Tag Archives: klimaendringene naturlig variasjon eller menneskeskapt?

Klimaforskning mot myter

English Hvordan skille myter fra realiteter, vitenskap fra synsing og propaganda? Er det en bygdekverulant, konspirasjonsteoretiker eller en forsker som skriver? Seriøs forskning har et viktig verktøy: fagfellevurderte artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter. En redaksjonskomite og minst to eksperter på … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

Klimaendringer har skjedd før

English Ja, klimaet har variert før – mange ganger – lenge før menneskene fantes.  For flere hundre millioner  år siden slapp enorme, ikke-eruptive vulkaner  ut klimagasser i tusenvis av år.  Det ga mer drivhusgasser i atmosfæren, og varmere klima. Super-vulkanutbrudd har … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , | Leave a comment

Oljealderen må avvikles

English I over hundre år har vår industrielle og moderne utvikling vært avhengig av fossil energi. Oljealderen fikk ekstra fart etter oljekrisen i 1972, og har gitt Norge en økonomi vi ikke kunne drømme om for 50 år siden. Dessverre … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Vinteren har vært kald. Oppvarming avlyst?

English En av mytene media liker å terpe på er at global oppvarming skulle innebære  varmere og finere vær. Vi skal snart kunne dyrke druer i Nord-Sibir. I virkeligheten sier IPCC at været blir mer uforutsigelig med tyngre nedbør enn normalt flere … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Out of fossil fuels now!

Norsk For the last two hundred years fossil fuels have been the basis for industrialization and development of our modern civilization. Fossil energy has been absolutely necessary to get us where we are today. However, our civilization must grow up. … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Oljealderen må avvikles nå

English I de siste to hundre årene har fossilt brensel vært grunnlaget for industrialisering og utvikling av vår moderne sivilisasjon. Fossil energi har vært helt nødvendig for å få oss dit vi er i dag. Imidlertid må vår sivilisasjon vokse … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , | 1 Comment

Skråsikkerhet og klima

English Fra visse hold får man høre at IPCC, populært kalt FNs klimapanel, uttaler seg skråsikkert, og dermed uvitenskapelig. Klimapanelet uttaler seg om en mengde saker, så det er ofte vanskelig å vite hva vedkommende egentlig sikter til. Klimapanelet plasserer … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , , | 1 Comment

In doubt?

(Norsk) In doubt about global warming and human-induced climate change? Please ask yourself some questions: 1. Do you think smoke from the burning of coal, diesel or gasoline pollutes the air? Yes …… No. ….. (If “No”, you can stop … Continue reading

Posted in Denialism, Environment, Fossil fuels | Tagged , , , , , | 5 Comments

Det er da bare en naturlig variasjon – er det ikke?

English Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon, det er en reell klimaendring. Solinnstrålingen har ikke økt de siste førti år. Det er ingen spesiell varmende Milankovich effekt slik vi hadde i Holocen optimum 5000-8000 år siden. Det er ingen … Continue reading

Posted in Norsk | Tagged , , | 2 Comments