Oljealderen må avvikles nå

English

I de siste to hundre årene har fossilt brensel vært grunnlaget for industrialisering og utvikling av vår moderne sivilisasjon. Fossil energi har vært helt nødvendig for å få oss dit vi er i dag.

kraftv

Imidlertid må vår sivilisasjon vokse opp. Vi må forlate de uansvarlige, vokseverkende tenårene, med ville fester og rusmidler og utvikle oss til et modent og ansvarlig samfunn. Det er på tide, forhåpentligvis i tide. Vi må avvenne oss fra våre rusmidler: fossilt brensel. Fossilt brensel-samfunnet må avvikles i løpet av 10-15 år. I denne kommende perioden må fossil energi brukes  til energieffektivisering, reduksjon i energiforbruk og rask utbygging av fornybare energikilder over hele verden.  I følge Sir Nicholas Stern og Grantham institute, «er det allerede helt klart at den økonomiske risikoen ved å ikke gjøre noe med klimaendringene er svært alvorlige.» 

Vi burde ha startet overgangen til et bærekraftig samfunn for tiår siden. Jo lenger vi venter jo dyrere og vanskeligere blir det.

Bruken av fossilt brensel er nå så ødeleggende for miljøet, for våre økonomier og samfunnet at den menneskelige sivilisasjon står i fare. De fire viktigste problemområdene er:

 • Miljøforurensning
  Kull og olje inneholder kjemikalier og partikler som er farlige for helse og miljø, for eksempel karbon partikler, NOx, VOC og svovel. Brenning av kull og olje dreper. Oljesøl kan ha alvorlige langsiktige toksikologiske effekter. Fossil energi har mange skjulte kostnader og er ikke lønnsom hvis “eksternaliteter” tas med.
 • Ikke-fornybare, begrensede ressurser, sårbare samfunn
  Fossil energi er endelig. Før eller senere tar ressursene slutt. Vi bruker de billige og lett tilgjengelige kildene først. Vi blir “hekta” og avhengige. Når utvinningen kulminerer (peaks) går man over til dyrere og mindre lett tilgjengelige kilder. Disse er avhengige av subsidier. I følge det Internasjonale energibyrået (IEA), Det Internasjonale Pengefondet (IMF) og World Resources Institute (WRI), mottar oljeindustrien globalt mellom 500 milliarder og 2000 milliarder dollar årlig, alt etter hvilke faktorer som inkluderes. Uten massive overføringer fra skattebetalerne er ikke nye, ukonvensjonelle oljekilder konkurransedyktige mot fornybar energi. Hvis oljeselskapene hadde måttet betale for sine eksternaliteter (kostnader for avfall, oljevernberedskap, opprydding og forurensning), ville samtlige oljeselskaper i verden gå med tap.I et langtidsperspektiv er fortsatt bruk av fossil energi en samfunnsøkonomisk katastrofe. Profitten til de enkeltpersoner som kontrollerer eldre og billige oljebrønner er allerede svimlende. Samfunnets sårbarhet vil øke eksponentielt uten massiv utvikling av alternativer. Det er politisk helt uansvarlig og dypt uetisk å ikke sørge for å bygge ut alternativ, særlig når fornybar teknologi i følge bl.a. FN er tilgjengelig.
 • Sårbar logistikk, flyktige priser og ujevn geografisk fordeling
  De store reservene av billig, konvensjonell råolje er konsentrert i Midtøsten, styrt av “Big Oil” direktører i tett forbindelse med korrupte og fanatiske regimer eller personer med egne agendaer. Fossilt brensel-samfunn er sårbare for leveringssvikt, ville prissvingninger, «kuwaitisering»  og hollandsk syke. Fossilt brensel-samfunn er avhengige av korpokratiske grupperinger som «Big oil» og petro-tyranner. Enorm kapitalakkumulasjon hos korrupte og udemokratiske enkeltpersoner og regimer skaper voldelige konflikter, truer demokratiske styresett og gir stadig hyppigere  økonomiske kriser.
 • CO2-utslipp og klimaendringer
  Verdens mest anerkjente klimaforskere har bevis for global oppvarming i luft, land og hav. Stigende temperaturer, økning av havnivået, reduksjon i bre-is og snødekke, varmere hav og havforsuring er symptomer. Våre klimasystemer er allerede i endring, noe som gir mer uforutsigbart vær, ekstremvær som storm, tørke, mer tung snø i vintersesongene, flom, skogbranner, korallbleking, og ulike vanskeligheter i landbruket. Fortsatt bruk av fossilt brensel er dypt uetisk, truer livet på jorden og er økonomisk ødeleggende.

Kull- og olje-epoken går mot slutten av miljømessige, politiske, samfunnsmessige, etiske og økonomiske grunner. Avslutt investeringer i olje nå!

Stigende hav

Metan og raske klimaendringer

Konsekvenser -økonomi

Olje og utvikling

Klima-flyktninger

Peak oil teorien

Geo-engineering

Fornybar energi

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Oljealderen må avvikles nå

 1. Pingback: To, tre grader til – er det så farlig? | Education for Sustainable Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s