Author Archives: svenaake

About svenaake

University Teacher.

Ikke la deg lure! Følg pengesporet!

  Sven Åke Bjørke, feb 2017 Seilskutetida tok ikke slutt på grunn av mangel på vind– men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige. Det skjer nå.  Olje-og kull-milliardærene,  petro-tyranner og ekstrem-islamister … Continue reading

Posted in Norsk | 1 Comment

Do not be fooled! Follow the money trail!

by Sven A. Bjorke, Feb 2017 The sail ship era did not end because of a lack of wind, but because better alternatives were found. The fossil fuel era will end when better alternatives are available. It is happening now. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | 2 Comments

A Greener Future – an interactive e-book

The e-book “A greener future”  introduces the reader or course participants to the main relevant aspects of global warming, climate change,  green economy and sustainable development. The e-book can be read as an interactive course-book for an individual. It can be … Continue reading

Posted in Environment | Leave a comment

Climate research vs myths

Norsk How to distinguish myths from realities, science from mere assumptions and propaganda? Serious research has an important tool: peer-reviewed articles published in scientific journals. This involves an editorial committee and at least two experts in the field considering the … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels | Tagged , | 1 Comment

Klimaforskning mot myter

English Hvordan skille myter fra realiteter, vitenskap fra synsing og propaganda? Er det en bygdekverulant eller en forsker som skriver? Seriøs forskning har et viktig verktøy: fagfellevurderte artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En redaksjonskomite og minst to eksperter på fagområdet … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | Leave a comment

Guidelines for analysing and developing an online course

by Sven Åke Bjørke January 2015 What is an online course? Are there any criteria? Is an article or a power point presentation made accessible on the internet an online course? The answer is: An online course is as a rule … Continue reading

Posted in Online education | 2 Comments

Mytemakere, klima og realitetsorientering

English Vitenskapelig skepsis er sunt. Forskere bør alltid utfordre seg selv til å forbedre sin forståelse. Men klimafornekterne er ikke der. Uten å sette seg inn i faktagrunnlaget hiver de ut påstander, spekulasjoner og ubegrunnet kritikk av bevis som støtter … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , | 1 Comment