap  |  NOAA  (2012) Arctic report card  |  State of the climate report 2012 (NOAA, Jan 2013)  |   NASA Climate time machine  |   Hansen, Sato & Ruedy (2013) Global temperature update through 2012  |  The scary graph getting scarier (March 2013)  |   |  US scientists report big jump in CO2 (March 2013)

 •   473 ppm GHG

Totalt strålingspådriv fra alle langlivede klimagasser tilsvarte  473 CO2 enheter  i 2011 (Greeningtheblue, 2012).

Increase in GHG radiative forcing since 1990

Source: NOAA-Global monitoring division, 2012

Dette innebærer en klar langsiktig oppvarming Escalator: Gjennomsnitt GISSNCDC, og HadCRUT4 månedlige globale overflate-temperaturavvik 1970-2011 |  World Bank (2012): Our planet on path to four degrees warming    |  NASA Climate time machine  |   NASA climate  |  NASA (2012) reduced polar ice coverage  |   Ring, M, et al (2012) Causes of the global warming since the 19th century  |     Climate change denials is just hot air  |   Global temperature   |   Five shots against global warming denialism  |  Climate risks have been underreported the last 20years  |  2012 the hottest year since 1895 (ENS Jan 2013)  |   If you aren’t alarmed about climate, you aren’t paying attention (GP Jan 2013)  |   |   Climate change is simple  |  Verdensbanken advarer  | Massive scientific consensus   |   Temperatures to rise six degrees in the Middle East (Guardian 2013)  |  Nicholas Stern: ‘I got it wrong on climate change – it’s far, far worse (Guardian, Jan 2013) | | Secret funding helped build vast network of climate denial thinktanks (Guardian, Feb 2013)  |   The ATM for climate deniers  |  Er dette en akademisk klimadebatt?  |    ‘Reality Drop,’ Climate Change Social Media Website Unveiled By Al Gore, To Take Down Deniers  |  Global warming predictions are accurate  |  Oceans warming up 700 m below surface  |   Misunderstanding Of Climate Change Concepts May Be Stalling Global Action  |  Antarctica Melting Brings Expanded Sea Ice Extent  |  “The greedy, lying bastards” takes on climate change deniers and big oil  | Greedy lying bastards    |  99 One-Liners Rebutting Denier Talking Points

 • 90 millioner fat olje per dag

Hver dag  brenner vi mennesker mer enn svimlende 90 millioner fat olje og en tilsvarende mengde av kull og gass. Produksjonen av CO2, som et uunngåelig resultat, betyr at vi pumper over 35 milliarder tonn karbondioksid årlig  til vår felles atmosfære. Denne karbondioksiden kan ikke bare forsvinne. Noe tas opp av vegetasjon og hav. Noe  forblir i atmosfæren i flere tiår eller i århundrer.

Dette betyr at hvis vi forholder oss mer til harde realiteter enn til illusjoner, vil det meste av den gjenværende oljen til slutt være uten verdi fordi:

 1. hvis vi brenner all olje og kull, vil våre klima-og økosystemer  passere katastrofale vippepunkter
 2. etterspørselen etter dyr olje vil gå ned når stadig mer effektive energikilder som solenergi, vindkraft, tidevann og geotermisk erstatter forurensende og stadig dyrere fossilt brensel. – De vanskeligst tilgjengelige oljekildene vil ikke bli tatt i bruk uten tung subsidiering og de reelle prisene på marginale oljekilder vil raskt overstige prisene på miljøvennlig energi .
 3. de politiske kostnadene ved fortsatt kanalisering av elver av petro-dollar til brutale, fundamentalistiske og korrupte regimer i Midtøsten, det eneste stedet igjen med billig, konvensjonell olje, er altfor høy for  egne befolkninger så vel som for resten av verden.

Verdens rikeste og mektigste
De 10 rikeste firmaene i verden, de fleste av dem oljeselskaper, er alle større økonomier enn 180 land. “Arab-American oil company” (Aramco) antas å være verdens rikeste, dobbelt så rikt som Exxon-Mobil. Den kombinerte rikdommen til  Aramco med partnere (de gigantiske oljeselskapene fra oljekartellet “Syv søstre” (“seven sisters“) er en av verdens største økonomiske enheter, om ikke den største.  The world’s 25 biggest oil companies (Forbes)  |  The World’s biggest oil companies (Forbes 2012). |   Exxon reports record profits (CNN money2012)

Vår daglige olje
Global oljeproduksjon er på noe over 90 millioner fat olje daglig. Prisen er  ca USD 90-120 per fat. Denne enorme pengestrømmen er bare for rå-olje. Legg til verdien av detaljhandelen med ulike petroleum-produkter verden over. På toppen av dette kommer omsetningen av kull og gass. Inntektene på fossil energi er astronomiske.  De som kontrollerer denne handelen får profitten. Alle levende vesener må betale regningen for de eksternaliserte kostnadene. Kilde: International Energy Agency; Oil Market report.    |   Top oil producers and consumers.   |    2006 figures oil production and export   |    US EIA oil statistics  |  OPEC statistics & projections  |  International Energy Agency (IEA)

“Big oil”, også kalt petroleum supermajors, har en enorm politisk makt verden over – og vet å bruke den.

Det er åpenbart at disse bedriftene kan og vil gjøre hva som helst for å holde “fossilt-brensel-paradigmet” gående noen år til. De har massevis med politisk makt til å utsette det uunngåelige paradigmeskiftet.  Subsidiert oljeindustri kan utkonkurrere miljøvennlig energi  i ennå noen tid. Den dagen verdens politikere flytter de perverse oljesubsidiene over til bærekraftig energi, har “de fossile” tapt og menneskeheten tatt et langt steg nærmere bærekraftige samfunn.

Why USA and Canada refuse to kick their fossil fuel addiction   |   Energy Independence for America Is a Worthy Goal — But It’s a Death Wish If We Do It with Oil & Gas  (Nov 2012)  |  Bill Moyers & Naomi Klein: How Climate Change Is an Historic Opportunity for Progressives  |  The Kock bros denialist machine  |   Koch Brothers Political Empire Holds Action on Climate Change Hostage  |    Are Our Emotions Preventing Us From Taking Action on Climate Change? (Jan 2013)  |    How we lost 20 years of climate change action  |   It’s time to accept the facts about climate change and move on (Scientific American 2013)    |   Delaying action on emissions will increase costs and reduce chances of limiting temperature increase (Nature 2013)  |  Time to Take Notice: How Renewable Energy Is Becoming Cheaper Than Fossil Fuels  |  A global movement for climate justice  |    Hansen, J. (2013) A fork in the road |   The next big thing in energy: decentralisation

De fleste land er avhengige av olje, gass og kull som energikilder. Mer enn 80% av verdens energi hentes fra fossile brensler. Årsaken er høy energitetthet, overflod og til nå relativt lave kostnader. Problemene kan deles i fire kategorier:

1. Miljøforurensning.
Kull og olje inneholder mange forskjellige kjemikalier og partikler som kan være farlige for helsen, for eksempel karbonpartikler, NOx, VOCs, og skade miljøet, for eksempel svovel. Kull dreper.

2. Ressursene er begrenset.
Fossile brensler er endelige. Før eller senere renner ressursene ut. Vi bruker de billige og lett tilgjengelige kildene først. Vi blir “hekta” og avhengige. Når kildene når toppen (som nå), vil dyrere og mindre lett tilgjengelige kilder bli utnyttet (med subsidier) – og produktene selges til en mye høyere utsalgspris. Overskuddet for personer som kontrollerer gamle og billige olje-brønner vil være svimlende inntil et paradigmeskifte.

3. Ujevn geografisk fordeling  og logistikkproblem.
De store reservene av billig, konvensjonell råolje er konsentrert i Midtøsten, kontrollert av regimer, selskaper eller personer med egne agendaer. I et globalt energimarked spiller amerikansk og canadisk fracking liten rolle for prisdannelse. Etterspørselen etter konvensjonell olje går ikke ned, i hvert fall ikke så lenge oljeutvinning subsidieres til de grader som det gjøres i dag. Ekstremislam = petro-islam = “beduin”-islam = wahhabister og salafister. En grunn til at wahhabister og salafister telles i millioner og ikke i tusener er olje. Petro-islam kontroller og instruerer i stor grad  de store amerikanske oljeselskapene og deres propagandamaskineri. De instruerer Rupert Murdochs medieimperium og Fox News. De kjøper stadig flere vestlige banker. Fossil energi-samfunn er sårbare for leveringssvikt og ville prissvingninger. Fossil energi-samfunn er avhengige av gode forhold til  korpokratiske grupper som verdens største oljeselskap og deres allierte petro-tyranner. De som misliker spredning av ekstreme, fundamentalistiske religionsretninger bør virkelig tenke over to ganger om det er fossil-paradigmet de vil fortsette å støtte. Pussig nok har vestlige høyrepolitiske retninger med uttalt anti-islamske holdninger hittil vært den fossile industriens beste venn.

4. CO2-utslipp og klimaendringer.
Klimaforskere verden over har dokumentert bevis for global oppvarming i  luft, land og sjø, forsuring av havet, reduksjon i breis og snødekke.
State of the climate report, NCDC/NOAA  |  CICERO  | NASA  | CRU | Royal society  |  IPCC   |  WMO  |  UNEP  |  Bjerknes centre  |  Munich re climate  |  UK met office & Hadley centre  |  Met office  |  Justert klimavarsel fra Met office januar 2013 |  EU – EEA  |  WRI  |  World Bank  |  TERI |  Enigheten blant seriøse klimaforskere er massiv. |  IEA statement on climate change (Dec 2012)   | The scientific consensus on climate change (AAAS) |   UNEP (2012) the emission gap |   NOAA  (2012) Arctic report card  |   Hansen, J. (2012) Climate change is happening now – a carbon tax must follow   |   West Antarctica warming twice as fast as previously believed (Dec 2012)   |   Get used to record-breaking heat (The Age (Aus) Jan 2013)  | Isen i Polhavet forsvinner (CICERO Feb 2013)  The carbon cycle (NASA)  |   China the biggest polluter  |  Climate change emergency medical response   |   Nicholas Stern advarer mot katastrofale klimaendringer  |  The limits of climate adaptation are social, not physical or economic

Akselererende drivhuseffekt
De globale, årlige CO2-utslippene anslås til over 33-34 milliarder tonn og er økende. Holdes denne (“stø”) kursen blir de globale utslippene over 50 milliarder tonn 15 år fra nå. Noe av dette  absorberes av jordsmonn og vegetasjon. Noe  tas opp av havet og forårsaker alvorlig forsuring. Noe samles opp i lufta og blir der i mange år.

Det er de store tilbakekoblingsmekanismene som bestemmer omfanget av klimaendringene. Med varmere polarhav og tinende permafrost, vil stadig mer  “dypfryst” metan frigjøres. Metan er en langt sterkere drivhusgass enn CO2.

Dersom havene fortsetter å bli varmere er det risiko for at de når et metningpunkt og slutter å ta opp CO2, for til slutt å begynne å gi CO2 tilbake til atmosfæren. Hvis denne situasjonen oppstår, kan det utløse en eskalerende  drivhuseffekt, en hendelse assosiert med Paleocene–Eocene Thermal Maximum (PETM) som fant sted for 55 millioner år siden. PETM beskrives som en verdensomfattende og uvanlig rask oppvarming med påfølgende naturkatastrofer. På den tiden brukte naturen 20 000 år for en økning i global gjennomsnittstemperatur på 6 ° C. Med nåværende utviklingstakt vil vi bare trenge omlag 100 år denne gangen.

Subsidier til de rikeste
Selv om vi vet at vi oppfører oss som narkomane – med en atferd som er svært kostbar og skadelig for oss selv og andre – klamrer vi oss desperat til alle typer overforenklinger, rasjonaliseringer, fabrikasjoner, propaganda og myter for å holde det gående litt til. Uten å protestere godtar vi å betale for vår egen ødeleggelse. I stedet for å kreve massive subsidier for å gjøre våre samfunn  bærekraftige så raskt som mulig, subsidierer vi over skatteseddelen de rikeste og mest brutale mennesker i verden  mer enn noensinne. Fossilt brensel-bransjen foræres nå mer enn USD 520 milliarder i året i tillegg til sine nåværende astronomiske overskudd:

“Til tross for veksten i lavkarbon energikilder, dominerer fossile brensler fortsatt  i den globale energimiksen, støttet av subsidier som utgjorde  $ 523 milliarder i 2011, opp nesten 30% fra 2010 og seks ganger mer enn subsidier til fornybar energi “ IEA (2012) World energy outlook.

I følge Worldwatch institute subsidieres fossil energi med nærmere tusen milliarder dollar i året. IMF anslår subsidiene til å være enda høyere.

Energieffektivitet kan holde døren til 2°C -målet åpent  litt lenger
“…målet om å begrense oppvarmingen til 2 ° C blir stadig vanskeligere og mer kostbart for hvert år som går … nesten fire femdeler av CO2-utslippene man kan tillate innen 2035 er allerede låst i eksisterende kraftverk, fabrikker, bygninger, osv. Hvis tiltak for å redusere CO2-utslipp ikke er gjort før 2017, vil alle  tillatte CO2-utslipp være låst av energiinfrastruktur. Rask utplassering av energieffektive teknologier vil kunne utsette låsingen av tiltak til 2022, og kjøpe tid for å sikre en etterlengtet global avtale om å kutte utslipp av drivhusgasser. Under en tredjedel av de påviste reservene av fossilt brensel kan brukes før 2050 hvis verden skal  oppnå 2°C- målet”   IEA (2012) World energy outlook. |  Nuclear and renewable energy facts  |   Wind, solar & storage could power full electric grid  |   USA blir klimavinner (Aftenposten jan 2013) Why Dirty Fossil Fuel Barons’ Power and Wealth May Be Reaching its Limits  |  Energy subsidy reform IMF 2013

Lagret solenergi
Kull, olje og gass – fossilt brensel – er lagret solenergi fra en fjern fortid. For 300 millioner år siden var sola svakere, men det var mye mer CO2 i lufta. Over   millioner av år har karbon blitt absorbert av planter, trær, alger og dyr, for til slutt å ende opp på bunnen av sumper, innsjøer eller hav og med tiden forvandles til kull og olje. Vi er nå alle involvert i det største eksperiment noensinne: gjenskape Juratidens klima i global skala, ved å returnere naturlig lagret karbon tilbake til atmosfæren – denne gangen med en varmere sol.

Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon,  det er en reell klimaendring. Solinnstrålingen har  ikke økt de siste førti år. Det er ingen spesiell oppvarmende Milankovich effekt på gang, slik vi hadde i Holocen optimum, omlag 6000 år siden, og det er ingen store ikke-eruptive vulkaner som pumper drivhusgasser opp i lufta. Det er ingen annen forklaring på dagens globale oppvarming enn menneskelig aktivitet. Vi kan allerede observere hvordan jordas klima og med det verdens økosystemer er i endring i akselererende tempo.

Vær-variasjoner
Endringene vil mest sannsynlig skje trinnvis og være ujevnt geografisk fordelt, slik det har vært tidligere. Sterke La Ninas i Stillehavet vil gi kjøligere perioder, El Niños varmere perioder. Den nordatlantiske osillasjonen (NAO) vil fortsette å ha varierende innvirkning på været i det nordøst-atlantiske området. En tykkere “asiatisk brun dis” vil redusere den globale oppvarmingen i noe tid, mens mindre luftforurensning vil forsterke  den. Mer vanndamp kan medføre sesongmessig kjøligere vær i enkelte regioner, med mer skydannelse og økende nedbør. Et stadig åpnere polhav gir sterkere polare høytrykk, forstyrrer jetstrømmene, de globale vindsystemenehadleycellene , polarfronten og klimasonenes grenseområder. Solas innstråling vil også variere i sykluser. Men disse variasjonene er endringer i været. – Klimaendringene er endring i gjennomsnittlig vær over 30 år eller mer.

Klimaet varig skadet allerede
Så lenge økningen skyldes bare drivhusgasser vil endringene være ganske langsomme og forutsigbare. Når de store, naturlige tilbakekoblingsmekanismene  aktiveres, kan det hende at endringene skjer raskt. Den langsiktige trenden er klar – den globale temperaturen øker for tiden i gjennomsnitt med 0,2°C per tiår. Endringene er irreversible fra et menneskelig perspektiv. Verden som vi kjente den er nå borte. Vi kan bare gjøre mer eller mindre kvalifiserte gjetninger på hvordan den nye verden etterhvert vil se ut, prøve å begrense skadene og ellers tilpasse oss  som best vi kan.

Det nye paradigmet: fornybare energikilder og bærekraftig utvikling.

a. Fornybar energi forurenser ikke luft og vann

b. Fornybar energi er evig

c. Fornybar energi øker lokal fleksibilitet og robusthet, holder kapital på lokale nivå, desentraliserer logistikk, øker innovasjon og lokal kompetanse, stopper kapitalakkumulasjon på feil steder,  forenkler og forbedrer demokratiske prosesser.

d. Fornybar energi hindrer global oppvarming og sikrer en tryggere og bedre fremtid for kommende generasjoner

Fossil-religiøse, petroholikere og petromane

“Klimaskeptikere” og andre virkelighetsfornektere har et religiøst forhold til klima. De klamrer seg til finurlige halmstrå, anekdoter, useriøse kilder som Daily mail, Fox news, karbon- og tobakksindustriens “tenketanker” som Heritage foundation, Heartland institute og Cato institute, propaganda direkte fra amerikansk-arabisk olje- og kull-lobby og rene skrøner. De gjør tydeligvis alt for å tekkes guden sin. Denne guden heter Fossil Energi til fornavn og Hensynsløs Grådighet til etternavn. Denne guden forsvarer de med nebb og klør uansett hvordan virkeligheten ser ut. Hvis du hører godt etter, lyder deres daglige bønn  omtrent slik:

Kjære gud, Du som er i grunnen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme ut i luft og vann.
Skje din vilje og forurens himmel og jord. Fornekt alt. Gi oss i dag vår daglige olje. Led oss ikke inn i fristelsen det er å søke sannhet og virkelighet, men frels oss fra alternative energikilder. Vern flommen av petro-dollar til Aramco, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, Statoil, Koch-brødrene, president Putin, kinesiske olje-princelings og petro-tyranner over alt.
Inspirer oljelobbyen og deres tenketanker, gi dem styrke og fortsett å gi de millionene med petrodollar som trengs for å forvirre, friste og handlingslamme folk i enda noen år. Hold kvinnene nede og miljøvernerne borte.
For de rikeste er dine, og multimilliardærenes ære, grådighet og makt i evighet. Amen.

Petroholikerne  finner alltid nye påskudd for å fortsette sine uvaner, og  vil til siste slurk  fortelle til all verden at det ikke er så farlig. Den petronarkomane flyter viljeløst med strømmen, greier bare å se fram til neste “fix”.

Risikoen med å velge  det fossile brennstoff- paradigmet  (eller “business as usual”) så lenge som mulig, er at du kan oppfattes som medvirkende eller delvis ansvarlig for en permanent etablering av en utarmet, forurenset og fattig verden med enorme formuer konsentrert hos et par tusen multimilliardær- tyranner kombinert med økende fattigdom for flertallet. I tillegg bidrar du til finansiering av terror-grupper og spredning av ekstremislamistisk ideologi. Enda verre: du stjeler fremtiden fra våre  barnebarn.

Risikoen med å velge  bærekraftig-utvikling- paradigmet er å måtte betale litt ekstra nå for en langt bedre og tryggere framtid for alle. Vi er alle mer eller mindre petroholikere.  Jo raskere vi begynner jobben med å komme oss ut av avhengigheten, desto bedre.
Valget er ditt – og mange forhold tilsier  at du må velge nå.

The Stern review: The economics of climate change  |   The economists in Wonderland

Vi burde ha endret vårt levesett for førti år siden. Jo lenger vi venter, jo dyrere vil det bli. Vi har visst hva som må gjøres i flere tiår. Margareth Thatcher om global oppvarming 1990

Ut av oljealderen nå!

GET IT DONE!

Har du lyst til å lese en e-bok om dette temaet: klikk her:

The greenhouse effect, climate change and the road to sustainable development

Maldive islands are threatened by global warming and rising sea levels

Maldivene trues av global oppvarming og stigende hav
(Foto: Åke Bjørke)
Maldivene og andre lavtliggende øyer kan tjene som advarende “kanarifugler i en kullgruve” i vårt globale eksperiment med drivhuseffekten.

Links:

Video on our new 2012 climate  |    Temperature records & pie charts   |   What happens if temperatures increase by 10 degrees?

EU-EEA report on climate change and impacts 2012  |  Skeptical science: The escalator  |  The NOAA greenhouse gas index  |  Scientists urge fossil fuel moratorium now  |   IEA world energy outlook   |   World Meteorological Organisation: Greenhouse gas concentrations reach new record   |  World Bank: Dramatically warmer this century  |  UNEP: bridge the emission gap   |   NASA: climate  |   PriceWaterHouseCooper (2012) Low Carbon Economy Index – planning for a warmer world  |   Scientific American (2012) Polar ice melting accelerates, so is sea level rise  |    UNEP (2012) the emission gap |   NOAA  (2012) Arctic report card  |   Hansen, J. (2012) Climate change is happening now – a carbon tax must follow  |  James Hansen: updating the climate science

Global warming’s terrifying new math     |    Greenland’s ice sheet is getting darker   |  Unprecedented Greenland ice-sheet melt (NASA July 2012)  |  NASA research connects extreme weather with global warming (Aug 2012)   |     National snow and Ice Data Centre   |    Arctic methane release   |    NOAA/NCDC State of the climate report Autumn 2012   |    Sea level rise – this is not cool   |    Sea level rise (Scientific American)   |    Sea level rise (Environmental research) | Effects of climate change increase risk of storm’s impact (Boston Globe, Oct 2012)  |  Global warming systematically caused Sandy  |  Is Sandy the new normal?  |   Bad news about glaciers and sea level rise (Nov 2012)  |  Rogue ice islands in the Arctic (Dec 2012) |  Climate change action: every year counts (Nov 2012)  |   More ice loss in the Antarctic through increased snow fall  |   Five reasons our changing climate is more dangerous than you think (Alternet Dec 2012)   |  How severe weather impacts on food prices (Reuter, Dec 2012)  |  Moderate climate warming could melt permafrost (Science news, Feb 2013)   Surf’s way up. Sea level rise explained (2013)  |   The scary hidden stressor: the Arab spring and climate change (NYT March 2013)

Royal society: Climate change. A summary of the science

Beyond zero emissions – Australian blueprint for complete decarbonisation within a decade 

Drought, Blistering Temperatures and Raging Fires: Are We Screwed? 5 Facts You Should Know

James Hansen: Game over for the climate NY Times, 2012  |  The truth about climate change (Hansen)

IPCC 2007:  The long term perspective     |  Observed changes in climate    |    Projections of future changes    |   Understanding climate change   |   How are temperatures on Earth changing?    |    Global average temperature   |    The greenhouse effect    |   Human and natural drivers of climate change    |    Adaptation or mitigation  |  How do human activity contribute to climate change and how do they compare with natural influences?   |    Climate change in earlier times – paleoclimate  |   Global warming potential

Skeptical science getting skeptical about global warming skepticism

A guide for the perplexed (New Scientist)

Global warming – what you need to know (Discovery channel)

When heat kills: Global warming a threat to public health  |  Diseases on the move due to global warming   |

Seals, birds and alpine plants suffer under climate change   |   Long term climate change impacts on food (The Hill, 2012)

Understanding Climate (World’s meteorological organisation)  |   Carbon release – now and in the ancient past

Real climate Climate science from climate scientists

The Keeling curve

Metoffice blog – warming the last decade (Oct 2012)

Global warming causes more hurricanes (Independent, Oct 2012)

International energy statistics   |   The carbon counter   |    Carbon footprint       |        Carbon footprint calculator

Evidence of climate change (NASA)     |    State of the Climate (NCDC)   |    State of the climate (Met office, UK)

Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) UN

Climate change – statement of the American Meteorological Society Aug 2012

Scientific Case for Avoiding Dangerous Climate Change to Protect Young People and Nature (Hansen et al 2012

Time- lapse proof of extreme ice loss (TED lecture 2009)

Old news for carbon dioxide, new threats for climate change  (Nature blog April 2012)

Connecting the Dots Between Extreme Weather and Climate Change  (350. org)

Extreme weather of last decade part of larger pattern linked to global warming (Science Daily, March 2012)

Get used to the American West in flames. What living with the new normal will mean

Climate vulnerability monitor    |     Carbon pollution could claim up to 100 million lives by 2030

Arctic sea melt beats new records (Forbes, September 2012)  |    Wet wake-up call from the Arctic

Satellites trace sea level change (BBC 2012)

Fracking, coal and nukes wreak havoc on fresh water supplies (Alternet August 2012)

See an easy-to understand video:
There is no tomorrow        |       Catastrophic Climate Change & Runaway Global Warming

‘Last Call at the Oasis’: Why Time Is Running Out to Save Our Drinking Water

Global warming videos   |    Earth day must see videos    |      The melting glaciers    |   Climate change speeding up water cycle  |  Arctic sea ice, climate change, oil and trade   |     Arctic ice gone by 2020?    |    Glaciers calving

Plants flowering earlier – dangers of a warming world

Methane’s contribution to global warming    |    The urban heat myth

The Titanic at 100 Years: We’re Still Ignoring Warnings, This Time it’s Climate Change, Says Director James Cameron

Shrinking Arctic ice linked to record dumps of snow   |   Arctic sea ice loss linked to colder, drier winters in the UK    |    Arctic Sea ice at record low (New York Times, August 2012)  |   Global warming could make washout UK summers the norm (Guardian, Oct 2012)

Gigantic Antarctic crack mapped for the first time (CanberraTimes March 2012)

Climate progress – blog by Joe Romm

Avaaz

Innovative Materials Developed for Construction Industry (blog)

Biochar – mitigating climate change and improving soil quality

Desmogblog – Clearing the PR pollution that clouds climate science

The climate skeptic scam      |   Fossil fuel’s hidden costs is in billions     |    The Stern report on the costs of climate change   

Phasing out fossil fuel subsidies ‘could provide half of global carbon target’   |   Why do we pay energy giants to wreck the Earth?  |  Exxon Mobile CEO against people who care about the planet    |   End fossil fuel subsidies    |  Top two oil companies make USD 160000 per minute and hardly pay tax   |   3 ways climate fights are won at local levels   |     How a Country With One of the World’s Largest Economies Is Ditching Fossil Fuels

6 Scary Extreme Energy Sources Being Tapped to Fuel the Post Peak Oil Economy

Bill McKibben’s ‘Do The Math’ Tour Points To 2028 As The Year Of Catastrophic Climate Change

World war 3 – the unthinkable costs of preserving the petrodollar

Petroislam and fundamentalism

Crossing the Line as Civilization Implodes: Heartland Institute, Peter Gleick and Andrew Revkin

Heartland Saga Continues: Peter Gleick Apologizes for Leaks and NYT’s Andrew Revkin Publicly Flogs Him

An Illustrated Guide to the Science of Global Warming Impacts: How We Know Inaction Is the Gravest Threat Humanity Faces

Big Trouble Ahead? Why the Forecasts for Food Production Could Be Entirely Wrong (Alternet 2012)

Renewables Are a Reality: How We Can Ditch Fossil Fuels Without Any Help From Congress

Climate change ruined the summer of 2012 (KSL.com, September 2012)

Sustainable energy for all (UN) (February 2012)

Solar power’s next shining (McKinsey april 2012)

The business of sustainability: McKinsey global survey results  |   American sustainable business council

Leadership for environment and development (LEAD)

Everything you need to know about climate change (Guardian, March 2012)

What is the cost of climate change to our oceans? (Guardian, March 2012)

The world is coming close to a tipping point (Economic times, March 2012)

US oil and gas put a squeeze on alternative energy (Oil and energy investor 2012)

California’s Cap-And-Trade System Goes Into Effect

Cooling the planet, clearing the air: climate policy, carbon pricing and co-benefits (Economics for equity and environment, 2012)

Climate change agreement – What happened at COP 17  in Durban?

A tour of the new geopolitics of global warming. Climate change is already shaping conflicts around the world–and not for the better (Scientific American, April 2012)

Aviation Environment Federation (AEF) Aviation and climate change

2052 – global forecast for the next 40 years – with downloadable xl tables

Climate change from a criminologist perspective

Transition network

Wake up! Our world is dying and we are all in denial

5 Responses to Klimaendringene

 1. Leafshop says:

  Mye bra info her:) Fant bloggen via Quora.
  Du burde ta en opprydding i de åpenbare spam bot kommentarene over her ^…

  Like

 2. I just got out of the bed and im already reading your articles. this means something! Very useful for constructing my websiteThanks!

  Liked by 1 person

 3. Gracias por compartir su maestra en esta rea. Hay mucho Info intil en esto que flota alrededor y aprecio su trabajo duro.

  Liked by 1 person

 4. Pingback: Vinteren har vært kald. Oppvarming avlyst? | Education for Sustainable Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s