Desinformasjon fra internasjonal oljelobby i over 30 år. Er det ikke snart nok?

Sven Ake Bjorke, 18 Aug 2021

Allerede på 1970-tallet visste verdens politikere om menneskeskapt global oppvarming. De visste at klimaet var i ferd med å endre seg langt raskere enn noen gang i vår klodes historie. Verdens fremste forskere fortalte i tydelige ordelag at de fleste dyre- og plantearter ikke ville kunne tilpasse seg til så rask global oppvarming det her var snakk om. Naturlig global oppvarming har hendt før, men da over tusenvis av år, ikke på under 100 år. Vi ville få dramatiske hetebølger og mye sterkere stormer. Isbreer og polis ville smelte. Vi ville få et ubønnhørlig stigende havnivå. Millioner av klimaflyktninger ville overbelaste alle systemer. Det ekstreme ville bli det normale. Verden ville bli konfrontert med intense tørkeperioder avløst av slagregn, flom og orkaner. Dette visste alle oppegående politikere for 50 år siden. De visste at det skyldtes bruk av fossil energi, og at vi måtte avvikle bruken for å unngå farlig global oppvarming. Hva skjedde?

Vitenskapen truet profitten

Kull- og oljeselskapene så sine inntekter truet og begynte å finansiere «tenketanker» og PR-byråer for å legge et lokk av fortielse og tvil på forskning og faktainformasjon.

Global Climate Coalition, GCC, ble opprettet i 1989, året etter FNs klimapanel. Oppgaven til GCC var å motarbeide Klimapanelet og tiltak som kunne redusere utslipp av klimagasser.  GCC ble en tid den største bedriftsfinansierte organisasjonen i verden, aktiv i klimapolitikken og til stede i alle internasjonale klimaforhandlinger. Bak GCC sto «Big oil» som ExxonMobil, Shell, BP, Chevron, Philips Conoco og Aramco. I tillegg bidro amerikanske bilprodusenter og kullindustrien. Millioner av dollar ble brukt på desinformasjon. Hovedbudskapet var: Så tvil og handlingslammelse! GCC og etterfølgerne deltok flittig på Klimapanelets konferanser for å påvirke den vitenskapelige prosessen og lokke til seg forskere mot god betaling.

Globalt nettverk

Det ble bygget et globalt nettverk av «tvilskremmere». På de store klimakonferansene kunne forhandlingene mellom forskerne om hva som skulle tas med i IPCC-rapportene av og til framstå som en drakamp mellom seriøse, uavhengige forskere på den ene siden og representanter fra kull- og oljeselskapene på den andre. Fossilsiden prøvde å få inn tvetydige eller utvannede formuleringer i de vitenskapelige tekstene.

Verden bruker omtrent 100 millioner fat olje hver dag i året. Ett fat olje tilsvarer 159 liter, omtrent et fullt badekar. Til sammen tilsvarer dette ca.15 milliarder liter olje – hver dag. Vi brenner en tilsvarende mengde kull og gass daglig. Legger vi sammen vårt forbruk av kull, olje og gass – og hugst av regnskog – havner vi på godt over 30 milliarder liter daglige oljeekvivalenter. Billedlig sett betyr det at vi brenner et basseng i olympisk størrelse fylt med olje, eller 300 000 liter, i sekundet. Dette representerer langt mer klimagasser enn det slippes ut totalt fra alle vulkaner i verden. Å tro at dette ikke påvirker verdens miljø er ikke bare utrolig naivt, det er livsfarlig.

Mektige pengeinteresser
Daglig selges det råolje for over 7 milliarder dollar. Verdien av den daglige omsetningen av raffinerte produkter er astronomisk. Hvem har kontrollen over alle disse pengene? Vi vet at ganske mye går til tyranner i Midt-Østen, som ikke kunne bry seg mindre om etikk, miljø eller fremtidige generasjoner. Rundt hundre bedrifter er ansvarlige for 70% av verdens klimagassutslipp.

De store oljeselskapene visste allerede på slutten av 1950-tallet at utslipp fra forbrenning av kull og olje ville føre til global oppvarming, påvirke verdens klima, gi mer ekstremvær og stigende hav. Exxons egne forskere fortalte dem det. Men selskapene fortsetter å manipulere massemediene og har et globalt nettverk av ekkokamre med konspirasjonsteoretikere som gjentar desinformasjon produsert ved Heartland Institute og i Putins «trollfarmer».

De fleste politikere har lenge visst om dette kyniske spillet. Rapporter som «Limits to Growth» i 1972, «Brundtland-rapporten» til FN i 1987 og det store toppmøtet i Rio i 1992 fjernet all rasjonell tvil. Klimapanelets rapporter, som oppsummerer fagfellevurdert forskning publisert i nærmere 30000 anerkjente vitenskapelige journaler hvert femte år, gir ingen rom for tvil. Menneskeskapt global oppvarming er reell og ytterst dramatisk for klima, biologisk mangfold, jordbruk, tilgang til rent vann, flyktningesituasjonen, ekstrem tørke, voldsomme skogbranner, flom og økonomi. Livet i verdens hav påvirkes også svært negativt. Men verdens oljeselskaper og olje-tyranner har makt. Det ser ut til at enorm, men kortsiktig profitt for en håndfull milliardærer er viktigere enn selve livet. Politisk grov uaktsomhet, illusjons-makeri, kynisk demagogi og liksom-forskning kan i nær framtid føre til at vi passerer uopprettelige vippepunkter i naturen. I så fall vil det være det største svik i menneskehetens historie.

References

Vast sums provide power to ‘buy every politician’ and delay action on climate crisis, says expert (2022)

The audacious PR plot that seeded doubt about climate change (2022)

IPCC (2021) AR6 Climate Change 2021

Den mektige olje-alliansen som folk knapt har hørt om

NASA Climate

The Guardian – Climate

Exxon’s climate lie: ‘No corporation has ever done anything this big or bad’

Global Climate Coalition (Desmogblog)

GlobalClimate Coalition (Wikipedia)

De tapte muligheters historie. Når klimakatastrofen truer, er det bare én ting som er verre enn å se framover. Å se seg tilbake. (2021)

Climates have always changed

Losing Earth: The decade we almost stopped climate change (New York Times)

America misled. How the fossil fuel industry deliberately misled Americans about climate change (2019)

How vested interests tried to turn the world against climate science  (2019)

The greatest scam in history: Why science failed to to stop climate change (2019)

‘Beyond Putin’s wildest dreams’: Kremlin’s backing of Trump had goal to ‘alter mass consciousness in certain groups’ (2021)

Names and Locations of the Top 100 People Killing the Planet

Exxon Goes on Trial for Lying About the Climate Crisis (2019)

A greener future

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Denialism, Fossil fuels, Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s