Klimaåret 2014

English

Fossilenergi-perioden kan raskt avvikles. Tre effektive tiltak:

1. All statlig subsidiering og spesielle statsgarantier for kull- og oljeindustrien avvikles over hele verden. Det Internasjonale pengefondet (IMF) støttes på dette punkt. IMF ser store økonomiske og miljømessige fordeler med avvikling av slike subsidier.

2. Det settes en 10% karbonskatt på fossil energi der den hentes opp eller ved innskipningshavn. Ingen unntak. Skatten økes med 10% i året. Inntektene fordeles likt på alle statsborgere over 18 år. Forslaget fra James Hansen støttes.  Hansen, J. (2014) Too little, too late? Oops? Carbon tax!

3. Oljeindustriens subsidier og statsgarantier går over til fornybar energi for å påskynde den pågående omveltningen.

En ting er sikkert – vi kan ikke fortsette vår uansvarlige ferd. Vi må komme oss ut av kull- og oljealderen av flere grunner

Oljerørledning og fasiliteter i Komi , Russland. Foto: P. Prokosch

Oljerørledning og fasiliteter i Komi , Russland. Foto: P. Prokosch

   1. Fossilt brensel er altfor kostbart når man inkluderer de reelle og skjulte kostnadene. Ifølge det Internasjonale pengefondet (IMF) subsidieres fossil energi med to tusen milliarder dollar per år. Dette globale regimet for perverse subsidier til multimilliardærer må nå avsluttes.
    IMF Experts and Others Envision a World without Energy Subsidies. ||  It’s time to stop investing in the fossil fuel industry  || Oil, coal and gas disasters that are costing us all (February 2014)   || Tutu, D. (2014)  We need an apartheid-style boycott to save the planet  ||  Dietz, S. & Stern, M. (2014) Endogenous growth, convexity of damages and climate risk (Grantham work paper) ||  Ban Ki Moon: Now Is the Time to Act on Climate Change ||   A Call to Arms: An Invitation to Demand Action on Climate Change,  || Joseph Stieglitz:  As the Climate Goes, So Goes the Economy  ||
    blank
   2. Fossilt brensel er altfor forurensende, og ødelegger luften for milliarder av mennesker. Millioner dør hvert år på grunn av luftforurensning.
    Høye piper hindrer ikke forurensning. Foto: Å. Bjørke

    Høye piper hindrer ikke forurensning. Foto: Å. Bjørke

    I tillegg kommer enorme land- og havområder som er forurenset av oljeutslipp som i Nigeria, Canada og Baku. Store havområder og kystnære farvann er forurenset. I USA forurenser «fracking» utrolige mengder grunnvann og fører til jordskjelv.
    Worldwide Air Pollution Deaths Per Year Number Over 2 Million  || Smog in Asia  ||  City of light dims: smog in Paris (March 2014)  || WHO: 7 million deaths annually linked to air pollution(March 2014)  || The toxic truth about air pollution: a lethal scandal of British inaction (April 2014) || China’s Air Pollution Behind Erratic Weather in the U.S., say Climatologists (April 2014) || Four Years After The Deepwater Horizon Oil Spill, The Gulf Is Still Suffering (April 2014)  || Urban air is getting so dirty, 7 out of 8 people breathe air that fails to meet WHO safe levels || Methane hydrate: the undersea fuel of the future  ||  Joining together to fight fracking ||  The fight for clean air  ||  The Energy to Fight Injustice  ||  Negligence ruling against BP could bring up to $18 billion in new fines  ||
    blank

   3.  .Profitten fra salg og eksport av fossil energi styres av karbon-baronene, et internasjonalt nettverk av en håndfull kyniske multimilliardærer. Verdens største eksportør av fossil energi er Russlands president Putin. Verdens største olje-eksportører er ​​ekstrem-islamistiske regimer i Midtøsten, som Saudi-Arabias kongefamilie. De eier verdens rikeste selskap: Arab American Oil Company (Aramco). I tillegg kommer andre wahabister i Qatar, Kuwait, Emiratene og Usbekistan. Ayatollahregimene i Iran, Irak osv er også avhengige av oljeinntekter. Andre profitører av tilsvarende kaliber er de såkalte «princelings» i Kinas kommunistparti, som kontrollerer de  enorme oljeselskapene Sinopec, CNOOC og Petrochina.I USA finner du brødrene og korpokratene Charles og David Koch som tjener milliarder hvert år på fossilt brensel. I samarbeid med mediemogulen Rupert Murdoch, Fox News og andre, finansieres en enorm propagandaindustri for å beskytte karbonbaronenes interesser. Murdoch har nære relasjoner med petro-tyranner i Midtøsten, spesielt i Saudi -Arabia, Qatar og Kuwait. OPEC-familien av oljeeksportører styres av korrupte petro-tyranner. Samtlige er nært knyttet til karbon-baroner i de vestlige store oljeselskapene som ExxonMobil, Shell, BP, Chevron og selvfølgelig med olje -og gassgigantene Gazprom, Rosneft etc. En fortsettelse av kull- og oljealderen vil overføre makt fra vanlige mennesker til disse regimene og store, multinasjonale selskaper, noe som garanterer et økende antall finansielle kriser, kriger, terrorister, korpokrati fremfor demokrati og forsterker korrupsjon og tyrannier over hele verden. Siden de fleste store avisredaktører er sårbare for petro-lobbyister, er en fortsettelse av kull- og oljealderen den største trusselen mot demokratiet noensinne.
    Klimaendringene i tall og fakta || Over til fornybar energi nå || Climategate-historien og den virkelige skandalen  || Coal Industry Report On Social Cost Of Carbon Relies On Climate Science Denial   || The Mainstream Media’s Criminal Climate Coverage || A Secret Trade Deal So Outrageous That Congress Isn’t Even Allowed To Talk About It Publicly || There Are No Human Rights on a Dead Planet || Vladimir Putin Is The New Global Shah Of Oil (Forbes , April 2014) ||  The 1% in America Are Turning into a Ruling Oligarchy at an Astonishing Pace ||  TEDxPentagon – Rear Admiral David Titley, USN – Climate Change  ||  “Climate Change War” Is Not a Metaphor  || Now That Solar Capacity Is Soaring—Koch Brothers Demand Tax on the Sun || RTCC (2014) Carter slams Koch brothers for funding climate denial ||  Al Gore crushes it in Abu Dhabi presentation  (May 2014)  || Suzuki – Get real on climate change (1) | The war on climate scientists (2) || 11 Things The Koch Brothers Don’t Want You To Know, From Robert Greenwald’s Newly Updated Documentary  || Robert Greenwald: Why I Am Compelled to Expose the Koch Brothers and the Price We All Pay    ||  Robert Greenwald: Why I Am Compelled to Expose the Koch Brothers and the Price We All Pay    ||  Koch Bros exposed 2014 ||blank
   4. Global oppvarming og klimaendringer på grunn av tilførsel av  fossilt CO2 til atmosfæren fra forbrenning av kull og olje vil i løpet av de neste tiårene føre til store tap av liv som følge av mer ekstremvær, langvarig tørke og flom, og bølger av klimaflyktninger. Økt drivhuseffekt de kommende tiårene vil true våre økonomier og landbruksproduksjon generelt. Pådrivet (forcing) fra forbrenning av fossil energi garanterer forandring. De store forsterkningssystemene som mer vanndamp i luft, sot fra flere skogbranner, minskende albedo fra smeltende isbreer, metanutslipp fra klatrater på havbunnen m.m. bestemmer omfanget.  Store deler av økosystemene vil svekkes, og mange arter dør ut. Vi nærmer oss en utryddingskatastrofe av arter som kan sammenlignes med den som fant sted under Paleocene–Eocene Thermal Maximum (PETM) for 55 millioner år siden
    | IPCC Synthesis report 2014  | U.N. Panel Issues Its Starkest Warning Yet on Global Warming (NYT Nov 2014) | IPCC synthesis report for policy makers 2014  | Her melder hun været for 2050. NRKs meteorologer nov 2014   | To til tre grader til – er det så farlig? || Skråsikkerhet og klima  ||  IPCC (2013) The Physical Science Basis  |IPCC: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability    || IPCC (2014) Mitigation of climate change    || The Grantham institute on the climate and the environment  ||  NOAA: Global Analysis – Annual 2014  ||  NASA: 2013 Continues Long-Term Warming Trend  (Jan 2014) || Cowtan and Way (2014): Surface temperature data update ||  Climate Change Is ‘Perhaps The World’s Most Fearsome Weapon Of Mass Destruction’  (Feb 2014)  ||   National Academies: A Discussion on Climate Change: Evidence and Causes (March 2014)  || AAAS 2014: What we know   ||  NOAA: Recent global monthly mean CO2  ||  Keeling curve  ||  NASA scientists react to 400 ppm carbon milestone  ||  World Running Out Of Time To Stop Global Warming, UN Report Says (April 2014) ||.AAAS (2014) What we know  || NASA (2014) Long-Term Warming Likely to Be Significant Despite Recent Slowdown   ||  Climate Science Systems (2014) Solution to cloud riddle reveals hotter future  ||  Jamall, D. (2014)  Evidence of Acceleration of Anthropogenic Climate Disruption on All Fronts || New IPCC report calls for 300-400% more zero-CO2 energy by 2050 to avoid catastrophic warming  || CU 2014 Global sea level rise time series || Global warming – fact or fiction? David Bromwich at TEDxColumbus  || Nature (2014) Carbon is forever  ||  U.S. Climate Has Already Changed, Study Finds, Citing Heat and Floods  (May 2014)  ||  Florida in the eye of the storm of climate change (NYT May 2014) ||  AAAS (May 2014) Climate Change: ‘Abrupt,’ ‘Unpredictable,’ ‘Irreversible’ and ‘Highly Damaging’  ||  NYT (May 2014) U.S. Climate Has Already Changed, Study Finds, Citing Heat and Floods ||  West Antarctic ice sheet falling apart (NYT, May 2014)  ||  National Climate Assessment and Development Advisory Committee  (May 2014)  || New Studies Suggest Many Coastal Cities Will Be Abandoned with Antarctic Ice Collapse (May 2014)  || A note on collapse  || DN (mai 2014) ”Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp” ||  NASA: scientific consensus || The Turning Point: New Hope for the Climate ||  2014: Will It Be The Hottest Year Ever? ||   Risk from extreme weather set to rise (BBC Nov 2014)  ||  Atlas of mortality and economic losses from weather, climate and water extremes (WMO 2014)

    Source: Cowtan and Way Annual temperature variations are variations in weather. Climate is average parameters over 30 years. Focusing on one year is unscientific cherry-picking. The last three decades have seen a clear warming trend, despite low solar activity.

    Source: Cowtan and Way
    Annual temperature variations are variations in weather. Climate is average parameters over 30 years. Focusing on one year is unscientific cherry-picking. The last three decades have seen a clear warming trend, despite low solar activity.

    blank

   5. De over 35 milliarder tonn CO2 som årlig slippes ut i vår felles atmosfære, medfører en alvorlig forsuring av havene. Varmere klima betyr også stigende hav. Vi risikerer en kraftig reduksjon i havenes bio-produksjon, utarming av marine plante- og dyrearter og utryddelse av korallrev.
    Ocean acidification  || Global carbon emissions set to reach record 36 billion tonnes in 2013 (Tyndall centre)  ||  Ocean acidification fact sheet  || Life With rising seas ||  Sea level rise happens now ||  .Sea Level Rise Making Floods Routine for Coastal Cities  ||  ‘The Other CO2 Problem’: How Acidic Oceans Will Cost Our Economy Billions (Oct 2014)  ||   Watch a year’s worth of CO2 swirl around the globe like a horrifying lava lamp ||  Science chief warns on acid oceans (BBC Oct 2014) ||blank
   6. Oljeeksporterende land som mer eller mindre baserer seg på olje som inntektskilde, risikerer store prissvingninger og “hollandsk syke“. De land som lar fossilt brensel dominere som energikilde gjør hele befolkninger ekstra sårbare for væpnede konflikter, økonomiske bobler, «peak oil» og politisk ustabilitet.
    Blir norsk oljeøkonomi ei boble?  ||  Think “peak oil” is a discredited idea? Think again || Oil economy bubbles?  || Why the Oil Industry is Running Into Major Trouble  ||  The shale bubble – shale gas as saviour is just wishful thinking  ||  New Energy Report from I.E.A. Forecasts Decline in North American Oil Supply  ||  US shale boom is over, energy revolution needed to avert blackouts  ||  US energy agency cuts Monterey shale oil estimate by 96% ||
    blank
    blank
   7. Realiteter tilsier at mindre enn en fjerdedel av påviste kull- og olje reserver vil kunne brukes. Når stadig flere regjeringer avkarboniserer sine økonomier og kutter utslipp for å begrense global oppvarming og andre skader på våre økosystemer betyr det i praksis at den fossile drivstoffbransjens kull, olje og gassreserver må forbli ubrent. Mange av kildene vil bli liggende urørt, noe som skaper en stor økonomisk risiko for de med eierandeler i fossil energi. De store, gamle og billige oljebrønnene tørker ut de kommende to tiårene. Oljeindustrien vil i økende grad slite med de dyre marginale eller ukonvensjonelle kildene. Disse er dyre i drift, og fortjenestemarginene små og sårbare. Unngå karbonboblen. Selg deg ut av fossil energi nå!
    Oljealderen må avvikles nå  ||   Avoid the carbon bubble. Divest from fossil fuels now!  || Rent in a Warming World ||  Universities Must End Financial Ties to Climate Denying Fossil-Fuel Giants – Now  ||  The limits to existence – aligning economics and thermodynamics  ||  Hansen, J. (2014) Too little, too late? Oops? Carbon tax! ||
    blank

    When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years. Global warming the last three decades has been dramatic. Source: World Meteorological Organisation, 2013 http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

    When measuring the average temperature over decades, there is a clear and dramatic warming the last 30 years.
    Global warming the last three decades has been dramatic. Source: World Meteorological Organisation, 2013 http://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1119_en.pdf

    blank

   8. Energiutbyttet på investert energi-formelen ( EROEI ) er beinhard. For hundre år siden kunne du få 100 fat olje for ett fat investert olje. I marginale og ukonvensjonelle oljefelt nærmer man seg nå så lite som to til en. Den globale olje- industrien er avhengig av ukonvensjonelle kilder. Uten disse, kan etterspørselen ikke møtes, og systemet ville rakne. Den fossile drivstoff- industrien er derfor i ferd med å gå ut på dato. Fremtidens bilteknologi tilhører biler som Tesla. Fremtidens bil vil ha hele karosseriet som kombinert batteri og solcellelader. Framtidens boliger vil produsere mer energi enn de bruker. Investering i olje vil etter hvert kunne sammenlignes med å investere i fasttelefoner og bensinslukende biler på slutten av 1980-tallet. Spør folk i Detroit hva de nå mener om den slags investeringer. Fjernes subsidiene til fossil-industrien, må den betale for negative eksternaliteter, og legges en liten karbonavgift til ved kilden, vil svært få fossile kilder, ingen av de ukonvensjonelle, være lønnsomme.
    De land som velger å forlenge solnedgangsindustri som oljeindustrien lengst mulig, vil bli stillestående, ikke- innovative samfunn, som det gamle Sovjetunionen og vasallstater med sin forurensende Trabant–teknologi. De som velger soloppgangs-teknologi vil bli de dynamiske vinnerne.
    Det bærekraftige samfunnet av 2040 ||  Climate Panel Stunner: Avoiding Climate Catastrophe Is Super Cheap — But Only If We Act Now ||blank
   9. Oljeøkonomi har en tendens til å favorisere de ekstremt rike til økonomisk skade for de fattige og middelinntektsklassene. Oljeøkonomier fører uunngåelig til ekstremt skjev fordeling av velstand: flere multimilliardærer, en krympende middelklasse, flere fattige og hjemløse. New York Times-spaltisten Thomas Friedman kan ha et poeng i sin “Petropolitikkens første lov”: når oljeprisen stiger i et petroleumsproduserende land, vil demokratiske krefter tape, frihet innskrenkes, utdanning bli underfinansiert, og menneskelig utvikling satt tilbake”. “Petropolitikkens andre lov” lyder slik: “du kan ikke være en effektiv utenrikspolitisk realist eller demokrati-fremmende idealist uten også å være en effektiv energibesparende miljøforkjemper”.
    The  Oxfam report on inequalities and increasing capital accumulation on very few hands: Working for the Few – Political capture and economic inequality ||  Capitalism vs Democracy (NYT Jan 2014) || Danson, C. (2014) A Renewed Discourse on Inequality  || Nasa-funded Study: Industrial Civilization Headed for ‘Irreversible Collapse’ Due to Inequality, Exploitation ||   Are Oil Companies 21st Century Slaveowners? || 9 Out Of 10 Americans Are Completely Wrong About This Mind-Blowing Fact ||    Climate Justice and Equity  ||blank
   10. Desperate forsøk på å stanse den globale oppvarmingen gjennom uansvarlige former for geo-engineering, kan føre til enda mer ekstremvær og skade økosystemene ytterligere.
    Geo-engineering watch ||  Geoengineering Won’t Fix Climate Change, Researchers Say ||blank
   11. Fornybar teknologi uten de nevnte problemene er tilgjengelig – og stadig rimeligere. Det bærekraftige samfunn er mer motstandsdyktig, tryggere og mer sosialt enn fossilenergi-samfunnet.
    Solar energy cheaper than fossil fuels
    Solar energy cheaper than fossil fuels

    The Solar Industry Has Been Waiting 60 Years For This To Happen — And It Finally Just Did  (April 2014)  || Solar Power for the Global Masses: The Next Revolution (May 2014)  || Det bærekraftige samfunnet av 2040 ||  Haugan, P. (2014) «Løsningene finnes, vi må bare komme i gang» || Green economy||  Solar wins  ||  U.N. Climate Panel Highlights Lack Of Action On Rising Temperatures  ||  100% sun, wind, and water can power each U.S. state and the world –Stanford study || Moors, K. (2014) Has Solar Power Finally Arrived? ||  Bill Gates (2014) on climate change and energy ||  The U.S. Navy Just Announced The End Of Big Oil And No One Noticed (April 2014) ||  Germany Sets New Record, Generating 74 Percent Of Energy Needs From Renewable Energy (May 2014)  ||  Worldwide Renewable Energy Jobs Hit Almost 6.5 Million In 2013  ||  Phillips (2014) The Red Hot Renewable That Could Incite A Green Power Revolution – geothermal energy   ||  Barclays downgrades entire US electric utility sector (May 2014)  ||  Investing in renewable energy ||  Focus fusion to empower the world  ||  Methanehydrates (clathrates )  ||  A climate rescue plan || Report: A Carbon Tax That Would Create Jobs, Cut Emissions and Put Money in Your Pocket ||  New Discovery Promises a Future of Cheap, Ubiquitous Solar Power  || The future is a desert, but we can make it bloom  ||  UK and Germany break solar power records (June 2014)  ||  Climate action could spur $2 trillion in economic growth in 2030 alone  ||  Hans Rosling – 200 years of global change (2013) ||  Klekker klimaløsninger bak lukket dør (Aftenposten nov 2014)  ||

Oljebasert avsaltning og elektrisitetsverk i Qatar Foto: Å. Bjørke

Oljebasert avsaltning og elektrisitetsverk i Qatar
Foto: Å. Bjørke

Overfør kull og olje subsidiene til fornybar energi, og innen to til tre tiår, vil det nåværende uansvarlige og uetiske paradigmet med hensynsløs grådighet være borte, og et nytt og bedre, bærekraftig samfunn vil utvikle seg. Risikoen ved fortsatte eksperimenter med klima og avhengighet av fossile brennstoff er enorme. Risikoen ved å omforme våre samfunn til et ansvarlig, lavt -forurensende, bærekraftig og robust samfunn er ubetydelig. Gevinsten er et bedre og tryggere samfunn for alle.

Et bærekraftig samfunn 2040

Besteforeldreaksjonen

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Klimaåret 2014

 1. Pingback: Forandringsagenten | besteforeldre mot global oppvarming

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s