Skråsikkerhet og klima

English

Fra visse hold får man høre at IPCC, populært kalt FNs klimapanel, uttaler seg skråsikkert, og dermed uvitenskapelig.

Polar bear on melting sea ice. Photo: Peter Prokosch, GRID-Arendal

Polar bear on melting sea ice. Photo: Peter Prokosch, GRID-Arendal

Klimapanelet uttaler seg om en mengde saker, så det er ofte vanskelig å vite hva vedkommende egentlig sikter til. Klimapanelet plasserer alle konklusjoner i sannsynlighetsnivåer. Hadde man tatt seg bryet med å lese Klimapanelets rapporter ville man ha funnet følgende system:

Sannsynlighetsterminologi

Sannsynligheten for forekomst / utfall

 • Så godt som sikkert> 99% sannsynlighet
 • Ekstremt sannsynlig> 95% sannsynlighet
 • Meget sannsynlig> 90% sannsynlighet
 • Sannsynlig> 66% sannsynlighet
 • Mer sannsynlig enn ikke> 50% sannsynlighet
 • Omtrent like sannsynlig som ikke 33-66% sannsynlighet
 • Usannsynlig <33% sannsynlighet
 • Meget usannsynlig <10% sannsynlighet
 • Ekstremt usannsynlig <5% sannsynlighet
 • Eksepsjonelt usannsynlig <1% sannsynlighet

Hvert eneste utsagn vurderes av hundrevis av verdens mest anerkjente klimaforskere. Utsagnet går gjennom et omstendelig system av fagfeller som skal vurdere, plassere på sannsynlighetsnivå og godkjenne utsagnet.

Neste gang du hører at Klimapanelet uttaler seg “skråsikkert” kan du be om å få vite hvor i IPCCs rapporter dette skråsikre er å finne.

Treatment of Uncertainties in the Working Group I Assessment

IPCC (2007) How do Human Activities Contribute to Climate Change and How do They Compare with Natural Influences?

Når man derimot går til «Klimarealistene» og andre fornektere, har man ingen slike nivåer av sannsynlighet. Her kommer utsagn i fleng:

Utsagn fra klima”realister”

Hvis man foretrekker realitetene framfor propaganda, bør man ta med i vurderingen at de økonomiske interessene i å holde fossilt brensel-samfunnet gående i ytterligere noen år er så høye at de rikeste menneskene i verden er villige til å ta uetisk og ekstrem risiko. De finansierer det største propagandamaskineri verden noensinne har sett

Klimafornektere, klima”realister”, klima”skeptikere” mfl, slåss med nebb og klør for å holde på fossil-samfunnet så lenge som mulig, med overforbruk av verdens ressurser, forurensning og en elv av penger til diverse karbon-baroner over hele verden,  olje-milliardærer, oljetyranner og terrorister i  Midt-Østen, Afrika og Russland. Når det dreier seg om mange milliarder dollar hver dag, er noen mennesker villige til det meste for å få systemet til å fortsette litt til. Det de er redde for, er et snarlig sosialt, økologisk og økonomisk paradigmeskifte

Det nye paradigmet: fornybare energikilder og bærekraftig utvikling

a. Fornybar energi forurenser ikke luft og vann

b. Fornybar energi er evig

c. Fornybar energi øker lokal fleksibilitet og robusthet, holder kapital på lokalt nivå, desentraliserer logistikk, øker innovasjon og lokal kompetanse, stopper kapitalakkumulasjon på feil steder, forenkler og forbedrer demokratiske prosesser.

d. Fornybar energi hindrer global oppvarming og sikrer en tryggere og mer velstående fremtid for kommende generasjoner

Risikoen med å velge en bærekraftig utvikling er å måtte betale litt ekstra penger for en mye bedre og tryggere framtid for alle. Vi er alle mer eller mindre petroholikere. Jo før vi starter avvenningen, desto bedre. Valget er ditt – og mange faktorer tyder på at du må velge nå.

Vi burde ha startet med å transformere våre samfunn for førti år siden. Jo lenger vi venter, desto dyrere vil det bli. Vi har visst hva vi må gjøre i flere tiår. Se video med Margareth Thatcher on global warming 1990

Det bærekraftige samfunnet 2040

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Skråsikkerhet og klima

 1. Pingback: Det er da bare en naturlig variasjon – er det ikke? | Education for Sustainable Development

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s