Klimaforskning mot myter

English

Hvordan skille myter fra realiteter, vitenskap fra synsing og propaganda? Er det en bygdekverulant, konspirasjonsteoretiker eller en forsker som skriver? Seriøs forskning har et viktig verktøy: fagfellevurderte artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En redaksjonskomite og minst to eksperter på fagområdet vurderer kvaliteten. De foreslår nødvendige forbedringer før publisering. Det er en omstendelig prosess. De fleste forskere har en eller flere ganger ergret seg over å få vite at man ikke har tilføyd ny kunnskap, eller at kildemateriale mangler. Testen er altså ganske enkel: be biblioteket om å lage en liste over  de vitenskapelige artiklene vedkommende har publisert.  Hvis slike ikke finnes, gir det et signal om hvem du har med å gjøre.

Forskere som ikke publiserer fagfellevurderte artikler, mister status.  Noen av de som ikke får publisert i vitenskapelige tidsskrift vil gjerne hevde at slike artikler er upålitelige og overvurderte. Klima«realistene» har vansker med å publisere i vitenskapelige tidsskrift fordi de bruker kilder som Heartland- eller Cato institute. Disse kildene finansieres av verdens største oljeselskap, karbonbaroner som David og Charles Koch og amerikansk tobakksindustri. Disse instituttene sier at vi har vært i en «varmepause» siden 1998.  Dette er et eksempel på «cherrypicking». Man plukker ut den informasjonen som passer, og overser resten. Cherrypicking garanterer at du ikke får publisert artikkelen din i et vitenskapelig tidsskrift.

Surface temperature data update – Gjennomsnittstemperatur fra det ene året til det andre kan ofte variere med 4-5 grader. Men det er variasjon i været. Gjennomsnitts temperatur over 30 år er klima. Å plukke ut temperatur ett enkelt år er uvitenskapelig “cherry-picking”. http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12001

Surface temperature data update – Gjennomsnittstemperatur fra det ene året til det andre kan ofte variere med 4-5 grader. Men det er variasjon i været. Gjennomsnitts temperatur over 30 år er klima. Å plukke ut temperatur ett enkelt år er uvitenskapelig “cherry-picking”. http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12001

Kilde: Cowtan and Way https://www.skepticalscience.com/cowtan_way_surface_temperature_data_update.html

Bildet viser hvorfor 1998 er «cherrypicking»: det er et ekstremår, det varmeste i forrige århundre, med uvanlig solaktivitet og den sterkeste El Nino på hundre år. Plukker man ut 1992 eller 1985 i stedet, ser man at oppvarmingen er dramatisk.  Seriøs klimaforskning bruker ikke et enkelt år som utgangspunkt, men gjennomsnittstemperaturer. Normalen er gjennomsnittsvær på et sted i 30 år og er et uttrykk for klima. Vær er det som skjer i øyeblikket eller over et år eller to.  Å ta utgangspunkt i 1998 i en klimadiskusjon er uredelig sammenblanding av vær og klima og er maksimalt villedende.

 Kilde: Cowtan og Way: Coverage bias in the Hadcruth temperature series

Fornekterne hevder at FNs klimapanel (IPCC) ikke kan forklare «varmepausen».  Realiteten er en annen. Når oppvarmingen av atmosfæren ikke har akselerert så mye som forventet med økende konsentrasjoner av drivhusgasser, har det å gjøre med lav solaktivitet og voldsom økning av partikler i luft fra forbrenningen av kull og olje, særlig i Asia.  I tillegg kommer kjølende effekt fra mange mindre vulkanutbrudd. En aktiv «Pacific Decadal Oscillation», som nå går mot slutten, har fraktet mye av den ekstra varmen ned i dyphavet.  Tar man med havoppvarmingen og bruker gjennomsnittstemperaturer, finnes det ingen «varmepause» i følge en rapport fra Verdens meteorologiske organisasjon 2013. Dette bekreftes i Science 2015: “Data show no recent slowdown in global warming“.

When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years. Global warming the last three decades has been dramatic. Source:  World Meteorological Organisation, 2013  http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years.
Global warming the last three decades has been dramatic. Source: World Meteorological Organisation, 2013 

Fornekterne kommer stadig med fantasifulle påstander om Klimapanelets forskning. I virkeligheten forsker ikke Klimapanelet, og har aldri gjort det.  Klimapanelet rapporterer om den forskningen som er publisert i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter i femårs-perioder. Klimapanelets siste rapporter bygger på om lag 30 000 slike artikler, og baseres på forskning og empiri. Rapportene er ikke avhengig av modeller, slik fornekterne hevder. Modeller bygger på den til enhver tid beste kunnskap, er bare en liten del av arbeidet, og gir en pekepinn om hva som kan skje under ulike forutsetninger.

Klimapanelet sier at det bare er CO2 som påvirker klimaet, hevdes det.  De som tar seg bryet med å lese rapportene vil raskt finne ut at Klimapanelet opererer med en mengde faktorer som «driving forces», og at CO2 tidligere ofte har hatt en forsterkende «feedback» – effekt etter at andre faktorer har startet opp en klimaendring. Klimapanelet har aldri påstått at CO2 er den igangsettende temperaturdriveren, med unntak av dagens situasjon.

I følge NASA, har temperaturutviklingen gått omtrent som forventet. Men vi bør regne med et hopp i utviklingen den nærmeste tiden.

Hoppet i global gjennomsnitts temperatur-økning ser ut til å finne sted 2015-2016.

2391_temp-graph-v2-768px

NASA har omfattende datasett om temperaturutviklingen ved GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP). NOAA National Climatic Data Center har lignende serier av data.  I Storbritannia har  UK Met Office Hadley Centre også lange serier med globale temperaturmålinger. Samtlige forskningssentra konkluderer med at global gjennomsnittstemperatur har en tydelig stigning de siste tretti årene.

En vanlig påstand fra fossilpropagandaen er at sammenhengen mellom mer CO2 og global oppvarming ikke er bevist. For noen tiår siden hevdet tobakksindustrien på lignende måte skråsikkert at sigarettrøyking var bra for helsa og at det ikke var bevist noen sammenheng mellom sigarettrøyking og kreft. Historien gjentar seg. I realiteten har flere klimaforskere påvist hvordan CO2 driver temperaturen. Senest i årets marsutgave av Nature: Feldman og medarbeidere (2015) Observational determination of surface radiative forcing by CO2 from 2000 to 2010. 

Naturlige årsaker alene kan ikke forklare kurven nedenfor. Da må man også ta med kjølende aerosoler, endringer i havstrømmer og endringer i drivhusgasser.  Denne kurven bygger ikke på modeller men faktiske temperaturmålinger .

multigraph

 ” The average global temperature across land and ocean surface areas for 2015 was 0.90°C (1.62°F) above the 20th century average of 13.9°C (57.0°F), beating the previous record warmth of 2014 by 0.16°C (0.29°F). This is not only the highest calendar year temperature, but also the highest temperature for any 12-month period on record. ”

Man kan alltids fortsette å diskutere «pavens skjegg» i det uendelige. Men elefanten er stadig i rommet: Daglig brenner vi over 90 millioner fat olje og en tilsvarende mengde kull og gass. Årlig tilføres naturen mellom 30 og 40 milliarder tonn ekstra CO2 fra fossile kilder. Luftforurensingen er dødelig mange steder. Havet forsures. Klimaet i store deler av verden er i endring, iskanten i Arktis går stadig lenger nord og Grønlandsisen og Vest-Antarktis smelter. Kapitalopphopningen hos blodtørstige petrotyranner i Midt-Østen er enorm, mens oljebaserte økonomier blir stadig mer sårbare.  Vår økologiske gjeld øker. Nye, fornybare energiformer er tilgjengelige, men motarbeides av internasjonal fossilindustri.

Det er på tide å skrinlegge «skeptikernes» konspirasjonsteorier, virkelighetsflukt og myter. Vi må begynne jobben for en bærekraftig utvikling og sikre framtiden for våre barn. Vi er sent ute.

Mytemakere, klima og realitetsorientering

Over til fornybar energi – nå

Hvorfor fysiker Benestad mener at fysiker Bergsmark tar feil (Jan 2017)

We Looked at 1,154 Climate Science Results and Found No Evidence of ‘Publication Bias’ (Oct 2017)

Klimaendringene i tall og fakta

Langer ut mot klimaskeptikerne

Norge fra 1900 til i dag -Vær og klima i Norge har variert stort i gjennom historien

Ingen «pause» i global oppvarming likevel?

.

Why Do Many Reasonable People Doubt Science? (National Geographic March 2015)

No climate conspiracy: NOAA temperature adjustments bring data closer to pristine
A new study finds that NOAA temperature adjustments are doing exactly what they’re supposed to (Nov 2017)

 

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Klimaforskning mot myter

  1. Johanna says:

    Great article.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s