Author Archives: svenaake

About svenaake

University Teacher.

Spranget inn i fremtiden. Avtrumpifiser!

Hva er neoliberalisme, trumpisme, og hvordan kommer vi oss ut av den? Vet du hva ny-liberalisme er? Det er en ideologi som vi alle er blitt indoktrinert med de siste 40-50 årene. De fleste av oss vet ikke engang at … Continue reading

Posted in Norsk, Trumpisme | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Leap into the future! Detrump!

By Sven Åke Bjørke 26 January 2018                                                        What is neo-liberalism, trumpism, and how do … Continue reading

Posted in Environment, Sustainable development | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

Ikke la deg lure! Følg pengesporet!

  Sven Åke Bjørke, feb 2017 Seilskutetida tok ikke slutt på grunn av mangel på vind– men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige. Det skjer nå.  Olje-og kull-milliardærene,  petro-tyranner og ekstrem-islamister … Continue reading

Posted in Norsk | 1 Comment

Do not be fooled! Follow the money trail!

by Sven A. Bjorke, Feb 2017 The sail ship era did not end because of a lack of wind, but because better alternatives were found. The fossil fuel era will end when better alternatives are available. It is happening now. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | 2 Comments

A Greener Future – an interactive e-book

The e-book “A greener future”  introduces the reader or course participants to the main relevant aspects of global warming, climate change,  green economy and sustainable development. The e-book can be read as an interactive course-book for an individual. It can be … Continue reading

Posted in Environment | Leave a comment

Climate research vs myths

Norsk How to distinguish myths from realities, science from mere assumptions, conspiracy theories and propaganda? Serious research has an important tool: peer-reviewed articles published in scientific journals. This involves an editorial committee and at least two experts in the field … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels | Tagged , | 1 Comment

Klimaforskning mot myter

English Hvordan skille myter fra realiteter, vitenskap fra synsing og propaganda? Er det en bygdekverulant, konspirasjonsteoretiker eller en forsker som skriver? Seriøs forskning har et viktig verktøy: fagfellevurderte artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En redaksjonskomite og minst to eksperter på … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment