Ikke la deg lure! Følg pengesporet!

gb
Sven Åke Bjørke, feb 2017

Seilskutetida tok ikke slutt på grunn av mangel på vind– men fordi bedre alternativer ble funnet. Det fossile brennstoffets tidsalder vil ende når bedre alternativer er tilgjengelige. Det skjer nå. 

Olje-og kull-milliardærene,  petro-tyranner og ekstrem-islamister lever høyt på fossilt brensel. Disse mennene er villige til å gjøre hva som helst; starte kriger og ødelegge framtida for egne barnebarn, for å utsette det uunngåelige skiftet fra fossil-paradigmet til bærekraftig utvikling-paradigmet.

Verdens største (1) olje-eksportører: president Putin og den saudi-arabiske kongefamilien, i nært samarbeid med amerikanske olje-konsern og OPEC-regimene, kjemper med ryggen mot veggen. Det grønne skiftet (2) har begynt, og oljeprisen vil aldri komme opp på de store høyder (3) igjen, med mindre disse mennene lager en ny storkrig. Men selv en krig vil ikke redde fossil-alderen i lengden.. Etter en mulig kortvarig oppgang , kan prisen stupe til under 20 dollar fatet i løpet av 2020-tiåret. (4). I så fall kollapser Putins mulige imperie-planer (5). Ekstreme wahabist-misjonærer (6) med lommene fulle av petrodollar må avslutte sin virksomhet i Midt-Østen, Afrika og Europa. Anti-demokratiske oljemagnater som Koch-brødrene (7) i USA kan ikke lenger uten videre kjøpe hele politiske partier.

do we need more war? (Photo: Å- Bjørke)

Krigene i Midt-Østen handler i stor grad om olje (Photo: Å. Bjørke)

Hegemoni-krigene mellom Saudi-gruppene og Iran-gruppene vil stoppe opp (8).  Rett nok vil mange av oljefeltene i Midt-Østen fremdeles være lønnsomme (9), men den voldsomme økonomiske innflytelsen noen arabiske stater har i dag vil bli brutt.

Norge må ligge i forkant av det grønne skiftet

For Norges del vil bare noen få store oljefelt være så vidt lønnsomme (10) når prisen går under 30 dollar fatet, særlig hvis alle kostnader tas med. I motsetning til de fleste OPEC-regimer, er vi nordmenn i den heldige situasjon at vi har en godt utdannet befolkning og et godt fungerende samfunnssystem. Norge bør derfor utnytte det og ligge i forkant av det grønne skiftet, og snarest mulig bygge opp flere økonomiske ben å stå på. Vi har levd høyt på oljeinntekter i en generasjon. Politikerne kan selvfølgelig håpe på at vi bare kan fortsette som før. Men ansvarlige folk kan ikke planlegge ut fra håp. Hollandsk syke er dessverre ikke noe norske politikere bare kan se bort fra. Med en føre-var politikk kan Norge fremdeles komme greit ut. Andre olje-eksporterende land ligger foreløpig langt etter, og vil slåss med de midler de har for å vinne mer tid.

Utsett skiftet!

Fossil – og tobakksindustriens propaganda-maskiner har oppdraget: utsett det grønne skiftet noen år! Gjør hva som helst, men flommen av de daglige milliarder dollar (11) til verdens rikeste og mektigste menn må opprettholdes ennå en stund! Heartland institute, Breitbart News, Cato institute og dusinvis av tilsvarende propaganda-institusjoner jobber på spreng med å spre «alternative fakta», «fake news», tilsynelatende vitenskapelig informasjon og å så mest mulig forvirring og handlingslammelse. Tvilskremmerne (12) er i gang. De greide å installere en lydig, brautende tjener i det hvite hus. De fikk sjefen for verdens største børsnoterte oljeselskap inn som USAs utenriksminister (13). Som tidligere partner med Aramco og med Putin, har han nære personlige forbindelser med den Saudiske kongefamilien og Russlands president. Bildet av den globale, litt ubekvemme, fossil-alliansen mellom Russland, petro-tyrannene i OPEC og USAs «Big oil» (14) tegnes stadig tydeligere. Putin har allerede greid det Donald prøver å gjøre: fjerne klima- og miljø fra aktuelle diskusjonstema i massemedia.  De som måtte prøve seg møtes i første omgang av en hær av nett-troll (15).

Den globale fossil-alliansen

Politisk ekstreme aktivister og våre hjemlige løpegutter for den globale fossil-alliansen kommer med stadig mer fantasifulle historier om at daglig brenning av milliarder (16) av liter fossil energi overhodet ikke er problematisk.money For å avlede oppmerksomheten på elefanten i rommet, roper og peker de på muselort og fluer i vinduet. «Det infrarøde spekteret er mettet». «Det blir kaldere». «Det har vært like varmt før». «Det er bare en naturlig variasjon, ikke noe å bry seg om». «Modellene virker ikke». «Det snør mer i Antarktis», «FN, vitenskapen og verdens politiske ledere konspirerer mot menneskeheten» etc. De kan «dokumentere» alt ved å vise til «forskning» fra Heartland institute (17) med underbruket NIPCC, komplementert med kanadisk tjæresand-finansierte rosablogger presentert som gravejournalistikk. Dusinvis av slike «tenketanker» får millioner av dollar (18) fra fossilindustrien for å organisere nettroll, produsere desinformasjon, spre tvil og handlingslammelse. Dessverre har de også greid å infiltrere og sabotere FNs klimapanel (19). Statsledere fra OPEC-land, USA og Russland har forlangt innpass for fossil-lobbyister, også i vitenskapelige sesjoner. Klimapanelets rapporter, særlig syntese-rapporten og rapportenes andre og tredje del underrapporterer derfor problemene (20).

Vesteuropeiske energiselskaper?

Heldigvis virker Vesteuropeiske oljeselskaper (21) mindre bundet til ekstreme arabiske petro-interesser enn de amerikanske. Europeiske selskaper er derfor lenger framme i den nødvendige overgangen til å bli energi-selskaper. EU/EØS bør fortsette med å legge klare politiske føringer (22) for å fortsette den utviklingen, og ikke la seg styre av kortsiktige og politisk ekstreme arabisk-amerikansk-russiske interesser. Saudi-Arabia, Abu Dhabi og andre olje-eksportører innser slutten på fossil-perioden, og posisjonerer seg med utbygging av fornybar energi (23) og storstilte oppkjøp av vestlige konsern. Til og med Aramco skal børsnoteres (24) for å finansiere slike oppkjøp.

Elefanten i rommet

Elefanten i rommet er stor og kompleks: Oljealderen er i praksis slutt om 20 år (3). Investeringer i dag som trenger lengre tid for å bli lønnsomme, kan aldri bli det. Noen tunge analytikere mener dette er en for optimistisk tidsramme, og antyder 10 år som mer realistisk hvis Paris-avtalen skal overholdes. En av de viktigste jobbene for Donald og vennene hans er derfor å sabotere slike avtaler og sinke utbyggingen av fornybar energi, noe de begynte med fra dag en i det hvite huset.

Fossil energi forurenser

Luftforurensningen fra forbrenningen av nærmere 100 millioner fat olje per dag  og tilsvarende fra kull og gass er kvelende mange steder, og forårsaker en tidlig død for syv millioner mennesker årlig (25).

poznan 001

Høye piper hindrer ikke forurensning. Foto: Å. Bjørke

Kina og India er spesielt plaget av luftforurensing, og investerer nå massivt i fornybar energi (26). I tillegg kommer et mangedobbelt antall som blir syke. Forsuringen av havene truer bioproduksjon (27) og oksygen-produksjon (28). Globale klimaendringer er i gang, med stigende havnivå (29), smelting av isbreer (30), økende ferskvannsmangel (31), mer ekstremvær (32), lengre og varmere tørkeperioder avbrutt av perioder med ekstrem flom. Korallrev (33) dør over hele verden. Jordbruksproduksjonen trues (34). Hetebølger kan gjøre store områder av verden ubeboelige i dette århundre (35). Fiske- og dyrearter emigrerer mot nord eller høyere opp for å slippe unna oppvarmingen (36).

Flyktningestrømmer og kapital-akkumulasjon

Flyktningestrømmene begynner allerede å bli uhåndterlige (37). Kapital-akkumulasjonen i petro-tyrannier er så enorm, og skadene som oppstår på grunn av klimaendringer så betydelige at hele den vestlige sivilisasjon og verdens økonomiske systemer trues (38). Aramco alene har en samlet kapital som er større enn det de fem største vestlige børsnoterte selskaper (39) har til sammen.

Grønt skifte er i gang – og kan ikke stoppes

Man trenger ikke kunne vurdere infrarød spektermetning og beregne strålingspådriv fra CO2 og metan med seks desimaler. Innviklede, bombastiske selvfølgeligheter presentert som sensasjoner, irrelevante beregninger og tilsynelatende vitenskapelige spekulasjoner er bare en del av propaganda-triksene for å få deg til å tvile. Se elefanten i rommet. Ikke la deg lure. Ta stilling! Det grønne skiftet er i gang med eller uten deg. Delta i det grønne (40) skiftet nå!

 1. Oljeverdenens ti på topp
  www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/ 
  Crude Oil Exports by Country (2017) http://www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/
  World’s top oil exporters http://www.investopedia.com/articles/company-insights/082316/worlds-top-10-oil-exporters.asp 
  CIA factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2242rank.html
  Én etter én blir Trumps mest betrodde menn avslørt. Kan nettverket av skjulte bånd til Russland bli Trumps Watergate? http://www.aftenposten.no/amagasinet/n-etter-n-blir-Trumps-mest-betrodde-menn-avslort-Kan-nettverket-av-skjulte-band-til-Russland-bli-Trumps-Watergate-619863b.html (Aftenposten mai 2017)
  ‘Traitor’ Trump ‘Colludes’ With Putin Over Oil (July 2018)
 2. Greener future? https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/
  Green technology  https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/6-1-green-technology/
 3. Bloomberg (2016) New Energy Outlook (NEO) https://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
 4. Cheap Electric Cars and Solar Technology Could Stop Growth in Fossil Fuel Demand Starting in 2020 https://www.desmog.uk/2017/02/01/cheap-electric-cars-and-solar-technology-could-stop-growth-fossil-fuel-demand-starting-2020
  – This new fuel will kill big oil (far right publication)
 5. New Republic (2014) Putin Is Trying to Reconstruct the Russian Empire https://newrepublic.com/article/118790/after-malaysia-flight-17-we-should-call-putin-shameless-thug
 6. The Saudi Connection: Wahhabism and Global Jihad
  Saudi-Arabia har brukt milliarder på å spre sin ultrakonservative islamske teologi til verden
  https://www.aftenposten.no/verden/i/wlL9G/Saudi-Arabia-har-brukt-milliarder-pa-a-spre-sin-ultrakonservative-islamske-teologi-til-verden |
  Saudi Crown Prince’s Mass Purge Upends a Longstanding System (NYT, Nov 2017)
  Giorgis, D (2016) The Wahhabi Invasion of Africa http://www.ethiomedia.com/1010ideas/the_wahabi_invasion_of_africa.pdf
  The spread of Wahhabism, and the West’s responsibility to the world http://www.newstatesman.com/politics/uk/2015/11/spread-wahhabism-and-west-s-responsibility-world ||
  Trump’s Secret Weapon: The Hidden Ties That Bind Israel, Saudis…  |
  An Upstart Saudi Prince Threw a Tantrum Felt Around the World
  It is remarkable how this nation of 33 million has so easily been taken hostage by the whims of its Crown Prince |
 7. The Koch bros exposed https://www.youtube.com/watch?v=2N8y2SVerW8
  America has a Koch problem http://www.ecowatch.com/america-koch-problem-2214139938.html|
  Bernie Sanders: ‘This Is Exactly What We Mean When We Talk About Oligarchy’ (April 2017)
  Charter Cities: The Real Reason for Brexit and the Bigger Picture
 8. Over to renewables – now! https://ufbutv.com/2014/08/11/over-to-renewables-now/
 9. North sea oil fields set to make a loss on every barrel produced as BP cuts 300 jobs http://www.independent.co.uk/news/north-sea-oil-fields-set-to-make-a-loss-on-every-barrel-produced-as-bp-cuts-300-jobs-9981296.html
  Cost of producing a barrel of oil and gas http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/
 10. Disse norske oljefeltene står i fare på grunn av lav oljepris http://e24.no/energi/disse-norske-oljefeltene-staar-i-fare-paa-grunn-av-lav-oljepris/23357796
 11. IEA (2017) Oil market report https://www.iea.org/oilmarketreport/omrpublic/
  Crude oil price https://www.dailyfx.com/crude-oil
 12. Oreskes & Conway: Merchants of doubt http://www.merchantsofdoubt.org/
  -Richard Lindzen and Heartland institute with fossil fuel funding http://www.sourcewatch.org/index.php/Richard_S._Lindzen
  -Klimakampen som aldri slutter https://titan.uio.no/node/2110
  -Climate Science Denier Richard Lindzen’s List of 300 “Scientists” Sent to Trump Is the Usual Parade of Non-Experts https://www.desmog.uk/2017/02/27/climate-denier-richard-lindzen-300-scientists-trump-usual-parade-non-experts
  Faulty logic fuels fossil fools (Suzuki foundation)
  The fossil fuel industry’s invisible colonization of academia
  https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2017/mar/13/the-fossil-fuel-industrys-invisible-colonization-of-academia
  How Trump Ally Myron Ebell Spread Misinformation for Big Tobacco and Big Oil  http://www.alternet.org/environment/how-trump-ally-myron-ebell-spread-misinformation-big-tobacco-and-big-oil |
  How Big Oil Lost Control of Its Climate Misinformation Machine  http://www.globalpossibilities.org/how-big-oil-lost-control-of-its-climate-misinformation-machine/  |
  Klimafornektelse på norsk |
 13. Rex Tillerson http://www.forbes.com/profile/rex-tillerson/
 14. Trump, Putin, and ExxonMobil team up to destroy the planet https://thinkprogress.org/trump-putin-and-exxonmobil-team-up-to-destroy-the-planet-fb88650acfa1#.tcyubognn
  Trump bragged to Woodward about his role in covering-up the murder of journalist Jamal Khashoggi
  Trump and the new world order http://savingourplanet.net/index.php/2016/12/28/trump-new-world-order/
  Fortune (2016) Russia Is Selling a Big Chunk of This State-Controlled Oil Giant http://fortune.com/2016/12/08/russia-rosneft-qatar-glencore-oil/|
  Why FBI Can’t Tell All on Trump, Russia  http://www.alternet.org/news-amp-politics/why-fbi-cant-tell-all-trump-russia |
  Russia and Saudi Arabia: A New Oil Bromance?  https://www.csis.org/analysis/russia-and-saudi-arabia-new-oil-bromance  |
 15. The Guardian (2015) Salutin’ Putin: inside a Russian troll house https://www.theguardian.com/world/2015/apr/02/putin-kremlin-inside-russian-troll-house
  Robert Mercer: the big data billionaire waging war on mainstream media
  https://www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/robert-mercer-breitbart-war-on-media-steve-bannon-donald-trump-nigel-farage
  Climate Denial on the Internet – Who are the Deniers?
 16. Klimaendringene i tall og fakta https://ufbutv.com/2013/04/14/klimaendringene-i-tall-og-fakta/
  Brennan, C. (March 2017) Boulder scientist sounds alarm over record carbon dioxide readings http://www.dailycamera.com/science_environment/ci_30849173/boulder-scientist-sounds-alarm-over-record-carbon-dioxide
 17. Heartland institute http://www.sourcewatch.org/index.php/Heartland_Institute
  Oreskes and Conway (2014) http://www.merchantsofdoubt.org/ | http://www.desmogblog.com/heartland-institute#funding http://www.desmogblog.com/heartland-institute#key people
 18. UCS (2018) Fighting disinformation https://www.ucsusa.org/our-work/global-warming/solutions/global-warming-solutions-fight-misinformation
  UCS (2015) Documenting Fossil Fuel Companies’ Climate Deception. Leaked internal memos reveal a coordinated, decades-long disinformation campaign. http://www.ucsusa.org/publications/catalyst/su15-documenting-fossil-fuel-companies-climate-deception#.WLFaBTvhCM8
  Who’s Driving Climate Denial? Big Companies and Conservative Media http://www.ecowatch.com/companies-drive-climate-denial-1998224867.html
 19. Uncovered: Fossil Fuel Industry Has Back-Door Access to U.N. Climate Talks http://www.globalpossibilities.org/uncovered-fossil-fuel-industry-has-back-door-access-to-u-n-climate-talks
  |Fossil fuel companies undermining Paris agreement negotiations (Nov 2017)
 20. Health Medicine Network (2017) Scientists argue current climate change models understate the problem http://healthmedicinet.com/i/scientists-argue-current-climate-change-models-understate-the-problem/
 21. Statoil: New Energy Solution https://www.statoil.com/en/what-we-do/new-energy-solutions.html
  BP: Renewables http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/renewable-energy/renewable-power.html
 22. EEA (2016) Renewable energy in Europe 2016 – Recent growth and knock-on effects http://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2016
 23. Bloomberg (2017) Saudis Seek Up to $50 Billion in Renewable-Energy Expansion
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-16/saudis-seek-up-to-50-billion-for-first-phase-of-renewables-plan
  Abu Dabi – Masdar http://www.masdar.ae/
 24. Saudi Aramco (2016) We’ll be ready for $2 trillion IPO in 2018 http://money.cnn.com/2016/10/12/investing/saudi-aramco-ipo-2018/
  What prominent Western companies were partly or completely purchased by Saudi Arabia based investors? https://www.quora.com/What-prominent-Western-companies-were-partly-or-completely-purchased-by-Saudi-Arabia-based-investors
  Forbes (2016) Saudi Arabia is buying up America’s oil assests https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2016/09/15/saudi-arabia-is-buying-up-americas-oil-assets/#22b3f4e41189
 25. WHO (2016) 7 million die from air pollution every year http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/en/
  Now there are air pollution deniers too http://www.globalpossibilities.org/now-there-are-air-pollution-deniers-too/ 
 26. The Real Drivers of a Low Carbon Future: China and India http://www.ecowatch.com/the-real-drivers-of-a-low-carbon-future-china-and-india-1891123754.html
  China Leaves U.S. in Dust With $361 Billion Renewable Energy Investment(Jan 2017)
  http://www.ecowatch.com/china-renewable-energy-investment-2180695528.html
  India to sell only electric cars by 2030 (June 2017)  http://money.cnn.com/2017/06/03/technology/future/india-electric-cars/index.html
 27. Acidification https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/3-5-acidification/
 28. Ocean Deoxygenation http://oceanscientists.org/index.php/topics/ocean-deoxygenation
  Scientific American (2016) Ocean’s oxygen starts running low https://www.scientificamerican.com/article/ocean-s-oxygen-starts-running-low/
 29. Sea level rise https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/3-2-sea-level-rise/
 30. Melting glaciers https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/3-10-glaciers/
 31. Freshwater https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/3-13-freshwater/
 32. Extreme weather https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/3-7-extreme-weather/
 33. Oceans https://agreenerfutureblog.wordpress.com/4-ecosystems/4-4-oceans/
 34. Agricultural land https://agreenerfutureblog.wordpress.com/4-ecosystems/4-3-agricultural-land/
 35. Independent (2016) Climate change could make parts of the Middle East and North Africa ‘uninhabitable’. The researchers believe the rising temperatures will create climate refugees
  http://www.independent.co.uk/news/science/climate-change-could-make-parts-of-the-middle-east-and-north-africa-uninhabitable-a7010811.html
  New Evidence Confirms Risk That Mideast May Become Uninhabitable
  http://www.ipsnews.net/2017/03/new-evidence-confirms-risk-that-mideast-may-become-uninhabitable/
 36. Havet blir varmere http://www.arcticsystem.no/no/outsideworld/oceancurrents/warmer-ocean.html
  Sea is getting warmer http://www.arcticsystem.no/en/outsideworld/oceancurrents/warmer-ocean.html
 37. UNHCR (2017) Figures at a glance http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
  Climate diplomacy (2017) Insurgency, Terrorism and Organised Crime in a Warming Climate. Analysing the Links Between Climate Change and Non-State Armed Groups  https://uploads.guim.co.uk/2017/04/20/CD_Report_Insurgency_170419_(1).pdf
 38. Impacts on economy https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/3-8-economy/
 39. CNN Money (2016) 7 crazy numbers about the world’s biggest oil company http://money.cnn.com/2016/05/10/news/companies/saudi-arabia-aramco-oil-ipo/
 40. BBC: New UN climate chief: ‘Action on warming unstoppable’
  http://www.bbc.com/news/science-environment-39081783
  Bernie Sanders and Bill Nye Defend Climate Science, Explain How Renewables Can Power America
  http://www.ecowatch.com/bill-nye-bernie-sanders-2288408406.html 
  A greener Future? https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk. Bookmark the permalink.

3 Responses to Ikke la deg lure! Følg pengesporet!

 1. Pingback: Tretti år med tvilskremmere og klimapropaganda | Education for Sustainable Development

 2. Arild Langemyr says:

  Som vanlig utrolig bra, Åke Bjørke. Og skikkelig dokumenterte påstander..

  Like

 3. Pingback: Vi må snu i tide | besteforeldre mot global oppvarming

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s