Author Archives: svenaake

About svenaake

University Teacher.

Enough now? Desinformation from the international oil lobby for over 30 years.

Sven Ake Bjorke, 18 Aug 2021 As early as the 1970s, world politicians knew about man-made global warming. They knew that the climate was changing far faster than ever in the history of our planet. The world’s leading scientists said … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels | 1 Comment

Desinformasjon fra internasjonal oljelobby i over 30 år. Er det ikke snart nok?

Sven Ake Bjorke, 18 Aug 2021 Allerede på 1970-tallet visste verdens politikere om menneskeskapt global oppvarming. De visste at klimaet var i ferd med å endre seg langt raskere enn noen gang i vår klodes historie. Verdens fremste forskere fortalte … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels, Norsk | Leave a comment

Tretti år med tvilskremmere og klimapropaganda

«Global Climate Coalition». Det kan høres ut som en miljøorganisasjon, ikke sant? Med dobbeltsidige fargeannonser presenterte de seg i ukeblader over hele verden i mange år. Global Climate Coalition,  GCC, ble opprettet i 1989, året etter FNs klimapanel. Oppgaven til … Continue reading

Posted in Environment | Tagged , , | Leave a comment

Thirty years with Merchants of Doubt and Climate Propaganda

Global Climate Coalition. It may sound like an environmental organization, right? With double-sided color ads, they featured in weekly magazines all over the world for many years. The Global Climate Coalition, GCC, was established in 1989, the year after the … Continue reading

Posted in Environment | Tagged , | 1 Comment

Joining hands to save our world

  The climate crisis is here. The latest report from the UN Intergovernmental Panel on Climate Change is frightening reading. It is easy to feel paralysis and apathy. It does not seem to matter what the individual does … The … Continue reading

Posted in Environment | 2 Comments

Kan klimadugnad redde verden?

Klimakrisen er her, den siste rapporten fra FNs klimapanel er skremmende lesning. Det er lett å føle handlingslammelse og apati, det nytter ikke hva den enkelte gjør… Verden må kutte 50 prosent i utslippene fram til 2030 dersom vi skal … Continue reading

Posted in Environment, Norsk | Leave a comment

Spranget inn i fremtiden. Avtrumpifiser!

Hva er neoliberalisme, trumpisme, og hvordan kommer vi oss ut av den? Vet du hva ny-liberalisme er? Det er en ideologi som vi alle er blitt indoktrinert med de siste 40-50 årene. De fleste av oss vet ikke engang at … Continue reading

Posted in Norsk, Trumpisme | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Leap into the future! Detrump!

By Sven Åke Bjørke 26 January 2018                                                        What is neo-liberalism, trumpism, and how do … Continue reading

Posted in Environment, Sustainable development | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

Ikke la deg lure! Følg pengesporet!

Sven Åke Bjørke, feb 2017 Seilskutetida tok ikke slutt på grunn av mangel på vind– men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige. Det skjer nå.  Olje-og kull-milliardærene,  petro-tyranner og ekstrem-islamister lever … Continue reading

Posted in Norsk | 3 Comments

Do not be fooled! Follow the money trail!

by Sven A. Bjorke, Feb 2017 The sail ship era did not end because of a lack of wind, but because better alternatives were found. The fossil fuel era will end when better alternatives are available. It is happening now. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | 3 Comments

A Greener Future – an interactive e-book

The e-book “A greener future”  introduces the reader or course participants to the main relevant aspects of global warming, climate change,  green economy and sustainable development. The e-book can be read as an interactive course-book for an individual. It can be … Continue reading

Posted in Environment | Leave a comment

Climate research vs myths

Norsk How to distinguish myths from realities, science from mere assumptions, conspiracy theories and propaganda? Serious research has an important tool: peer-reviewed articles published in scientific journals. This involves an editorial committee and at least two experts in the field … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels | Tagged , | 1 Comment

Klimaforskning mot myter

English Hvordan skille myter fra realiteter, vitenskap fra synsing og propaganda? Er det en bygdekverulant, konspirasjonsteoretiker eller en forsker som skriver? Seriøs forskning har et viktig verktøy: fagfellevurderte artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En redaksjonskomite og minst to eksperter på … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Guidelines for analysing and developing an online course

by Sven Åke Bjørke January 2015 What is an online course? Are there any criteria? Is an article or a power point presentation made accessible on the internet an online course? The answer is: An online course is as a rule … Continue reading

Posted in Online education | 2 Comments

Mytemakere, klima og realitetsorientering

English Vitenskapelig skepsis er sunt. Forskere bør alltid utfordre seg selv til å forbedre sin forståelse. Men klimafornekterne er ikke der. Uten å sette seg inn i faktagrunnlaget hiver de ut påstander, spekulasjoner og ubegrunnet kritikk av bevis som støtter … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Mythmakers, climate and reality orientation

Norsk Scientific skepticism is healthy. Researchers should always challenge themselves to improve their understanding. But climate deniers are not there. With weak roots in scientific facts they throw out allegations, speculations and unfounded criticism of evidence supporting anthropogenic global warming. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | 3 Comments

A. Kreiner Company – Bringing a Focus on Environmental & Economic Sustainability to our Clients

A.Kreiner Company is a sustainability-based consulting firm located in Delaware, US with expertise in energy, climate change, environment, agriculture and local food issues, green building operations and pollution prevention/cleaner production. We believe that environmental and economic sustainability are entwined; that … Continue reading

Posted in Green enterprises/CSR | Leave a comment

Make 2015 a climate year – on our way to Paris

We cannot continue the irresponsible habits we have now. Our house is on fire, and our leaders – the politicians – respond by squabbling about who shall pay for using the fire extinguisher . The more we delay, the more we … Continue reading

Posted in Environment, Fossil fuels, Sustainable development | Tagged , , , , | 1 Comment

Conflict on the Nile

The sources of the Nile remained a mystery for thousands of years. The Ancient Egyptians regarded the river as holy and as their lifeline. The British colonialist empire regarded finding the source of the Nile as crucial for their power over … Continue reading

Posted in Environment, Sustainable development | Tagged , , , , , , | 3 Comments

How green is your tech?

by Jordan Jacobs Climate change is on nearly everybody’s mind, in one way or another. Becoming more aware of the effects of emissions on the environment, people are looking for “greener” ways to live, from buying local (and sustainable) food … Continue reading

Posted in Environment, Green enterprises/CSR | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Over to renewables – now!

Norsk Who benefits from a continuation of the oil age? Who is willing to risk our children’s and grandchildren’s future for short-term profit? Who opposes a rapid transition from fossil fuels to renewable energy? Is anthropogenic global warming and war … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels, Sustainable development | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Over til fornybar energi – nå

English Hvem tjener på fortsettelse av olje-alderen? Hvem er villige til å risikere barns og barnebarns framtid for kortsiktig profitt? Hvem er mot en rask overgang fra fossil energi til fornybar energi? Er menneskeskapt global oppvarming og krig i Midtøsten deler … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Klimaendringer har skjedd før

English Ja, klimaet har variert før – mange ganger – lenge før menneskene fantes.  For flere hundre millioner  år siden slapp enorme, ikke-eruptive vulkaner  ut klimagasser i tusenvis av år.  Det ga mer drivhusgasser i atmosfæren, og varmere klima. Super-vulkanutbrudd har … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , | Leave a comment

Climate change has happened before. So why worry?

Norsk Yes, climate has varied before – many times.  And all were caused by natural forces. Hundreds of millions of years ago, enormous, non-eruptive volcanoes emitted greenhouse gases for thousands of years. Super-volcanic eruptions caused rapid cooling and at times … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , , | 1 Comment

Klimaåret 2014

English Fossilenergi-perioden kan raskt avvikles. Tre effektive tiltak: 1. All statlig subsidiering og spesielle statsgarantier for kull- og oljeindustrien avvikles over hele verden. Det Internasjonale pengefondet (IMF) støttes på dette punkt. IMF ser store økonomiske og miljømessige fordeler med avvikling av slike … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Climategate-historien og den virkelige skandalen

English I november 2009 ble serverne ved University of East Anglia i Storbritannia ulovlig hacket og e-poster ble stjålet. Et utvalg av private e-poster mellom klimaforskere ble publisert på internett. Klimafornektere over hele verden kastet seg over disse, og mente de … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , | 1 Comment

The Climate-gate story – the real scandal

Norsk “In November 2009, the servers at the University of East Anglia in Britain were illegally hacked and emails were stolen. When a selection of emails between climate scientists were published on the internet, a few suggestive quotes were seized upon by … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , | Leave a comment

Facing the standards and quality requirements of European higher education

By  Sven Åke Bjørke    April 2014 The traditional “anarchist” professor tends to resist standardisation systems like for instance The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Higher education in Europe 500 years ago was amazingly enough quite homogeneous. A scholar or a … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , , | Leave a comment

Selecting and describing target groups in online, tertiary education

By  Sven Åke Bjørke  April 2014 Online delivery of education – students on campus, students online – aren’t they all the same? Do we have to adapt and customize? Do we have to know each student personally? Why? Aren’t they … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , | 3 Comments

Mobile Learning: Learning supported by mobile technology based tools

by Ghislain Maurice Norbert Isabwe, Research Fellow, ICT department, Faculty of Engineering and Science, University of Agder One of the fast growing areas of application is education: handheld mobile devices are being used for teaching and learning, in what is known as “mobile learning” or … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Asynchronous Computer Conferencing is ideal for collaborative learning

by Sven Åke Bjørke, March 2014 Asynchronous computer conferencing, social constructivism and collaborative distance learning are important concepts in e-learning. Asynchronous online learning activities increase flexibility and access. It may also enhance the quality of learning. Introduction  “The only constant … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Problems and challenges in online tutoring

By Åke Bjørke  March 2014 Good online education can be a driving force for quality enhancement, course development procedures, internationalisation of studies and joint degrees between networks of educational institutions. However, there are many problems and challenges. A reliable electricity … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , | 4 Comments

Pedagogical approaches in online education

Sven Åke Bjørke, February 2014 When discussing pedagogical approaches in e-learning, we usually end up in debating instructivist vs constructivist ways of doing things. Here is “information in a nutshell”, with no ambition of covering the whole issue. In pedagogy in … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , , , | 7 Comments

Online education – a driving force for quality in education

Sven Åke Bjørke, 25 February 2014  Introduction Online education can be a driving force for quality in education, standardised course  development procedures and internationalisation of studies and joint degrees Experience demonstrates that good online education can increase capacity considerably at … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , | 2 Comments

Self-instructional courses and traditional teaching vs collaborative learning.

by Sven Åke Bjørke. February  2014. Many educational institutions spend huge amounts of money on developing computer-supported self-instructional courses. Various kinds of Massive Open Online Courses (MOOCs) are embraced by university administrations as  potential money-savers and maybe perceived as a … Continue reading

Posted in Online education | Tagged , , , , | 1 Comment

Solar Energy for Low-Income Households

by Bruce Cameron, Kenya The switch from kerosene to solar lighting could sweep across Africa as rapidly as the mobile phone has, perhaps with equally transformative results. These notes summarise my impressions of the evolving situation in Kenya as regards … Continue reading

Posted in Environment, Green enterprises/CSR | Tagged , , , , | 6 Comments

Make this year a climate year!

Norsk The fossil fuel era can be dismantled within less than two decades. Three measures: All subsidies and special tax deals for the fossil fuel industry are removed globally.  The International Monetary Fund  (IMF) should get full support on this point. The IMF … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , | 5 Comments

Agder Flight Express for greener public transportation

Agder Flight Express is a private airport bus company in Arendal in Norway, run by Mr Jarl Tollefsen. Our company’s ambition is to be an example of cheap, comfortable and efficient public transport. Drivers are well paid. I reject employing foreign drivers on … Continue reading

Posted in Green enterprises/CSR | Tagged , , , | 3 Comments

LEED and Destiny USA

IS LEED© CERTIFICATION EFFECTIVE: A CASE STUDY OF DESTINY USA At Destiny USA there’s always a lot of buzz generated around our LEED© certification. When we began the expansion, we wanted to continue the commitment to the environment we began when first … Continue reading

Posted in Green enterprises/CSR | Tagged | 6 Comments

What if Norwegian oil economy is a bubble?

Norsk Two hundred and fifty thousand Norwegian jobs depend on oil [1]. These jobs are expensive; require high skills and pressure salary levels in general. For small countries like Norway this many oil jobs might be a recipe for financial disaster. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , , | Leave a comment

Blir oljeøkonomien ei boble?

English To hundre og femti tusen norske arbeidsplasser er avhengig av olje [1]. Disse arbeidsplassene er dyre, krever høy kompetanse og er lønnsledende for resten av samfunnet. For små land som Norge er så mange olje-arbeidsplasser over tid oppskriften på økonomisk … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Dismantle the oil age

Norsk For more than a hundred years, industrial and modern development has been dependent on fossil fuels. The oil age was given extra momentum after the oil crisis in 1972, and has given a country like Norway an economy people … Continue reading

Posted in Environment, Fossil fuels, Sustainable development | Tagged , , , , | 7 Comments

Oljealderen må avvikles

English I over hundre år har vår industrielle og moderne utvikling vært avhengig av fossil energi. Oljealderen fikk ekstra fart etter oljekrisen i 1972, og har gitt Norge en økonomi vi ikke kunne drømme om for 50 år siden. Dessverre … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Building the Future: Hotels Change Policies for Eco-Travel Initiatives

Business is going green. Here is an article on sustainable tourism. There are some big changes in the travel industry’s attitudes towards eco-friendly and socially aware practices. While it used to be hard to find a hotel that used recycled … Continue reading

Posted in Green enterprises/CSR, Sustainable development | Tagged , , , | 1 Comment

Vinteren har vært kald. Oppvarming avlyst?

English En av mytene media liker å terpe på er at global oppvarming skulle innebære  varmere og finere vær. Vi skal snart kunne dyrke druer i Nord-Sibir. I virkeligheten sier IPCC at været blir mer uforutsigelig med tyngre nedbør enn normalt flere … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

To, tre grader til – er det så farlig?

English For første gang i menneskenes historie inneholder den lufta vi omgir oss med 400 ppm (milliondeler) CO2, og 475 ppm drivhusgasser. Vi har nå gått over en grense vi ikke burde ha krysset, og er i ferd med å bevege oss … Continue reading

Posted in Norsk | 1 Comment

Two or three degrees more – does it really matter?

Norsk For the first time in human history, in 2013, the air that surrounds us on average contained 400 ppm (parts per million) CO2, and 475 ppm greenhouse gases. If we add the increased amount of water vapor due to … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , | 8 Comments

Out of fossil fuels now!

Norsk For the last two hundred years fossil fuels have been the basis for industrialization and development of our modern civilization. Fossil energy has been absolutely necessary to get us where we are today. However, our civilization must grow up. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Oljealderen må avvikles nå

English I de siste to hundre årene har fossilt brensel vært grunnlaget for industrialisering og utvikling av vår moderne sivilisasjon. Fossil energi har vært helt nødvendig for å få oss dit vi er i dag. Imidlertid må vår sivilisasjon vokse … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , | 1 Comment

Cocksure statements on climate change?

Norsk Now and then you might hear that the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) only gives cocksure statements and therefore is unscientific. The IPCC issues statements on a plethora of issues, so it is often difficult to know what … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , , | 3 Comments