Category Archives: Norsk

Desinformasjon fra internasjonal oljelobby i over 30 år. Er det ikke snart nok?

Sven Ake Bjorke, 18 Aug 2021 Allerede på 1970-tallet visste verdens politikere om menneskeskapt global oppvarming. De visste at klimaet var i ferd med å endre seg langt raskere enn noen gang i vår klodes historie. Verdens fremste forskere fortalte … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels, Norsk | Leave a comment

Kan klimadugnad redde verden?

Klimakrisen er her, den siste rapporten fra FNs klimapanel er skremmende lesning. Det er lett å føle handlingslammelse og apati, det nytter ikke hva den enkelte gjør… Verden må kutte 50 prosent i utslippene fram til 2030 dersom vi skal … Continue reading

Posted in Environment, Norsk | Leave a comment

Spranget inn i fremtiden. Avtrumpifiser!

Hva er neoliberalisme, trumpisme, og hvordan kommer vi oss ut av den? Vet du hva ny-liberalisme er? Det er en ideologi som vi alle er blitt indoktrinert med de siste 40-50 årene. De fleste av oss vet ikke engang at … Continue reading

Posted in Norsk, Trumpisme | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ikke la deg lure! Følg pengesporet!

Sven Åke Bjørke, feb 2017 Seilskutetida tok ikke slutt på grunn av mangel på vind– men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige. Det skjer nå.  Olje-og kull-milliardærene,  petro-tyranner og ekstrem-islamister lever … Continue reading

Posted in Norsk | 3 Comments

Klimaforskning mot myter

English Hvordan skille myter fra realiteter, vitenskap fra synsing og propaganda? Er det en bygdekverulant, konspirasjonsteoretiker eller en forsker som skriver? Seriøs forskning har et viktig verktøy: fagfellevurderte artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En redaksjonskomite og minst to eksperter på … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Mytemakere, klima og realitetsorientering

English Vitenskapelig skepsis er sunt. Forskere bør alltid utfordre seg selv til å forbedre sin forståelse. Men klimafornekterne er ikke der. Uten å sette seg inn i faktagrunnlaget hiver de ut påstander, spekulasjoner og ubegrunnet kritikk av bevis som støtter … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Over til fornybar energi – nå

English Hvem tjener på fortsettelse av olje-alderen? Hvem er villige til å risikere barns og barnebarns framtid for kortsiktig profitt? Hvem er mot en rask overgang fra fossil energi til fornybar energi? Er menneskeskapt global oppvarming og krig i Midtøsten deler … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Klimaendringer har skjedd før

English Ja, klimaet har variert før – mange ganger – lenge før menneskene fantes.  For flere hundre millioner  år siden slapp enorme, ikke-eruptive vulkaner  ut klimagasser i tusenvis av år.  Det ga mer drivhusgasser i atmosfæren, og varmere klima. Super-vulkanutbrudd har … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , | Leave a comment

Klimaåret 2014

English Fossilenergi-perioden kan raskt avvikles. Tre effektive tiltak: 1. All statlig subsidiering og spesielle statsgarantier for kull- og oljeindustrien avvikles over hele verden. Det Internasjonale pengefondet (IMF) støttes på dette punkt. IMF ser store økonomiske og miljømessige fordeler med avvikling av slike … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Climategate-historien og den virkelige skandalen

English I november 2009 ble serverne ved University of East Anglia i Storbritannia ulovlig hacket og e-poster ble stjålet. Et utvalg av private e-poster mellom klimaforskere ble publisert på internett. Klimafornektere over hele verden kastet seg over disse, og mente de … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , | 1 Comment

Blir oljeøkonomien ei boble?

English To hundre og femti tusen norske arbeidsplasser er avhengig av olje [1]. Disse arbeidsplassene er dyre, krever høy kompetanse og er lønnsledende for resten av samfunnet. For små land som Norge er så mange olje-arbeidsplasser over tid oppskriften på økonomisk … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Oljealderen må avvikles

English I over hundre år har vår industrielle og moderne utvikling vært avhengig av fossil energi. Oljealderen fikk ekstra fart etter oljekrisen i 1972, og har gitt Norge en økonomi vi ikke kunne drømme om for 50 år siden. Dessverre … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Vinteren har vært kald. Oppvarming avlyst?

English En av mytene media liker å terpe på er at global oppvarming skulle innebære  varmere og finere vær. Vi skal snart kunne dyrke druer i Nord-Sibir. I virkeligheten sier IPCC at været blir mer uforutsigelig med tyngre nedbør enn normalt flere … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

To, tre grader til – er det så farlig?

English For første gang i menneskenes historie inneholder den lufta vi omgir oss med 400 ppm (milliondeler) CO2, og 475 ppm drivhusgasser. Vi har nå gått over en grense vi ikke burde ha krysset, og er i ferd med å bevege oss … Continue reading

Posted in Norsk | 1 Comment

Oljealderen må avvikles nå

English I de siste to hundre årene har fossilt brensel vært grunnlaget for industrialisering og utvikling av vår moderne sivilisasjon. Fossil energi har vært helt nødvendig for å få oss dit vi er i dag. Imidlertid må vår sivilisasjon vokse … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , | 1 Comment

Skråsikkerhet og klima

English Fra visse hold får man høre at IPCC, populært kalt FNs klimapanel, uttaler seg skråsikkert, og dermed uvitenskapelig. Klimapanelet uttaler seg om en mengde saker, så det er ofte vanskelig å vite hva vedkommende egentlig sikter til. Klimapanelet plasserer … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Klimaendringene i tall og fakta

 English Over 95 millioner fat olje brukes opp hver dag I tillegg kommer omtrent den samme mengden i kull og gass. Vi mennesker brenner opp mellom 85 og 100 millioner fat olje hver dag. Ett fat olje tilsvarer 159 liter, … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , | 5 Comments

Er det ikke vulkanene da?

English En av mytene kull og olje-industrien forsøker å holde liv i, er at vulkansk aktivitet bidrar til drivhuseffekten. Faktum er at det er svært lite karbon til stede i magma. (Slå opp magma i leksikon!) Det finnes ikke “overopphetet … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , | Leave a comment

Det er da bare en naturlig variasjon – er det ikke?

English Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon, det er en reell klimaendring. Solinnstrålingen har ikke økt de siste førti år. Det er ingen spesiell varmende Milankovich effekt slik vi hadde i Holocen optimum 5000-8000 år siden. Det er ingen … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , | 2 Comments

Et bærekraftig samfunn år 2040

English Besøkende blir gjerne overrasket over at våre byer og tettsteder av 2040 er så kompakte, sjarmerende, rene, trygge og estetisk tiltalende.  Omkringliggende skog og mark er frodig, sunn og vrimler av ulike arter. De byene som er så heldige … Continue reading

Posted in Environment, Norsk, Sustainable development | Tagged , , , , , , | 7 Comments

Menneskeskapte klimaendringer, petro-baroner, tyranner og konspirasjonsteorier

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein – men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige. FNs miljøprogram (UNEP)  og Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) koordinerer redigeringen av de mest … Continue reading

Posted in Norsk | Leave a comment