Klimaendringer har skjedd før

English

Ja, klimaet har variert før – mange ganger – lenge før menneskene fantes.  For flere hundre millioner  år siden slapp enorme, ikke-eruptive vulkaner  ut klimagasser i tusenvis av år.  Det ga mer drivhusgasser i atmosfæren, og varmere klima. Super-vulkanutbrudd har i tidligere tider avkjølt jorda med mengder av partikler i stratosfæren,  og kan i noen tilfeller  ha ført til nye istider. Kontinenter har flyttet seg, endret havstrømmer og dermed klimaet. Milankovich-effekter har endret polaksen, og endret vår planets avstand til sola. Endringer i solinnstrålingen har i perioder påvirket forhold på jorda.

Det som skjer nå, er imidlertid ingen naturlig klimavariasjon, men en reell klimaendring forårsaket av menneskelige aktiviteter, som forbrenning av enorme mengder kull, olje og gass, rydding av regnskog, endret arealbruk, sementproduksjon og nye former for industrijordbruk.

Solinnstrålingen har ikke økt de siste førti år. Det er ingen spesiell, varmende Milankovich effekt slik vi hadde i Holocen optimum 5000-8000 år siden. Det er ingen store ikke-eruptive vulkaner som pumper drivhusgasser opp i lufta. Det er ingen annen forklaring på dagens globale oppvarming enn menneskelig aktivitet. Vi kan allerede observere hvordan jordas klima og verdens økosystemer er i endring.

Hadde det ikke vært fint om alt dette med menneskeskapte klimaendringer til slutt viser seg å være bare en naturlig variasjon?

Klimaet har alltid variert, har det ikke?
For tolv tusen år siden var store deler av Nord-Europa, Canada og nordlige USA dekket av mer enn tusen meter tykk isbre.

Hundre tusen år tidligere var det varmt, nesten som i dag.

For to hundre tusen år siden var det istid. Litt nærmere i tid: for fem tusen år siden hadde Nord-Europa et varmere sommerklima enn i dag – under perioden kalt Holocene optimum. På 1300-tallet begynte den lille istid som varte i nesten 600 år Så ingenting er nytt, ikke sant?

Kort video-forelesning ved professor Hans Martin Seip

Se en animasjon om varierende klima: Multimedia – Klimaet på jorden
Du vil finne massevis av grafikk på denne nettsiden:  What does past climate change tell us about global warming?

Klima før i tiden som en berg- og dalbane. Milankovich-sykluser.

Ja, uten tvil, alle er enige: klimaet har variert som en berg og dalbane. Klimapanelet – IPCC – har til og med et eget kapittel om klimaet i tidligere tider i sine siste rapporter kalt  paleoklimatologi. || Paleoclimatology IPCC 2013 ||  IPCC 2013 WG 1  chapter 5  |

Så hvis vi alle er enige, hvorfor kan vi ikke bare slappe av, da?
Problemet er at vi har ganske god anelse om hvorfor klimaet endret seg i tidligere tider. Klima, havstrømmer og passatvinder har ingen egen vilje. Klima endres som regel på grunn av endringer i solinnstråling.  Sola varierer i intensitet, som under den “ lille istid”. I løpet av denne perioden var det svært lite solflekkaktivitet, og mindre energi fra solen kom til planeten vår. Jordas bane rundt sola kan variere. Noen ganger er banen mer elliptisk, eller polaksen kan øke eller minke vinkel. Med avtagende vinkel, blir landområdene på den nordlige halvkule varmere. Disse astronomiske effekter er godt redegjort for, og kalles Milankovich sykluser.  | |   Interaktiv «kurs» om Milankovich sykluser  ||   Sir David Attenborough: The Truth About Climate Change

Mars er blitt varmere

Hvis du hører at klimaet på Mars har blitt litt varmere også uten menneskelig aktivitet, kan det være sant. Samtidig er det blitt kaldere på Saturn. Dette har ingenting å gjøre med vår situasjon på jorden. Det er rett og slett Milankovich sykluser på andre planeter.

Vulkaner avkjøler

Super-vulkaner har også påvirket klimaet på jorda ved å kaste millioner av tonn med partikler – aerosoler – høyt opp i lufta, over tropopausen. Når aerosoler, særlig sulfataerosoler, blir værende i stratosfæren, kan de ha en sterkt kjølende effekt. (Vulkanutbrudd og klima)
Vulkansk kjøling” kan innlede en ny istid på grunn av “negative forsterkings- mekanismer”. Med lavere temperaturer, blir det mer is i polare områder. Snødekket utvides og varer lenger om våren. Mer hvit is og snø vil øke effekten av albedo – refleksjon av solstrålene – tilbake til verdensrommet. Med tiden vil et kaldere hav absorbere mer klimagasser fra atmosfæren. Med mindre klimagasser i luften, faller den globale gjennomsnittstemperaturen. Etter noen hundre år, kan vi ha en ny istid. Omvendt, hvis solaktiviteten stiger, vil de samme tilbakekoblingsmekanismer forårsake global oppvarming i motsatt rekkefølge, og etter noen hundre år, etablere en varm periode.
Se grafisk presentasjon av klimavariasjoner de siste 400 000 år

Klimaendringene avhenger alltid av samspillet mellom tre hovedfaktorer: Påvirkning fra sola, albedo og drivhusgasser i atmosfæren.

The 3 factors: sun, albedo and atmospheric chemistry. 

Den eneste faktoren som har endret seg betydelig de siste 100 årene er kjemien i atmosfæren. Tre hovedfaktorer bestemmer energibalansen på planeten vår:
1. Sol-innstråling, avhengig av avstand fra sola, jordaksens helning og solaktivitet
2. Albedo, eller refleksjon av solstråler fra Jorda og tilbake til verdensrommet.
3. Den kjemiske sammensetningen av atmosfæren.
Temperaturer på planeten vår har endret seg mye og raskt. Disse endringene kan være regionale: En temperaturøkning på den nordlige halvkule kan bety lavere temperatur i den sørlige delen av verden. Den globale temperaturen kan variere på grunn av solaktivitet, som temperaturøkning i første del av forrige århundre. Den raske temperaturøkningen de siste tiårene kan ikke forklares med økt solaktivitet. 

Den eneste faktoren nevnt ovenfor der vi har klare bevis for endringer er atmosfærens kjemiske sammensetning. I løpet av de siste 200 år har mengden av CO2 i atmosfæren økt med mer enn 30%, metan økt med mer enn 150%, mens atmosfærisk N2O har økt med 17% og bakkenært ozon med 35%.

When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years. Global warming the last three decades has been dramatic. Source: World Meteorological Organisation, 2013 http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years. Global warming the last three decades has been dramatic. Source: World Meteorological Organisation, 2013  http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

Global warming?

Naturlige klimaendringer i tidligere tider ingen trøst

Selv om det hadde vært sant at dagens klimaendringer bare er naturlige variasjoner, løses ikke problemene:

De fleste land er avhengige av olje, gass og kull. Mer enn 80% av verdens energi er hentet fra fossile brensler. Daglig omsetning av olje er nå over 90 millioner fat. I tillegg kommer utslippene fra  en tilsvarende mengde kull og gass. Årsakene er høy energitetthet, overflod, til nå relativt lave kostnader, massiv lobbyvirksomhet og subsidiering. Problemene kan deles i fire kategorier:

1. Miljøforurensning.
Kull og olje inneholder mange forskjellige kjemikalier og partikler som kan være farlige for helsen, for eksempel karbon partikler, NOx, VOC, og skade miljøet, for eksempel svovel. Millioner av mennesker dør hvert år pga luftforurensing.: Smog in Asia  |   City of light dims: smog in Paris (March 2014)  || WHO: 7 million deaths annually linked to air pollution(March 2014)  || The toxic truth about air pollution: a lethal scandal of British inaction (April 2014) || China’s Air Pollution Behind Erratic Weather in the U.S., say Climatologists (April 2014) ||  Life in China, Smothered by Smog (NYT, Dec 2016)  ||

2. Ressursene er begrenset.
Fossile brensler er endelige. Før eller senere vil ressursene renne ut. Vi bruker de billige og lett tilgjengelige kildene først. Vi blir “hekta” og avhengige. Når utvinningen når toppen, vil nye, marginale kilder være mye dyrere og mindre lett tilgjengelige – og produktene selges til en mye høyere utsalgspris. Jo lenger vi utsetter «avvenningen» og rehabiliterer oss selv ved energieffektivisering, fornybare energikilder og bærekraftig utvikling desto høyere kostnader og mer smertefull overgang. Prisen for å ta opp ett fat olje fra de store, gamle oljekildene i Nordsjøen, som f.eks. Ekofisk, er under USD 10. Kostnadene er enda lavere i Midt-Østen. Kostnadene ved marginale kilder, som i Barentshavet, kommer på godt over USD 100 per fat. Marginale oljekilder i f.eks. Polhavet er for dyre å ta i bruk uten subsidier. Etterspørselen vil raskt overstige tilbudet ved økonomisk vekst. Det vil da være marginalkostnadene som gir grunnlaget for markedsprisen. I en global peak-oil situasjon er det i praksis ikke  mulig å øke global oljeproduksjon av betydning uten store statlige subsidier. Uansett vil dette bare utsette det uunngåelige. Profitten til de som kontrollerer gamle, store oljekilder vil være enorm.
Arnold Schwarzenegger Just Blew Everyone Away With This Post On FB. Wow.

3. Ujevn geografisk fordeling og kapital-akkumulering i tyrannier.
De store reservene av billig, konvensjonell råolje er konsentrert i udemokratiske regimer i Midtøsten, kontrollert av personer med egne agendaer. De politiske kostnadene ved å kanalisere elver av petro-dollar inn i disse regimene er allerede alt for store. Den billige olja får betalt etter verdensmarkedsprisen, ikke etter egne kostnader. Profitten til petro-tyranner i Midt-Østen blir stadig mer eventyrlig.Ny, disruptiv teknologi kan endre dette dramatisk. Dette vet alle petro-tyranner i verden. OPEC-land og Russland er alle helt avhengige av eksportinntekter fra fossil energi. De kjemper desperat for å utsette overgangen til fornybar energi og bærekraftig utvikling. I følge Bloombergs siste rapport (2017)  kommer overgangen raskt. New Energy Outlook (NEO) is Bloomberg New Energy Finance’s annual long-term view of how the world’s power markets will evolve in the future  |  China Cancels 103 Coal Plants, Mindful of Smog and Wasted Capacity (NYT, Jan 2017)

 

4. CO2-utslipp og klimaendringer.
Klimaforskere verden over har dokumentert bevis for global oppvarming i luft, land og sjø og urovekkende rask havforsuring.:  | IPCC Synthesis report 2014  | U.N. Panel Issues Its Starkest Warning Yet on Global Warming (NYT Nov 2014) | IPCC synthesis report for policy makers 2014  | State of the climate report, NCDC/NOAA |*| CICERO |*| NASA |*|  CRU |*|  Royal society |*|  IPCC |*|  WMO |*|  UNEP |*|  Bjerknes centre |*|  Munich re climate |*| UK met office & Hadley centre |*|  Met office |*|  EU – EEA |*|  WRI |*|  World Bank |*|  TERI  |*|  Verdensbanken |*|  Who created the global warming “pause”?  ||  Norge er i gjennomsnitt blitt mer enn to grader varmere fra 1979 til 2009 (Aftenposten aug 2014)

De årlige globale utslipp av karbondioksid er anslått til å være mer enn 35 milliarder tonn og økende. Med «business as usual», vil de årlige globale utslippene anslått til å bli over 50 milliarder tonn 15 år fra nå. Noe av dette absorberes av jordsmonn og vegetasjon. Mye absorberes av havet. Store mengder forblir i atmosfæren i århundrer, og fører til opphopning av CO2 i luften. Se Keeling kurven ved Mauna Loa .

Det som skjer nå, er ingen klimavariasjon, det er en reell klimaendring. Solinnstrålingen har ikke økt de siste førti årene. Det er ingen spesiell varmende Milankovich effekt slik vi hadde i Holocen optimum-perioden for 5000-8000 år siden, og det er ingen store ikke-eruptive vulkaner som pumper drivhusgasser opp i luften. Det er ingen annen forklaring på dagens globale oppvarming enn menneskelig aktivitet. Vi kan allerede observere hvordan jordas klima og med det verdens økosystemer er i endring i akselererende tempo.

Vær eller klima?

En vanlig misforståelse oppstår når folk oppfatter været et bestemt år for å være klima. “Det er så kaldt ute, det kan ikke være noen global oppvarming”. Men været kan endre seg dramatisk fra det ene året til det neste, og variere fra et område til det neste.

Klima kan defineres som gjennomsnittlig vær-eller klimaelementer beregnet for ett område over flere tiår. En 30-års periode eller lenger kan være grunnlag for å se om klimaet endrer seg eller ikke. Været et bestemt år kan ikke brukes som utgangspunkt for å studere klimaendringer. Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) har etablert en internasjonal avtale om 30-års perioder (WMO: Climate normals) som begynner år 1900. I følge WMO beregnes den gjeldende normalen ut fra 1961 til 1990. Andre, bl.a. USA, beregner normalen i 30-årsperioder, men oppdaterer i løpende tiår.

Årlige temperaturvariasjoner er variasjoner i været. Klima er gjennomsnitts parametere over mange år. Fokusering på ett år er uvitenskapelig “cherry-picking”. Når man opererer med 1997 eller 1998 som basis er det misvisende.  1997-98  avviker fra den normale trenden på grunn av en sterk El Nino og uvanlig høy  solaktivitet det året. Fra 1998 til 2013 er det liten global oppvarming. Men, målt fra 1996 eller 1999, er oppvarmingen betydelig. Å plukke ut det ekstreme og late som om det er det normale er uærlig. De tre siste tiårene har det vært en klar oppvarmingstrend i forhold til normalen, til tross for lav solaktivitet.

Graf fra Skeptical Science: Cowtan and Way, Surface temperature data update – Gjennomsnittstemperatur fra det ene året til det andre kan ofte variere med 4-5 grader. Men det er variasjon i været. Gjennomsnitts temperatur over 30 år er klima. Å plukke ut temperatur ett enkelt år er uvitenskapelig “cherry-picking”. http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12001

Source: Cowtan and Way
Annual temperature variations are variations in weather. Climate is average parameters over 30 years. Focusing on one year is unscientific cherry-picking. The last three decades have seen a clear warming trend, despite low solar activity.

Klimaendringer vil skje trinnvis

Klimaendringer vil mest sannsynlig skje i trinn og i sprang og være ujevnt spredt geografisk, slik det har gjort tidligere.  Sterke La Ninas i Stillehavet vil gi kjøligere perioder, El Niños vil gi varmere perioder. Den nordatlantiske oscillasjonen (NAO) vil fortsette å ha varierende innvirkning på været i det nordøst-atlantiske området. Et stadig åpnere polhav og varmere Arktis vil svekke de sirkumpolare vindene, gi økende risiko for dipolare tilstander med svekket polar vortex og påvirke “jetstreams” – sterke vinder i høyere luftlag –  i grenseområdene mellom polar og temperert sone og “låse” været i lengre perioder. En tykkere “asiatisk brun dis” vil redusere den globale oppvarmingen i noen tid, mens mindre luftforurensning vil forsterke den. Solens innstråling vil også variere i sykluser. Men disse variasjonene er endringer i været, ikke klima. Mange blander sammen vær og klima, og tror at dersom vinteren 1934 i Alaska var varm, jula 1972 i Oslo og New York snøfri og 1998 særlig varm, så er den regnfulle jula nå bare en naturlig variasjon. Slik er det ikke. Ekstra varme eller kalde perioder ett år eller to er bare vær, ikke klima. Se lettforståelig animasjon: ta hunden med ut på tur

Den varme holocen optimum- perioden

I den opphetede  debatten om global oppvarming og klimaendringer  hører vi ofte om den varme perioden for 5000-8000 år siden;  holocen optimum- perioden. Oppvarmingen da var mest sannsynlig på grunn av en Milankovich effekt med  redusert vinkel på polaksen og en endring i jordens bane. Somrene var varmere enn vanlig, ikke vintrene. Det var ingen oppvarming på den sørlige halvkule. Med andre ord: ingen global oppvarming fant sted på den tiden, og holocen optimum kan ikke sammenlignes med vår nåværende situasjon: forskjellig tid, ulike årsaker, annerledes og regional påvirkning. Se “The mid holocen “warm period”.

Økning i drivhusgasser starter den ekstra oppvarmingen, naturlige forsterkningsmekanismer bestemmer omfanget

Så lenge temperaturøkningen skyldes bare menneskeskapte drivhusgasser vil endringen være langsom og forutsigbar. Når de store, naturlige tilbakekoblingsmekanismene aktiveres, kan det hende at endringene skjer raskere, og utviklingen langt mer uforutsigbar. – Med litt varmere og tørrere vær i sørvestlige del av USA og i Sibir, blir det flere skogbranner. Store skogbranner gir mer svarte sot-partikler på Nordpolen og Grønland. Svarte partikler på isen øker nedsmeltingen i Arktis, som gir litt varmere vær, som så fører til flere skogbranner. Varmere vær gir mer fordampning fra hav til luft, og øker vanninnholdet i atmosfæren. – Vanndamp er den største drivhusgassen.

Den langsiktige trenden er klar – den gjennomsnittlige globale temperaturen er for tiden økende, i gjennomsnitt med 0,16-0,2 ° C per tiår. Endringene er irreversible fra et menneskelig perspektiv. Verden som vi kjenner den, er borte. Vi kan bare gjøre mer eller mindre kvalifiserte gjetninger på hvordan den nye verden vil se ut, og tilpasse oss det som best vi kan.
CICERO: Økende drivhuseffekt påvirker mer enn naturlige svingninger |*| Bjerknessenteret:  Myter om klima   |*|   Historien om den utskjelte hockey-kurven  |*|  Jordas temperatur de siste 11000 år  |*|  Temperatures in the holocen  |*|  Tilbake til fortida|*|  EU-EEA report on climate change and impacts 2012  |*|   Skeptical science: The escalator  |*|   The NOAA greenhouse gas index  |*|  Scientists urge fossil fuel moratorium now  |*|   IEA world energy outlook   |*|  World Meteorological Organisation: Greenhouse gas concentrations reach new record   |*|  World Bank: Dramatically warmer this century  |*|  UNEP: bridge the emission gap   |*|   NASA: climate  |*|

Total GHG radiative forcing since 1990 Source: NOAA, Global Monitoring Center 2012

IPCC:  Observed changes in climate    |*|    Projections of future changes    |*|  Understanding climate change   |*|   How are temperatures on Earth changing?    |*|    Global average temperature   |*|    The greenhouse effect    |*|   Human and natural drivers of climate change   |*|  How do human activity contribute to climate change and how do they compare with natural influences?  |*|  15 Things You Should Know About the Major New Report on Climate Science   |*|

Fossil-lobbyens propagandaindustri

Amerikansk-arabiske oljeinteresser (“big oil”) i samarbeid med “big tobacco” har bygget opp en massiv propaganda- og lobbyindustri i USA.  Det dreier seg om det største og rikeste propaganda-maskineri som verden noen gang har sett. De produserer en flom av forvirrende desinformasjon og meningsløse opprop hvor påståtte vitenskapsfolk kan undertegne. Hvis disse “vitenskapsfolkene” i det hele tatt eksisterer eller er klar over at de står på lista, har de en ting til felles: de er ikke klimaforskere i den forstand at de jevnlig publiserer forskningsresultater i fagfellevurderte, vitenskapelige journaler. De undertegner like villig på påstander om at passiv røyking er ufarlig, at det ikke er vitenskapelig bevist at sigarettrøyking øker faren for kreft, at jorda er mindre enn 7000 år gammel, at kreasjonismen er en vitenskapelig teori, at tryggheten i samfunnet øker med antall automatvåpen i privat eie og at olje kontinuerlig nydannes i jordas indre, presses opp mot jordas overflate og fyller opp tømte oljekilder. De later som om IPCC ikke vet at klimaet har variert i tidligere tider. De later som om mer drivis i polhavene og mer snø over Antarktis betyr at det blir kaldere.  Når verdens store oljeeksportører og direktørene i verdens største oljeselskap; som Aramco og “de syv søstre” eller “Big oil” som de også kalles. sier “hopp!”, hopper de.  Oppdraget deres er å utsette den uunngåelige overgangen fra fossilsamfunnet til solenergi-samfunnet lengst mulig. De vet at kull og olje er solnedgangsindustri. Kostnadene for oljeutvinning stiger, fortjenestemarginene synker, oljeprisene stiger. Kvalitet på miljøvennlig energi stiger raskt mens prisene synker. Forurensning og skadevirkninger på miljø, klima, økonomi og demokrati øker dramatisk.  Some scientists have always been willing to prostitute themselves for good payment  |*|  Climate change deniers   |*|  How the Fossil Fuel Industry is Subverting Democracy and Undermining Sustainable Development in America

fig-a2

NASA update
Globale land og hav- temperaturer NASA GISS. De tre seneste ti-årene viser GISS overflate temperatur-målinger en stigende trend på omtrent 0.36 degrees F (0.2 grader C) per tiår. Totalt har gjennomsnittlig global temperatur steget med omtrent  1.5 grader F (0.8 degrees C) siden 1880. Kurven viser globale gjennomsnittstemperaturer over land og hav fra  1880  til i dag med  basis-perioden 1951-1980. Den svarte kurven viser årlige gjennomsnittstemperaturer. Den røde linja femårs gjennomsnitt. De grønne vertikale linjene viser antatt usikkerhet. NASA GISS graphs.   All indicators confirm this trend

Lenker

Mytemakere, klima og realitetsorientering

Klimaforskning mot myter

Hvorfor fysiker Benestad mener at fysiker Bergsmark tar feil (Jan 2017)

Global warming

Over til fornybar energi – nå

Climates have always changed

,

Dette året – og kommende år – må bli  klimaår

Norge er i gjennomsnitt blitt mer enn to grader varmere fra 1979 til 2009 (Aftenposten aug 2014)

Klimaendringene i tall og fakta

Oljealderen må avvikles

Five Reasons Climate Deniers Are Dead Wrong

Climategate og den virkelige skandalen

To- tre grader til – er det så farlig?

2014: Will It Be The Hottest Year Ever?

NASA climate

15 Things You Should Know About the Major New Report on Climate Science

Er dette en akademisk klimadebatt?

Spot the recycled denial

Empirical evidence that humans are causing global warming

The escalator update 2013

Recent oppositely directed trends in solar climate forcings and the global mean surface air temperature (Royal society)

Are We Doomed To Arctic Winters In America? (Popular science 2014)

Human activity directly related to global warming. The big picture

Climate change: evidence, impacts and choices  (NRC)

Why global warming does not necessarily result in warmer winters (Economist March 2015)

Tipping pointsd ahead

SWERUS-C3: First observations of methane release from Arctic Ocean hydrates  ||  Horrific Methane Eruptions in East Siberian Sea ||  Record decline of ice sheets: For the first time scientists map elevation changes of Greenlandic and Antarctic glaciers (Aug 2014)  ||  Has the puzzle of rapid climate change in the last ice age been solved? New report published in Nature shows that small variations in the climate system can result in dramatic temperature changes (Aug 2014)  ||  Greenland Ice Sheet more vulnerable to climate change than previously thought(Sept 2014) || Changing Antarctic waters could trigger steep rise in sea levels, conditions 14,000 years ago suggest (Oct 2014) || Earth’s Oceans Heating Up Much Faster Than Scientists Expected (Oct 2014) || They Took A Camera To A Remote Area In Greenland, And What They Recorded Is Simply Terrifying  || Amazon rainforest losing ability to regulate climate, scientist warns (Guardian Oct 2014)  ||

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s