Kan klimadugnad redde verden?

Klimakrisen er her, den siste rapporten fra FNs klimapanel er skremmende lesning.

Det er lett å føle handlingslammelse og apati, det nytter ikke hva den enkelte gjør…

Verden må kutte 50 prosent i utslippene fram til 2030 dersom vi skal unngå mer enn 1.5 graders oppvarming. Og verden har allerede passert en grad. Mange klimaforskere er redde for at denne tidsrammen er for optimistisk. Kanskje er det mindre enn to år til før reversible vippepunkt overskrides. BBC: we have probably only 18 months.

Men vi som forbrukere kan påvirke utviklingen fram mot nullutslippssamfunnet ved å ta klimavalg i hverdagen. Det er ikke så vanskelig som mange tror.

Besteforeldrenes klimaaksjon har f.eks. en kampanje denne måneden – Fri Februar – men den kan gjerne gjelde hele året. Aksjonen handler om de fire B- ene. Det var snakk om dem på NRK 1 i programmet URO 10.01.19: Biff, bil, bolig, billett. Vi tar også med Butikk. Forskning viser at frivillige forbruksendringer er mer enn symboltiltak og kan være en viktig del av løsningen, både på kort og lengre sikt.:

  • Biff -spise mindre rødt kjøtt,
  • Bil – reise mer kollektivt,
  • Bolig-skru ned varmen, ta kortere dusj,
  • Billett – fly mindre, fly kortere.  Vi har også tatt med
  • Butikk – tenke gjennom våre innkjøp. Trenger jeg nye klær, elektronikk, sportsutstyr? -Ombruk, reparer og resykler!

Motto: ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.


CC From Highmoon’s Cartoon Gallery

Klimaeffekten av en slik kampanje vil selvfølgelig ikke være målbar på kort sikt. Men forbruksendringer har større betydning enn mange tror. Og gjennom å delta bidrar du til å påvirke opinionen, og politikerne våre.

Vi får også god drahjelp av NRK i klimakampen. All honnør til  NRK  som har drevet folkeopplysning om klimaendringene i beste sendetid:  Folkeopplysningen om klimakrisen med Andreas Wahl. Program 2 i serien URO – Går jorden under?- med Leo Ajkic  som programleder. Han har reist landet rundt og lytter til folks uro for klima.

NRKs fantastiske lysbildedokumentar « Jakten på klimaendringene»- en saklig og informativ dokumentar om klimaendringene: « Forskerne er ikke lenger i tvil:   Global oppvarming har begynt å gjøre Norge varmere og våtere… Ikke om 50 år, eller 100. Men nå.» Anbefalt for alle som vil bli informert om hvordan klimaendringene påvirker oss allerede. De unges opprør -inspirert av svenske Gretha Tunberg  har  blant annet vært tema i Dagsrevyen og i Urix.  Skolestreiker for klima brer seg i Norge. De  unge er opprørt over manglende handling fra politikerne.

 

« våre naboland har kuttet i klimagassutslipp, mens Norge har økt. Per hode slipper vi ut ti ganger så mye som gjennomsnittet på kloden»( NRK, Urix).

I tillegg til klimadugnad må vi  tore å snakke om « elefanten i rommet» – olje og gassindustrien. Sentralbanksjefen advarer i sin årstale mot å begrense olje-og gassaktivitetene for å kutte klimagassutslipp. Men som Dagbladet  skriver på lederplass 18.02.19: «sentralbanksjefens råd er naivt, farlig og kan være direkte skadelig» … «Norge  må ta mer aktive grep for å planlegge utfasing av vår olje-og gassvirksomhet, også fordi det er stor sannsynlighet for at den økonomiske verdien av den vil være mer usikker i en verden som bommer på klimamålene».

 


CC From Highmoon’s Cartoon Gallery

 

Som besteforeldre ønsker vi rettferdighet for dem som kommer til å bli verst rammet av klimaendringene: de som kommer etter oss og verdens fattige, som trues av uoverskuelige problemer.

Det finnes ingen planet B!

Kåre Eie, kontaktperson

Besteforeldrenes klimaaksjon, Agder

Besteforeldrenes klimaaksjon  Norge

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Environment, Norsk. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s