Climategate-historien og den virkelige skandalen

English

I november 2009 ble serverne ved University of East Anglia i Storbritannia ulovlig hacket og e-poster ble stjålet. Et utvalg av private e-poster mellom klimaforskere ble publisert på internett. Klimafornektere over hele verden kastet seg over disse, og mente de fikk bekreftet at global oppvarming bare er en konspirasjon mellom forskere som er ute etter å skaffe mer penger til fortsatte karrierer innen klimaforskning. I ettertid har en rekke uavhengige undersøkelser undersøkt e-postene.  Samtlige konkluderer med at forskerne ikke har gjort noe galt. Trass i dette fortsetter klimafornekterne (bl.a. de norske såkalte «Klimarealistene»), mot bedre vitende å bruke «climategate» i sin propaganda, som «bevis» på at det de har hatt mistanke om, medfører riktighet.

Kullkraftverk - en trussel mot framtiden

Kullkraftverk – en trussel mot framtiden

Hva “Climate gate” viser er :

 1. Klimafornektere er enten kriminelle selv, eller de godkjenner og støtter kriminell aktivitet som hacking av servere og tyveri av privat korrespondanse
  Hacking av servere og tyveri av privat korrespondanse er kriminelle handlinger.
  .
  ..
 2. Klimafornektere samarbeider med russisk mafia eller det russiske hemmelige politiet
  Den stjålne korrespondansen ble plassert på en server i Russland. Serveren har ikke vært mulig å spore. Hvem er i stand til å drive en slik server i Russland? Noen andre enn den russiske mafiaen eller FSB ? Den russiske regjeringen er selvsagt glad og fornøyd. Putin er verdens største eksportør av fossile brensler. Hans regime vil mest sannsynlig falle uten olje-og gassinntektene på minst 1 milliard dollar per dag.
  .
  ..
 3. De få klima-fornekterne med akademisk legitimitet er dårlige forskere med lav integritet.
  De synes å være ute av stand til å utføre det mest grunnleggende i all forskning : kritisk kildevurdering. De synes ute av stand til å skille mellom propaganda og vitenskapelige kilder. De synes ute av stand til å skille mellom normale, interne vitenskapelige diskusjoner og informasjon gitt i fagfellevurderte artikler i vitenskapelige tidsskrifter.  I tillegg bruker de privat informasjon som er ervervet gjennom kriminelle midler.
  .
  .
 4. Flere av disse «forskerne» er tydeligvis inderlig fornøyd med å motta betaling fra svært partiske kilder for å produsere så mye forvirrende informasjon som mulig.
  De som eksempelvis utfører oppdrag for Heartland – , Competitive Enterprise – og Cato institutes og lignende PR- institutter mottar i realiteten penger eller andre ytelser fra karbonbaroner, multimilliardærer som Koch-brødrene , ExxonMobil, Aramco , Philip Morris og andre. De terper i media over hele verden at IPCC og deres tilknyttede forskere er bedragere og med i historiens største konspirasjon. De kan også fortelle oss at røyking av sigaretter  ikke er farlig. Hvis det er det likevel, er det ingen sammenheng mellom røyking og kreft. Hvis det er likevel, er røyking ikke vanedannende. Hvis det er det likevel, er i det minste passiv røyking ikke farlig osv. De bruker den samme linjen for å krangle og forvirre i klimadebatten..
  .
  blank
 5.  Vestlige klima-fornektere samarbeider med udemokratiske krefter.
  De som finansierer global klima-fornekting er,  i tillegg til  Koch brødrene, Rupert Murdoch og administrerende direktører i de store olje-og kullselskapene, verdens største oljeeksportører: Den russiske regjeringen, den Saudi Arabiske kongefamilien, Kuwait, Emiratene, Qatar, Usbekistan, Azerbaidjan, og de såkalte princelings i Kinas kommunistparti som kontrollerer de tre rikeste oljeselskapene i verden: Petrochina, Sinopec og CNOOC , dessuten petro-tyranner i Iran og andre OPEC-land. Alle disse er villige til å gjøre hva det skal være for å holde karbonalderen gående noen år til, og gir gjerne noen vitenskapsmenn med lav integritet litt småpenger for å lure allmenhet og politikere.
  .
  .
 6. Hockeykøllegrafen er korrekt.
  Climategate hevder å ha avslørt hockeykølle-grafen som svindel. Forskningen og konklusjonene bak hockeykøllegrafen er imidlertid blitt reprodusert og bekreftet mange ganger av ulike forskningsmiljøer over hele verden.
  Flere komiteer av parlamentarikere og faggrupper har studert e-postene i ” Climate gate “. De kommer alle til samme konklusjon:  e-postene avslører ikke vitenskapelig uredelighet eller manipulasjon. Climategate er rett og slett usann og aggressiv propaganda-fabrikasjon  iscenesatt  av internasjonale kull-og olje-interesser og deres  mange PR –byråer.
  .
  .
 7. Det finnes et globalt nettverk av PR-byråer finansiert av den internasjonale fossilt brensel industrien.
  Dette PR-nettverket koordinerer produksjonen av desinformasjon, fabrikerer “nyheter”, og organiserer trakasserings-kampanjer av klimaforskere. Karbonbaroner og multimilliardærer som donerer enorme mengder petrodollar til dette PR-nettverket er  Koch-brødrene, ExxonMobil, Aramco (det ekstrem- islamistiske regimet i Saudi-Arabia), andre store oljeselskaper, president Putin og petro-tyranner i Midtøsten. Fabrikkerte liksomnyheter som “Climategate” får derfor mer oppmerksomhet i massemedia enn f.eks publisering av IPCC-rapportene.
  .
  .
  8. Den virkelige skandalen er at massemedia over hele verden har svelget ren propaganda med agn, krok, søkke og snøre.
  Svært få av avisene i Vesten har hatt mot – eller integritet –  til å fortelle den virkelige historien. Media generelt bør vise i det minste litt skepsis når de får “nyheter” fra kilder som kontrolleres av  Koch-brødrene og lignende propagandasentraler.

Kilder:

Climatic Research Unit (CRU) http://www.cru.uea.ac.uk/

CRU statements   http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/CRUstatements/

Danson, C. (2014) The Mainstream Media’s Criminal Climate Coverage,  http://www.globalpossibilities.org/the-mainstream-medias-criminal-climate-coverage/

Desmogblog (2014) Climate Change Philosopher A Target Of Abusive Hate Campaign,  http://desmogblog.com/2014/03/25/exclusive-climate-change-philosopher-target-abusive-hate-campaign

Fake science, fakexperts, funny finances, free of tax  Modern anti-science was created by the tobacco industry in the 1950s and then used against climate science, often by the same well-experienced think tanks and individuals.  Tobacco anti-science is strangely entangled with climate anti-science, as the attached report shows in detail involving Fred Singer’s SEPP, Joseph Bast’s Heartland, and more. (Fakery 2  10/25/12 updates this post with more data.)

What do the ‘Climategate’ hacked CRU emails tell us? (Skeptical science) http://www.skepticalscience.com/Climategate-CRU-emails-hacked.htm

Jones, P. (2013) Global temperature records http://www.cru.uea.ac.uk/documents/421974/1295957/Info+sheet+%231.pdf/c612fc7e-babb-463c-b5e3-124ac76680c5

A Win for the Climate Scientist Whom Skeptics Compared to Jerry Sandusky.  Climate scientist Michael Mann files defamation suit against National review  http://www.globalpossibilities.org/a-win-for-the-climate-scientist-whom-skeptics-compared-to-jerry-sandusky/

Fleischer, M. (2014) How curbing climate change can prevent Russia from becoming a superpower, LA Times, http://www.latimes.com/opinion/opinion-la/la-ol-climate-change-russia-super-power-20140311,0,5497942.story#ixzz2yfVrzADJ

Guardian 2013: IPCC report: sceptic groups launch global anti-science campaign http://www.theguardian.com/environment/2013/sep/19/ipcc-report-sceptic-groups-anti-science-campaign

Klare,M. (2014) We Are Now in the Terminal Stage of Our Fossil-Fuel Addiction,  http://www.globalpossibilities.org/we-are-now-in-the-terminal-stage-of-our-fossil-fuel-addiction/

Laden, G. (2013) Dollars for Deniers: Big Oil Funds Climate Science Denialism http://www.dailykos.com/story/2013/01/26/1182365/-Dollars-for-Deniers-Big-Oil-Funds-Climate-Science-Denialism/#

Guardian (2013) Dollars for Deniers: Big Oil Funds Climate Science Denialism http://www.theguardian.com/environment/2013/feb/14/funding-climate-change-denial-thinktanks-network

Hansen, J (2014) Fossil fuel addiction could trigger runaway global warming,  http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2013/jul/10/james-hansen-fossil-fuels-runaway-global-warming

Ahmed, N. (2014) UN – climate ‘perfect storm’ is already here. Time to slay Zombie Big Oil,   http://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/apr/03/ipcc-un-climate-change-perfect-storm-zombie-oil

Montague, B. (2015) How the Creation of Mann’s Hockey Stick Led to a Climate Denier Counter-Attack

Motzfeldt, K. (2014) Problemet: For mange mennesker brenner for mye karbon  http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=12661

New York Times (2010) A climate science corrective. “Perhaps now we can put the manufactured controversy known as Climategate behind us and turn to the task of actually doing something about global warming” http://www.nytimes.com/2010/07/11/opinion/11sun2.html?_r=3&

Monbiot, G. ( 2010) The ‘climategate’ inquiry at last vindicates Phil Jones – and so must I
http://www.theguardian.com/commentisfree/cif-green/2010/jul/07/russell-inquiry-i-was-wrong

Oreskes and Conway () Merchants of doubt: How a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming

Petro.no (2013) Oljeverdenens ti på topp,  http://www.petro.no/nyheter/internasjonalt/oljeverdenens-ti-pa-topp/613a7d84-38b2-4381-ab4c-fa35da22491f 

RTCC (2014) Carter slams Koch brothers for funding climate denial
http://www.rtcc.org/2014/04/23/carter-slams-koch-brothers-for-funding-climate-denial/

Which country (2014) Top 10 Largest Oil Producing Countries in the World,  http://www.whichcountry.co/top-10-largest-oil-producing-countries-in-the-world/

E-post-lekkasjen ved Climatic Research Unit
http://no.wikipedia.org/wiki/E-post-lekkasjen_ved_Climatic_Research_Unit

Skeptical science (2014) What do the ‘Climategate’ hacked CRU emails tell us?    http://www.skepticalscience.com/Climategate-CRU-emails-hacked.htm

Redfearn, G. (2014) Michael Mann’s Opponents In Hockey Stick Defamation Case Regurgitate Half-Truths In New Court Filing  http://www.desmogblog.com/2014/08/06/michael-mann-s-opponents-hockey-stick-defamation-case-regurgitate-half-truths-new-court-filing

Amanda Marcotte (2016) Lying Is the Business of Right-Wing Propagandists

Flere lenker:
Make 2014 the climate year     |     Climate change in facts and figures   |    The climate change deceit conspiracy theory  |  WATCH: John Oliver and Bill Nye School Media on Realistic Climate Change Debate—97 Scientists v. 3 Denier Dudes  |

Meet The Saudi Prince Who Finances the Murderous Egyptian Military, and Crushes Democracy in the Middle East

The Prince: Meet the Man Who Co-Opted Democracy in the Middle East

Saudi Arabia’s Brilliant Recipe for Dominating the Middle East

King AbdulAziz Ibn Saud

President Putin – the world’s biggest oil exporter – and dependent on oil

Casey research (2014) Vladimir Putin: The New Global Shah of Oil

Why Is Vladimir Putin Acting So Crazy?

Halliburton – American multinational corporation and currently one of the world’s largest oil field services companies with operations in more than 80 countries. Registered in several tax havens, close ties with petro tyrants in the Middle East and Africa and found guilty of corruption in several cases

Global Monitor: Russia Puts the Global Warming Treaty in the Deep Freeze ||  Study Confirms Tea Party Was Created by Big Tobacco and Billionaire Koch Brothers   ||   How the Koch brothers screwed over the climate even more than you know  ||   Secret funding helped build vast network of climate denial thinktanks (Guardian, Feb 2013)  | | |  Merchants of doubt  |  Koch Brothers Political Empire Holds Action on Climate Change Hostage  |  Chevron donates to republican party |  Koch bros vs Growthbusters | Quick and dirty primer on the Koch bros | | The ATM for climate deniers  ||  10 worst billionaires on the Forbes list  ||   Zombie films and climate change  ||  How curbing climate change can prevent Russia from becoming a superpower    ||  “The greedy, lying bastards” takes on climate change deniers and big oil  ||   Greedy lying bastards   ||   The Heartland “experts”  ||   IPCC report: sceptic groups launch global anti-science campaign  ||  Fact free Bjørn Lomborg  ||   Why Growing Harassment of Scientists by Climate Change Deniers Is So Dangerous ||   Mont Pelerin Society A Window Into Ideological Heart Of Kochtopus Climate Denial || List of oil exploring companies  || GRAPHIC: A Day In The Life Of Big Oil || Exposed: Leak of Documents Shows How Leading Libertarian Think Tank Is Working to Undermine Climate Science  | |  Heartland Expert Taught ‘Biased’ Climate Science Course at Canadian University  | |   The Koch brothers exposed (Rolling stone April 2012)  ||  The terrarists -How to Make Staggering Amounts of Money and Ruin the Planet  ||  Killing of environmental activists rises globally  ||


There will always be scientists who are willing to prostitute themselves when the payment is high enough. The richest people in the world are those who addict people, then harm them and kill them. The big fossil fuel industry and the big tobacco industry have always cooperated well. The fossil fuel industry use the same propaganda tricks as the big tobacco used some decades ago.

Rupert Murdoch’s media empire http://www.bbc.co.uk/news/10317856
Remember the Rebecca Brooks scandal and her boss Rupert Murdoch staunchly defending her until a wahhabist prince comes along? In reality, Rupert Murdoch and Fox news are dictated by carbon barons in the Middle East:
Prince Al-Waleed bin Talal Alsaud – ‘Brooks Has To Go’  https://www.youtube.com/watch?v=EtHXg8FkWm0 

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Climategate-historien og den virkelige skandalen

 1. Pingback: Climategate-historien og den virkelige skandalen | besteforeldre mot global oppvarming

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s