Over til fornybar energi – nå

English

Hvem tjener på fortsettelse av olje-alderen? Hvem er villige til å risikere barns og barnebarns framtid for kortsiktig profitt? Hvem er mot en rask overgang fra fossil energi til fornybar energi? Er menneskeskapt global oppvarming og krig i Midtøsten deler av den samme problematikken? Hvem tjener på terror og eskalering av krig i Midtøsten, høy oljepris og varmere klima? Hvem har makt til å presse sine ønsker på verdenssamfunnet?

Steinalderen tok ikke slutt på grunn av mangel på stein, men fordi bedre alternativer ble funnet. Den fossile energis tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige.  Det skjer nå.

En lærling bruker et multimeter for å måle effekten i et solpanel. Nango solar, Kisumu, Kenya. Photo: B. Cameron

En lærling bruker et multimeter for å måle effekten i et solpanel. Nango solar, Kisumu, Kenya. Fattige land kan hoppe over olje-alderen og  gå rett inn i sol-alderen. Photo: B. Cameron

Fossil energi er antagelig ikke lenger lønnsom hvis de reelle og skjulte kostnadene regnes med

Ifølge det Internasjonale pengefondet (IMF) subsidieres fossil energi med to tusen milliarder dollar per år. Dette globale regimet for perverse subsidier til multimilliardærer må nå avsluttes. Fossil energi bør betale for sine negative eksternaliteter, slik de fleste andre må gjøre. Når det skjer, vil kostnadene ved å produsere fossilt brensel øke, mens fortjenesten faller. Fornybare energikilder kan nå konkurrere i pris med fossil energi. Effektiv, storskala lagring av energi fra fornybare kilder er tilgjengelig om noen år.  Olje- eksportører, spesielt i Midtøsten,  produserer nå på topp kapasitet for å selge mest mulig før den  blir en “stranded asset” – verdiløs
IMF Experts and Others Envision a World without Energy Subsidies. ||  It’s time to stop investing in the fossil fuel industry  || Oil, coal and gas disasters that are costing us all (February 2014)   || Tutu, D. (2014)  We need an apartheid-style boycott to save the planet  ||  Dietz, S. & Stern, M. (2014) Endogenous growth, convexity of damages and climate risk (Grantham work paper) ||   The Climate for 2015: Everything’s Coming Together While Everything Falls Apart ||  World Bank 2015  | |  Make fossil fuel industry pay for the real costs  ||    Fossil fuels subsidised by $10m a minute, says IMF   ||  IMF calls for carbon tax on aviation and shipping  ||      IMF chief calls for end to fossil fuel subsidies  (March 2016)|| Renewable energy ||

Klimaforskning under angrep fra fossil-industrien

Seriøs klimaforskning angripes heftig, aggressivt, uredelig og manipulerende av arabisk- amerikanske kull- og oljemilliardærer. De bruker hundrevis av millioner dollar i året på å produsere propaganda og hetse klimaforskere. De fleste innser likevel at det ikke er mulig å  brenne av over 90 millioner fat olje hver dag, og en tilsvarende mengde kull og gass uten økologiske konsekvenser. Framtidens værmelding er  lange tørkeperioder avbrutt av slagregn og flom. Stadig mer uberegnelig vær, med sterkere stormer, voldsomme skogbranner og mer insektangrep på vegetasjonen. Stadig vanligere med hetebølger. Kortere, varmere, men mer isete vintre.kombinert med perioder med store mengder tung snø. Ekstremværet blir stadig mer normalt. Dette er klimaet vi gir våre barn.

I USA er det en hel industri av «tenketanker» og PR-firmaer som sprer desinformasjon til publikum, skoler og media. Manipulerende, bagatelliserende og forvirrende klimapropaganda tar oppmerksomheten vekk fra realitetene og det brutale maktspillet som nå foregår i det globale nettverket av olje-giganter. “Internett troll“, “skeptikere” og andre løpegutter for global fossil-industri organiseres og angriper og forvirrer enhver seriøs diskusjon om klima i media.

Olje-og kull-milliardærene, Putins regime i Russland, Midtøstens tyranner og ekstrem-islam lever høyt på fossil energi. Disse mennene er villige til å gjøre hva som helst; finansiere terrorisme, starte kriger og risikere framtida for egne barnebarn, for å utsette overgangen fra karbonsamfunnet til bærekraftig utvikling-samfunnet.

wars escalating? (Photo: Å. Bjorke)

Mer krig i Midt-Østen? (Photo: Å. Bjorke)

Krig i Midt-Østen – krig om olje

Mange land i Midtøsten er nå i krig.  Hovedkonflikten står mellom to blokker, den ene ledet av det shia-muslimske ayatollah-regimet i Iran, den andre av ekstremislamister i Saudi-Arabia, hovedsakelig wahabbist-sunnier.  Iran får en viss politisk støtte fra Asia og Russland. Saudi-Arabia kontrollerer Aramco, verdens rikeste olje-selskap, og får dermed støtte fra partnerne i amerikansk oljeindustri. Krigene framstilles i økende grad som en religiøs krig mellom sunnier og shia. De mest fanatiske tyr til terrorisme. Sterke interesser ønsker å nøre opp under det religiøse aspektet.  Den underliggende årsaken til konflikten er imidlertid kampen om hvem som skal kontrollere olja og med den hegemonisk makt og penger i området. I tillegg kommer kampen om vann. Krigen i Syria begynte i konflikt over vanntilgang. Hele Midt-Østen preges av økende vannmangel. Den verste tørken på mange hundre år pågår fortsatt. Den mest folkerike staten i araberverdenen; Egypt, er i en tilstand av ferskvannskrise. Oljeinntekter muliggjør direkte og indirekte vannimport. Kamp om vann- og oljeressurser er en såpass eksplosiv blanding at væpnede konflikter raskt kan eskalere. Dersom det skulle komme til militær konfrontasjon mellom Saudi-Arabia og Iran, kan det hindre tankskipsfarten i den Persiske gulf og i Rødehavet, hvor over en fjerdedel av verdens daglige olje passerer.

NATO-landene bør være klar over at hvis de ønsker å bekjempe ISIL, vil de uunngåelig styrke Irans stilling, svekke Saudi Arabias og vice versa. ISIL er ekstrem-sunnier og wahabbister med røtter og finansiering i Saudi Arabia. Hvis de vestlige landene ønsker å gå til de underliggende årsakene,  må de slutte å pøse petro-dollar inn i Midtøsten. Dagens internasjonale fossilenergi-nettverk garanterer finansiering av terrorisme og krig.

Fruktbart område for jihadist-rekruttering

Egypts evne til å produsere sin egen olje svekkes, med sterkt krympende olje og gasskilder. Store deler av infrastrukturen er basert på billig, subsidiert olje. Egypt er i tillegg verdens største importør av hvete. Millioner av egyptere er avhengige av  subsidiert hvete for å overleve. Med et stadig varmere og tørrere klima og mulig synkende vannstand i Nilen, nærmer Egypts økonomi seg sammenbrudd, evnen til å subsidiere og importere vil bli redusert, og  ekstreme grupper vil få gode rekrutteringsmuligheter i regionens mest befolknings-rike land. Andre land i tilsvarende krise er Libya, Algerie, Sudan, Jemen, Somalia,, Mali, Pakistan og Bangladesh bare for å nevne noen. Saudi Arabia sender sine egne sinte, unge menn, godt hjernevasket med wahhabisme, på jihad-krig i andre land, og bidrar med petro-dollar og våpen. I følge den amerikanske utenriksministeren er Saudi Arabia utvilsomt den største bidragsyteren til terrorisme i verden. Det er liten tvil om at både Al Qaeda og ISIL har fått og får massive pengeoverføringer fra Saudi Arabia.

Drier and warmer in the Middle East. Sinai. (Photo: Mohammed T. Ahmed)

Drier and warmer in the Middle East. Sinai. (Photo: Mohammed T. Ahmed)

Spekulasjon i stigende oljepris?

Samvittighetsløse spekulanter jubler over mulighetene til høye oljepriser. De lave oljeprisene nå er sannsynligvis midlertidige, men gir gunstig aksjepris for kjøpere mens oljelagrene bygges opp. Store oljelagre betyr en lengre periode med lave priser. Prisen per fat vil trolig falle til under 60 dollar  siden OPEC ikke reduserer sin produksjon, kanskje til og med prisen per fat synker under 40 dollar. Når det skjer, vil marginal oljeproduksjon som skifer, tjæresand og dypvannsutvinning ikke lenger være lønnsom og legges ned.  Også fracking-eventyret i USA kan dermed bli kortvarig. Slike aktiviteter kan avsluttes raskt, men vil trenge lang tid på å starte opp igjen.

Krigene i Midt-Østen kan komme til å eskalere dramatisk, og hindre oljeutvinning og transport i store deler av regionen.  Med et mulig økonomisk oppsving i USA (??), vil etterspørselen etterhvert antagelig stige mens tilbudet reduseres. Spekulantene håper på en dobling av oljeprisene. Et annet mulig scenario er at den uansvarlige strategien om maksimal produksjon som de store oljeselskapene kom opp med for noen år siden har ødelagt markedet, og at oljeprisen vil holde seg lav inntil videre.

I motsetning til spekulantene planlegger oljeselskapene for ti år eller mer inn i framtiden. De vet at stiger oljeprisen kraftig, opphører produksjonen av bensin- og dieselmotorer og oljealderen avsluttes i løpet av få år. Oljeselskapene ønsker stabile priser. Det spørs om det ønsket kan klare seg mot spekulantenes ønsker og de dramatiske og blodige realitetene i Midtøsten. I tillegg begynner fornybar energi å gjøre seg bemerket på energimarkedet, og en del banker synes å foretrekke investeringer i stadig billigere fornybar energi framfor stadig dyrere og mer usikker fossil energi.

Hvorfor forsøple lufta når gode alternativ finnes? Forurensende kraftverk i Balltimore (photo: Å. Bjørke)

Hvorfor forsøple lufta når gode alternativ finnes? Forurensende kraftverk i Balltimore (photo: Å. Bjørke)

Petrodollaren

Et ytterligere problem er “petrodollaren”.  Siden 1970-tallet, handles olje over hele verden i amerikanske dollar. Dollaren er internasjonal valuta. Mange land, kanskje spesielt Kina, Russland og Saudi-Arabia har store reserver i USD.  Dette har så langt vært en fordel for USA. Amerikanerne har kunnet trykke ekstra dollars og unngå inflasjon siden det internasjonale samfunnet ville ta vare på pengesedlene.  Dessverre har USA hatt en tendens til å utnytte systemet ved å bygge opp gjeld og underskudd i  større grad enn det ellers anses lurt for andre økonomier. Spørsmålet er hva som skjer hvis verdenshandelen i olje går vesentlig ned eller ikke lenger betales i oljedollar.  Hva skjer i en situasjon med konflikt og konfrontasjon mellom Russland og Kina på den ene siden og USA på den andre? Hvis Saudi Arabia i en slik situasjon finner at deres interesser ikke lenger er tjent med tette bånd til USA, ville det kunne ha innvirkning på verdensøkonomien?

Et mulig scenario kan være at Russland, Kina og Saudi-Arabia bestemmer seg for å selge sine stabler med dollar, og erklære at fra nå av krever de betaling i andre valutaer enn dollar. Petrodollaren har fungert bra for USA i fire tiår. Men vil dette fortsette? Med krigene i Midt-Østen og Russland / Ukraina konflikten som bakteppe, bør kanskje vestlige land  vurdere hvordan redusere økonomisk sårbarhet i tilfelle av  økonomisk krigføring mot petrodollaren.

I realiteten finnes det bare en måte å redde vår verdens klima og økosystemer, få en mer robust økonomi, redusere konfliktnivået i Midt-Østen og vinne krigen mot terror: Vi må ut av oljeavhengigheten vår snarest.

Kortsiktig  spekulasjon i mulig dobling av oljeprisen kan sikkert være fristende for de oljefrelste. Solenergi er allerede konkurransedyktig i pris. Fornybar energi øker raskt i effektivitet og synker i pris

Overgang til fornybarsamfunnet er billig

Kanskje du heller skulle investere pengene dine i framtidens energiformer istedenfor den stadig mer bloddryppende olje-sektoren? Oljealderen går mot slutten.  Petro-tyranner og oljespekulanter kjemper desperat for hegemoni noen tiår til.   Denne kampen må fornybar energi vinne. Når bensinprisen går over 25 kroner literen vil overgangen bli rask.

Vi har teknologien, vi har pengene og vi vet hva som må gjøres. Det vi ikke har er tid.
Teknologien er her, og i rask utvikling. I følge FN er det overraskende billig å gå over til fornybar energi og avvikle fossil-energisamfunnet. Nina Jensen i WWF skriver:  Her er fem gode grunner til å bli en klimaoptimist (Aftenposten). Foreløpig er innslaget av fornybar energi i den globale energimiksen marginal. Det vesentlige er å få til en rask eksponensiell vekst i fornybare energikilder. Minst 50% innen 2035 bør være en overkommelig målsetting.   || How California Could Power Itself Using Nothing but Renewables  ||  The climate swerve (NYT, Aug 2014)  ||

California energy supply

California energy supply  Kilde: Pacific Standard 2014

Vippepunkter

Det er grunner til optimisme. Men det er også tegn på at vi har dårlig tid. Vi risikerer å passere ett eller flere vippepunkt og få et klima som løper løpsk:  Giant Holes in Siberia Are Evidence of Runaway Climate Change, Scientists Say. | |  The Really Scary Thing About Those Jaw-Dropping Siberian Craters ||   SWERUS-C3: First observations of methane release from Arctic Ocean hydrates  ||  Horrific Methane Eruptions in East Siberian Sea ||  Scientists Demand Investigation After More Mysterious Holes Appear In Siberia  ||  Record decline of ice sheets: For the first time scientists map elevation changes of Greenlandic and Antarctic glaciers (Aug 2014)  ||  Has the puzzle of rapid climate change in the last ice age been solved? New report published in Nature shows that small variations in the climate system can result in dramatic temperature changes (Aug 2014)  || Greenland Ice Sheet more vulnerable to climate change than previously thought (Sept 2014) ||  Changing Antarctic waters could trigger steep rise in sea levels, conditions 14,000 years ago suggest (Oct 2014) ||  Earth’s Oceans Heating Up Much Faster Than Scientists Expected (Oct 2014) ||  They Took A Camera To A Remote Area In Greenland, And What They Recorded Is Simply Terrifying  || Science chief warns on acid oceans (BBC Oct 2014) ||  Amazon rainforest losing ability to regulate climate, scientist warns (Guardian Oct 2014)  ||  Global Warming Is Slowing Ocean Currents Causing Dire Consequences, Warns Climate Expert Michael Mann  ||  New Theory Behind Dozens of Craters Found in Siberia ||

The deep, crater-like holes may be giant methane blowholes caused by the melting of permafrost. August 4, 2014 | Originally published by EcoWatch.

The deep, crater-like holes may be giant methane blowholes caused by the melting of permafrost.
August 4, 2014 |
Originally published by EcoWatch.

Fossil-profitørene og deres nettverk

President Putin

Russlands president Putin var tidligere oberst i KGB og leder i FSB. Han sier at den største ulykken de siste hundre år var Sovjetunionens fall, og ønsker som kompensasjon å bygge opp et nytt stor-Russland.  Med en litt varmere klode, vil Russland kunne doble sitt jordbruksareal nordover, etter hvert som permafrosten smelter. Putin har ikke noe i mot litt global oppvarming. Russland er verdens største eksportør av fossil energi. Gigantselskapene Rosneft og Gazprom kontrolleres begge av Putin. Hver dag tjener Russland over en milliard petrodollar. Fjernes inntektene fra fossil energi, faller antagelig Putins imperium.
Trump, Putin, and ExxonMobil team up to destroy the planet (Dec 2016)

Ibn Saud familien

Verdens rikeste familie eier «Arab-American Oil Company» (ARAMCO), verdens rikeste selskap. Saudi-Arabia er verdens største olje-eksportør. Ibn Saud familien er åndelig overhode for en ekstrem-islamistisk sekt, wahabbistene, med ambisjon om religiøst hegemoni, eller kalifat,  basert på fundamentale sharialover. Ekstremislamistiske terrorgrupper over hele verden finansieres om ikke alltid direkte av kongefamilien, så uansett fra Saudi-Arabia. Terrorgruppa ISIL er ikke erklærte tilhengere av kongefamilien, men de er erklærte wahabbister.

Ibn Saud familien eier Ghawar, verdens største oljefelt. I motsetning til de fleste oljekilder i Nordsjøen og tjæresand i Canada, er utvinning av olje i ørkenstatene billig, under ti dollar per fat. Utsalgsprisen for ett fat olje ligger på mellom 40 og 150 dollar. Saudi Arabia selger ca. ti millioner fat olje hver dag. Daglig inntekt bare fra råolje er i snitt over en milliard dollar. I tillegg kommer finansinntekter fra plasseringer i USA.  Saudi-Arabia ville vært et fattig ørkenland uten oljeinntektene. Den saudiske kongefamilien gjør hva som helst for å holde fossilsamfunnet gående noen år til. I tillegg har de et lønnlig håp om at litt mer global oppvarming skal øke nedbøren over araberstatene, slik det skjedde under holocen optimum for 5000-10000 år siden.

Andre ekstremislamistiske regimer (petrotyrannier)

Kuwait, Qatar, Emiratene, Usbekistan, Aserbajdsjan, Iran, Irak selger olje og gass for å overleve. Sammen med Saudi-Arabia, kontrollerer ekstreme islamistiske regimer og Russland over halvparten av verdens konvensjonelle oljekilder, og tjener daglig over 5 milliarder dollar bare på råolje.  Så lenge petro-pengene flyter inn, er demokrati lite aktuelt. (Se Thomas Friedman’s «first law of petropolitics and The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of Nations)

“We can choose to not reform capitalism, leave human beings to die from deprivation – where we are now – and understand that that puts people in self-defense mode. When in self-defense mode, kill or be killed, there is no civilization at all. It is the law of the jungle, where we started eons ago. In that context, ‘terrorism’ will likely flourish because it is ‘terrorism’ only for the haves, not for the have-nots. The have-nots already live in terror, as their existence is threatened by deprivation, and they have the right to fight back any way they can”   Capitalism vs Climate: This Changes Everything  (Aug 2014)

Is more war what is needed? (Photo: Å. Bjørke)

Is more war what is needed? Should we rather stop all this senseless killing? (Photo: Å. Bjørke)

Kinas kommunistparti

PetroChina eies av kommunistpartiet og er Kinas største oljeselskap med mer enn en billion dollar i kapitalisering.. CNOOC og Sinopec kontrolleres også av Kinas kommunistparti, eller rettere deres “princelings”, og er blant verdens største selskaper.  Investeringene i disse enorme selskapene sinker overgangen til bærekraftige energikilder.

De syv søstre (Big oil)

Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP og ca hundre andre oljeselskaper  Ifølge Aramcos hjemmeside er mange av de største vestlige oljeselskaper partnere. Aramco sammen med partnerne er trolig den største økonomiske enhet i verden.

Koch brødrene

Charles og David Koch er  amerikanske multimilliardærer, tungt involvert i fossil energi og finansierer “tenketanker” som Heartland inst, Cato Inst etc, i virkeligheten propagandaselskaper. Koch-brødrene har sine røtter i den ekstreme organisasjonen John Birch Society . Koch-formuen bygger i stor grad på tvilsom forretningsetikk og på samarbeid med Sovjetunionens Stalin.  Koch-brødrene investerer tungt i desinformasjon og betaler «forskere» for å produsere forvirrende forskningsresultater. De er dypt involvert i lyssky transaksjoner i Midtøsten.

Rupert Murdoch

Media mogul og multimilliardær. Dirigerer mye av verdens massemedia. Han er nært forbundet med den saudiske kongefamilien og fossil-industrien.

Fossilenergi-perioden kan raskt avvikles.
Tre effektive tiltak:

1. All statlig subsidiering og spesielle statsgarantier for kull- og oljeindustrien avvikles over hele verden. Det Internasjonale pengefondet (IMF) støttes på dette punkt. IMF ser store økonomiske og miljømessige fordeler med avvikling av slike subsidier.

2. Det settes en 10% karbonavgift på fossil energi der den hentes opp eller ved innskipningshavn. Ingen unntak. Importerte produkter fra land uten klimapolitikk belastes også. Skatten økes med 10% i året. Inntektene fordeles likt på alle statsborgere over 18 år. Forslaget fra James Hansen støttes. | En klimaløsning for folk flest (BT 2014) | En avgift til folket (NHH 2014)  |   Hansen, J. (2014) Too little, too late? Oops? Carbon tax! |  Hansen, J. (2015)Golden opportunity |    IMF calls for carbon tax on aviation and shipping  || ||
.
3. Oljeindustriens subsidier og statsgarantier går over til fornybar energi for å påskynde den pågående omveltningen.    Leonardo DiCaprio: ‘Do Not Wait Another Day’ to Move to 100% Renewable Energy – “Climate change is the most fundamental and existential threat to our species.”  (Dec 2015) |

Stopp pengeflommen til det globale nettverket av petro-tyranner og karbon-baroner. Desenraliser energi-kildene! Over til sola -- nå! Foto: Å. Bjørke)

Stopp pengeflommen til det globale nettverket av petro-tyranner og karbon-baroner. Desenraliser energi-kildene! Over til sola — nå! Foto: Å. Bjørke)

Les mer:

Renewable energy

Solar

Wave

  Geothermal

Nuclear

 Hydrates

Wind

Hydrogen

Norsk om klima og fornybar energi

President Putin

Saudi Arabia Royal family

Wars in the Middle East and Asia

The Bush – islamist connection

Big oil, King Coal

Air pollution

Fracking

Tar sand

The Koch bros

 The unstable and vulnerable economy of the fossil fuel age

Fossil fuel subsidies

Action

Climate change

 

Tipping points in a warmer climate

Methane

Acidification

Sea level rise

China and fossil fuels

The Murdoch media empire

Klimaåret 2014

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s