Monthly Archives: August 2021

Enough now? Desinformation from the international oil lobby for over 30 years.

Sven Ake Bjorke, 18 Aug 2021 As early as the 1970s, world politicians knew about man-made global warming. They knew that the climate was changing far faster than ever in the history of our planet. The world’s leading scientists said … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels | 1 Comment

Desinformasjon fra internasjonal oljelobby i over 30 år. Er det ikke snart nok?

Sven Ake Bjorke, 18 Aug 2021 Allerede på 1970-tallet visste verdens politikere om menneskeskapt global oppvarming. De visste at klimaet var i ferd med å endre seg langt raskere enn noen gang i vår klodes historie. Verdens fremste forskere fortalte … Continue reading

Posted in Denialism, Fossil fuels, Norsk | Leave a comment