Mytemakere, klima og realitetsorientering

English

Vitenskapelig skepsis er sunt. Forskere bør alltid utfordre seg selv til å forbedre sin forståelse. Men klimafornekterne er ikke der. Uten å sette seg inn i faktagrunnlaget hiver de ut påstander, spekulasjoner og ubegrunnet kritikk av bevis som støtter menneskeskapt global oppvarming. Kritikkløst omfavnes ethvert argument, leserinnlegg eller propaganda som tilbakeviser global oppvarming. Propagandaen viser gjerne til enkeltpersoner som skriver en avisartikkel eller på en blogg at vi går inn i en ny istid, at New York vil være under vann i år 2016, at Arktis vil være isfritt i 2018, eller at Grønlands isbreer vil være borte i 2020 og verden går under i 2050. Hvis slike påstander i det hele tatt kommer fra forskere, er det tøv å hevde at «vitenskapen» støtter artikkelen, selv om den hadde vært fagfellevurdert og publisert i et vitenskapelig tidsskrift. De eneste publikasjonene som til en viss grad kan hevde å representere det vitenskapelige miljøet er IPCC-rapportene, siden de oppsummerer tusenvis av vitenskapelige publikasjoner i perioder på fem år av gangen.

Pensjonerte professorer i USA betales for å produsere tilsynelatende vitenskapelig informasjon for tenketanker og PR-selskaper, finansiert av internasjonal fossil-industri.

Hvis man er i tvil er det en god gammel regel som sier: følg pengesporet!

The age of fossil fuels will soon end. We need to plan the transformation now.
Tiden renner ut for fossil energi. Vi trenger endring nå

Verdens største eksportør av fossil energi er Russlands president Putin. Verdens rikeste selskap; det arabisk-amerikanske Aramco, som eies av den wahabistiske saudi-arabiske kongefamilien, har ExxonMobil, Shell og andre oljeselskap som før ble kalt “De syv søstre” som partnere, og danner sammen verdens største økonomiske enhet.

Karbonbaroner, ekstrem-islamistiske petro-tyranner, korrupte oligarker  og søkkrike gamle gubber gjør hva som helst for å forlenge oljealderen. Når man vet hvilke økonomiske og hegemoniske interesser som står på spill, bør man være skeptisk til de som støtter dem. Har argumentene vitenskapelig grunnlag? Er artikkelen fagfellevurdert? Grafikken fra nettet, er den pyntet på og lagt ut på et egnet nettsted? Er det uvitenskapelig synsing med mulig henvisning til kilder produsert av arabisk-amerikansk-russisk fossil-propaganda?

Med ubegrensede mengder petro-dollar i ryggen, kan «skeptikerne» fortsatt lure folk til handlingslammelse. Politikere som lar seg lure, har et enormt ansvar. Ikke bare bryter de grunnlovens paragraf 112 og medvirker til å forlenge unødvendig luft- og havforurensning, fremme kriger og finansiere de fleste av verdens  terrorister og petro-tyranner. De risikerer å stjele selve fremtiden fra dagens barn. Det eneste etisk forsvarlige  er å sikre at fossil energi brukes til å produsere fornybar energi raskest mulig. Fossil energi er på en måte “foreldrene” til fornybar energi. Som gode foreldre, bør de nå gå til side for sine “avkom”  Om  10-15 år bør vi ikke lenger brenne olja, men bare bruke den som en verdifull råvareressurs.

Konspirasjonsteori om FN

Internasjonal fossilindustri-propaganda sprer en rekke myter. En slik myte er konspirasjonsteorien om at FN og titusenvis av forskere og politikere har blitt enige om å skremme folk slik at de lettere godtar skatter og avgifter (som om politikere trenger en god grunn for å finne på en avgift). Tusenvis av verdens fremste forskere møtes hvert år på klimatoppmøter. De diskuterer og krangler om alt, ned til kommaer. Men de skal altså til stadighet greie å bli enige om å lure media og svindle folk flest, selv om det årlig kommer hundrevis av nye forskere til. IPCCs rapporter bygger på over 30 000 fagfellevurderte artikler publisert i verdens mest prestisjetunge vitenskapelige journaler. Man skal ha mye god tro – eller bra betalt – for å gå på slike konspirasjonsteorier.

Null-hypotesen

Klimafornekternes null-hypotese: «det er ingen sammenheng mellom drivhusgasser i atmosfæren og klimaendringer» ble tilbakevist allerede i 1863 da J.Tyndall  påviste drivhuseffekten eksperimentelt, og i 1896 da  S. Arrhenius viste hvordan CO2 i atmosfæren påvirker temperaturen på bakken. I prinsippet fungerer det slik at  store gassmolekyler, som molekyler med tre eller flere atomer, vibrerer i takt med den infrarøde strålingen. Gasser som oksygen (O2) og nitrogen (N2) vil ikke reagere mens for eksempel vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), ozon (O3) og metan (CH 3) vil vibrere. Vibrasjon innebærer varmeenergi.

Når noen påstår at CO2 er en så forsvinnende liten del av atmosfæren at den ikke spiller noen rolle, «glemmer» man at det er drivhusgasser, mindre enn 1% av lufta, som teller i denne forbindelsen. Da blir CO2 betydelig. Når du blir fortalt at de naturlige karbonsyklusene er så enorme, at menneskeskapte utslipp er ubetydelige,  “glemmer” de å fortelle deg at når du flytter karbon fra de “langsomme karbonsyklusene” til “det raske karbonkretsløpet“, bringes  den naturlige karbonsyklusen ut av en finstemt balanse. Den naturlige drivhuseffekten skapt av den lille enslige 1% drivhusgasser gir oss en behagelig gjennomsnittstemperatur på+14°C, i stedet for -18°C, som den ville ha vært uten drivhuseffekten. Hittil har den ekstra, menneskeskapte drivhuseffekten bare gitt oss en grad i tillegg til jordas 32 naturlige grader. Ikke så mye kanskje, men for et menneske som får en temperaturstigning fra 37°C til 39°C betyr det forskjellen på å være frisk og syk.  – Det er to graders temperaturstigning verdens politikere legger opp til nå. Dessverre betyr dette med all sannsynlighet i praksis minst fire graders temperaturstigning. “Business as usual” er ikke en farbar vei.

IPCC synthesis report, Figure SPM.3: Assessed likely ranges (whiskers) and their mid-points (bars) for warming trends over the 1951–2010 period from well-mixed greenhouse gases, other anthropogenic forcings (including the cooling effect of aerosols and the effect of land-use change), combined anthropogenic forcings, natural forcings, and natural internal climate variability (which is the element of climate variability that arises spontaneously within the climate system even in the absence of forcings).
IPCC synthesis report, Figure SPM.3: Assessed likely ranges (whiskers) and their mid-points (bars) for warming trends over the 1951–2010 period from well-mixed greenhouse gases, other anthropogenic forcings (including the cooling effect of aerosols and the effect of land-use change), combined anthropogenic forcings, natural forcings, and natural internal climate variability (which is the element of climate variability that arises spontaneously within the climate system even in the absence of forcings). IPCC synteserapport. Oppvarming 1951-2010 fra drivhusgasser, andre antropogene pådriv som den avkjølende effekten av aerosoler og effekten av endringer i arealbruk og naturlige pådriv

Mange faktorer påvirker klimaet. Menneskeskapte utslipp kommer sammen med partikler, aerosoler, som virker avkjølende, med unntak av sot-partikler, som virker varmende.. Luftforurensningen over Asia, økende antall store skogbranner og flere støvstormer i stadig tørrere områder betyr mer kjølende aerosoler over land. Sol-aktiviteten de siste ti-årene har vært lav. Global oppvarming foregår derfor ikke jevnt, men trinnvis eller i plutselige sprang. Det er misvisende bare å regne med overflatetemperatur over land. Hav-temperatur må også tas med. Klima-illusjonistenes yndlingsår, 1998, var et særår med høy solaktivitet og den sterkeste El Nino på hundre år. «Det er ikke blitt varmere siden 1998» hevdes det. Tar man utgangspunkt i klima (normalen), i stedet for vær fra det ene året til det andre, og oppvarming av både hav og land, er stigningen fra tiår til tiår tydelig og dramatisk. Korrigerer man for metodefeil, finnes det ingen “varmepause”.

multigraph

 ” The average global temperature across land and ocean surface areas for 2015 was 0.90°C (1.62°F) above the 20th century average of 13.9°C (57.0°F), beating the previous record warmth of 2014 by 0.16°C (0.29°F). This is not only the highest calendar year temperature, but also the highest temperature for any 12-month period on record. “

«I 2014 lå den kombinerte overflatetemperaturen for land og hav på 0,69 °C over normal gjennomsnittstemperatur, noe som gjør året til det varmeste siden målingene begynte i 1880. Hav alene var rekordvarmt, mens land alene var fjerde varmeste. Nitten av de tjue varmeste årene som er registrert har vært i de siste 20 årene. Med unntak av 1998 har de 10 varmeste årene som er registrert forekommet siden 2002” (NOAA/NCDC, 2015).
Se også NASA: The 10 coldest and warmest years

What Are The Chances Of Getting All These Record Hot Years Without The Extra Greenhouse Gases? The Answer…

201501-201512-t


2015 ble rekordvarmt

2015 ble tydelig varmere enn tidligere år, selv om det nordlige Europa ikke hadde en særlig varm sommer. Resten av verden har hatt en usedvanlig varm periode.

.

201603

Globalt sett ser kurven ut slik for mars 2016:
The combined average temperature over global land and ocean surfaces for March 2016 was the highest for this month in the 1880–2016 record, at 1.22°C (2.20°F) above the 20th century average of 12.7°C (54.9°F). This surpassed the previous record set in 2015 by 0.32°C / (0.58°F), and marks the highest monthly temperature departure among all 1,635 months on record, surpassing the previous all-time record set just last month by 0.01°C (0.02°F). Overall, the nine highest monthly temperature departures in the record have all occurred in the past nine months. March 2016 also marks the 11thconsecutive month a monthly global temperature record has been broken, the longest such streak in NOAA’s 137 years of record keeping.

Fig. 1. Global temperature anomaly relative to 1951-1980 mean

Graphic by Hansen and Sato Aug 2015

Global oppvarming betyr ikke mer sol og sommer i Norge, men mer nedbør, mer ekstremvær, smeltende isbreer, flom, jordras og økende flyktningestrømmer fra land lenger sør.
Mer regn i framtiden  |  Mer av det farlige regnet (Yr 2015)  |  Verdens høyeste isbreer smelter (Forskning no 2011)  |  Verdens isbreer smelter raskere enn noen gang (Dagbladet 2015)  |  Brå økning i brenedsmeltning: Farvel til norske turistmagneter (VG 2015)

«Det blir kaldere!»
Klima»realistene» har i en årrekke fortalt oss at det blir kaldere. Som bevis har de laget seg grafikk hvor de plukker ut informasjon som passer dem.  De unngår å fortelle hvor data-settet er fra, og hvordan det tolkes. De gir inntrykk av at grafikken kommer fra et velrenommert sted, mens det i realiteten er kokt sammen av privatpersoner med egen ekstremist-agenda.

Grafikk fra et propagandasted i Australia
Grafikk fra et propagandasted i Australia Grafikk fra et propagandasted i Australia

Den nedre delen av denne grafen er misvisende fordi  man bare bruker ett datasett fra en satellitt for skråsikkert, uten noen forbehold, å slå fast at det blir kaldere.  Og man unngår å oppgi en klar kilde.

Seriøse klimaforskere tar som regel med datasett fra tre ulike satellitter og i tillegg direkte målinger fra bakkestasjoner og målinger nedover i havdypet. Hadcruth-satellitt data er utmerket til sitt bruk. Men bør ikke presenteres uten forbehold, blant annet fordi den ikke tar med målinger fra polområdene, der den største oppvarmingen pågår. (Hadcruths offisielle nettsted,  med offisiell  reanalyse av data som viser at ufullstendig global dekning er en potensiell kilde til skjevhet i globale temperatur- rekonstruksjoner.) Ingen satellitter tar bilder av hele jorda, men i belter. Satellittmålinger må altså suppleres med målinger på bakkestasjoner.

For de fleste burde det greie seg med å se ut av vinduet eller på daglige værmeldingskart for å skjønne at klimaendringene er i gang, og at det er svært tvilsomt at klimaet skulle være i ferd med å bli kjøligere og mer stabilt. En kald uke eller to der du bor betyr ikke at global oppvarming er avblåst. Oppvarmingen i verdens hav er dramatisk og urovekkende. Oppvarmingen i Arktis er påfallende. Isgrensen i norske havområder går nordover «av seg selv». Isbreer over hele verden smelter vekk unntatt noen områder i Antarktis, der mer snø i kalde områder er et tydelig tegn på oppvarming. Noen steder blir isen på Sørpolen tykkere ovenfra men smelter desto raskere nedenfra. Totalt er tapet av ismasse både på Nord- og Sørpol alarmerendeEkstremvær er i ferd med å bli det normale. Året 2014 er det varmeste som er målt. År 2015 blir sannsynligvis enda varmere.

.

«Det er bare en naturlig variasjon»

Klimaet er dynamisk og har endret seg enormt også før menneskene fantes. IPCC har hele kapitler om dette i alle hovedrapportene. Dette er en egen vitenskap kalt paleoklimatologi. Gjennom klimamodeller har man opparbeidet seg solid kunnskap om hva som endrer klimaet. Som oftest er det endret solinnstråling, hvor sola blir mer eller mindre aktiv. Det kan også skyldes milankovich-effekter som har med planetenes stilling i forhold til sola å gjøre. I tidligere tider kan meteornedslag, store vulkanutbrudd, endringer i havstrømmer og tektoniske endringer ha forårsaket dramatiske klimaendringer. CO2 har som oftest hatt en forsterkende effekt, og ikke en initierende effekt, slik tilfellet er nå. De fleste klimaforskere er enige om at med bare naturlige faktorer, skulle jorda ha blitt noe kaldere nå, siden solaktiviteten de siste tiårene har vært lav. Den voldsomme menneskeskapte  luftforurensningen som er særlig tydelig i Asia, virker også kjølende. Trass i dette, er nesten alle årene i dette århundre like varme eller varmere enn rekordåret i forrige århundre, 1998. Dette kan bare forklares med menneskelig aktivitet. At dagens klimaendringer bare skulle skyldes naturlige variasjoner er en farlig illusjon.

IPCC synthesis report
IPCC synthesis report IPCC synthesis report

 Hva er det som varmer opp verden? Drivhusgasser.

Petisjoner

Tusenvis av forskere skal ha skrevet under på et opprop om at FN tar feil, sies det. Dette er et gammelt reklametriks. I annonser for 50 år siden ble vi fortalt at 20 000 leger anbefaler et spesielt sigarett-merke, at tobakk var bra for helsa, eller at det ikke fantes empirisk bevis på at det var skadelig, i hvert fall var/er ikke passiv røyking det. De samme PR-firmaene som «Big Tobacco» brukte og bruker, betales nå av «Big oil» for å spre desinformasjon og handlingslammelse. Petisjonene kommer gjerne i form av undersøkelser som spør om du mener at CO2 er nyttig for planter og trær, om klimaendringer fant sted før mennesker fantes, om klimaendringer vanligvis skyldes naturlige årsaker og lignende selvfølgeligheter. Så later PR-firmaet som om Klimapanelet påstår at bare CO2 kan forårsake klimaendringer, at det aldri har vært klimaendringer før mennesket blandet seg inn, at CO2 bare er skadelig og lignende tøv. Sjekkes listene er personene fiktive, døde, ikke klar over at de står på lista eller de er ikke klimaforskere. En klimaforsker er faglig kvalifisert som forsker på området og publiserer i redaksjons- og fagfellevurderte vitenskapelige journaler. Her kommer «skeptikerne» sørgelig til kort. Under 1% av fagfellevurderte artikler bestrider menneskeskapt global oppvarming. Klimaforskerne er enige om at dagens klimaendringer i stor grad er menneskeskapt, at endringene akselererer og allerede fører til store skader. Det klimaforskere er uenige om er det politisk vedtatte togradersmålet. Stadig flere sier nå at to graders stigning er oppskriften på katastrofe, og at en grads stigning er svært risikabelt.

«CO2 er plantemat og ikke forurensning»

Klimapanelet har lange utgreiinger om gjødslingseffekt av CO2 i alle hoved-rapportene. At CO2 kan ha vekstfremmende effekt på noen planter er like sensasjonelt som å fortelle at vann er vått. Nå er det mye «plantemat» som regnes som forurensning hvis det havner på feil steder. Kumøkk, urin og kloakk er også «plantemat», uten at man ønsker å ha det overalt av den grunn. CO2 kan ha en positiv effekt på plantevekst når andre vekstfaktorer som rett temperatur, nok vann og næringsstoffer er tilstede.  Og ja, mer CO2 i luft kan gjøre noen planter mer resistente mot tørke. Det er imidlertid ingen tvil om at all den ekstra energien og CO2 som tas opp av havene fører til forsuring, ødelegger korallrev og truer bioproduksjonen i store havområder. Hva fossilt brensel angår, er det ikke bare CO2 som er problemet. Giftige stoffer og partikler spys ut ved all forbrenning av kull og olje og tar årlig livet av millioner av mennesker, skader eller ødelegger økosystemer og påvirker helsa til milliarder av dyr og mennesker. Kostnadene som veltes over på folk flest er enorme. Til fossil-industriens desperasjon, kan alternativ og fornybar, ikke-forurensende energi konkurrere prismessig på stadig flere områder, selv med dagens lave oljepriser. Klima«realistene» forvirrer og sprer usikkerhet. De skaper handlingslammelse for at alt skal fortsette som vanlig: trillioner i subsidier fra verdens skattebetalere, sosialisering av tap, eksternalisering av kostnader og privatisering av profitt i kull- og oljeindustrien. For å trekke oppmerksomheten bort fra elefanten i rommet, lager man kvasivitenskapelige diskusjoner om pavens skjegg. Man peker på muselort i hjørnet og fluer i vinduet. Men elefanten står der, og stadig flere ser den: det faktum at vi daglig brenner over 90 millioner fat olje og en tilsvarende mengde kull og gass. Ett fat olje er 159 liter, omtrent et fullt badekar. Forbruket tilsvarer å brenne et svømmebasseng i olympisk størrelse fylt med olje hvert sekund året rundt. Man skal være glad i illusjoner for å tro at dette ikke har negative virkninger.  Det er uansvarlig og uetisk å spekulere i mulig mikroskopisk tvil for å la være å gjøre noe. De kommuner og stater som unnlater å oppgradere avløpsnett, ta høyde for mye mer flom, ekstremvær, tørke og ras vil tape stort. De som ikke satser på fornybar energi og bærekraftig teknologi risikerer å sitte igjen som de gamle Sovjet-statene, med håpløs Trabant-teknologi, utdatert og usikker økonomi og et utarmet og helseskadelig miljø.

Temperatur-utvikling beregnet i ti-år de siste 130 år
Temperatur-utvikling beregnet i ti-år de siste 130 år Temperatur-utvikling beregnet i ti-år de siste 130 år World Meteorological Organisation – Climate Report

Les mer

Lenke-bibliotek

The warming world

Pollution

Oceans in trouble

 Correlation between CO2 and climate change

Economies in transition

The Arctic and the Antarctic

Possible climate change impacts on ocean currents

Droughts, floods, weather extremes, glaciers

Climate Refugees

Debunking the “skeptics”

Some politicians are waking up

Some top military ranks wake up

Energy companies trying to change?

Deniers’ corner

The fossil fuel era can be dismantled within less than two decades. Four easy measures:

  1. All subsidies and special tax deals for the fossil fuel industry are removed globally.  The International Monetary Fund(IMF) should get full support on this point. The IMF envisions substantial economic and environmental advantages .
    .
  2. Put a 10% carbon fee on fossil fuels. 100% revenue distribution of the money to the public in equal shares as direct payments. The fee would start at $10/ton of CO2 and increase $10/ton each year; 100% of the revenue is returned to households, equal amounts to all legal residents. This approach spurs the economy, increasing the number of jobs by 2.1 million in 10 years. Emissions decrease 33% in 10 years, 52% in 20 years.  Hansen, J. (2014) Too little, too late? Oops? Carbon tax!
    .
  3. The current fossil fuel industry subsidies transferred to renewables to speed up the ongoing process.
  4. Divest! Invest your savings in the sunrise industry of renewable energy. Remove your money from the sunset fossil fuels industry.  All responsible governments must ensure that the current fossil fuel industry subsidies are transferred to renewables to speed up the ongoing process.  |  Go fossil fuel free. Divest! |  Stanford professors urge withdrawal from fossil fuel investments Jan 2015 | The Social Cost of Carbon  | 2015 – the fossil fuel endgame begins |  The Great Deflation – the carbon bubble slowly popping (Jan 2015) |  Global divestment day  | IEA 2015: Global energy-related emissions of carbon dioxide stalled in 2014 |  The Big Reason Why America Is Turning to Renewable Energy  | Bill McKibben: The Turning Point Towards a Low-Carbon Future (Aug 2015)   |  Leonardo DiCaprio Joins $2.6 Trillion Fossil Fuel Divestment Movement | Don’t Let Wall Street Leave You Behind: It’s Time to Divest From Fossil Fuels  (Oct 2015)   |

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Mytemakere, klima og realitetsorientering

  1. Pingback: Mytemakerne | besteforeldre mot global oppvarming

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s