Spranget inn i fremtiden. Avtrumpifiser!

gb

Hva er neoliberalisme, trumpisme, og hvordan kommer vi oss ut av den?

Vet du hva ny-liberalisme er? Det er en ideologi som vi alle er blitt indoktrinert med de siste 40-50 årene. De fleste av oss vet ikke engang at det er en ideologi, og kan ikke definere den. Vi tar den bare for gitt.

Neoliberalismen (Nyliberalismen)

“Den har spilt en stor rolle i et bemerkelsesverdig utvalg av kriser: den økonomiske krisen i 2007-8, «offshoring» av rikdom og makt, hvorav Panama-papirene gir oss noen glimt. Det langsomme sammenbruddet av folkehelse og utdanning, barn i fattigdom, ensomhetens epidemi, sammenbrudd i økosystemene, framveksten av Donald Trump“.  «Neoliberalismen ser konkurranse som den definerende egenskapen for menneskelige relasjoner. Den definerer borgere som forbrukere, hvis demokratiske valg er best ivaretatt gjennom kjøp og salg”(George Monbiot, The Guardian, 2016).

Ludwig von Mises og Friedrich Hayek, to østerrikere, definerte opprinnelig den nyliberale ideologien. De oppfattet sosialdemokrati som kollektivisme, og som en slags kommunisme som ødelegger individualisme og fører til totalitarisme. I 1947 grunnla Hayek en organisasjon som skulle spre doktrinen om neoliberalisme – Mont Pelerin Society. Den ble umiddelbart støttet av konservative mangemillionærer fra forskjellige land. Mont Pelerin-medlemmene dannet et transatlantisk nettverk av svært rike mennesker, journalister og akademikere, og dannet i sin tur en rekke neoliberale “tenketanker” som the American Enterprise Institutethe Heritage Foundationthe Cato Institutethe Institute of Economic Affairsthe Centre for Policy Studies, Heartland institute og the Adam Smith Institute.

Hayek mente først at regjeringer skulle regulere konkurransen for å hindre utviklingen av monopol. Hayeks viktigste apostler, Milton Friedman og hans “Chicago boys“, var uenige, og hevdet at monopolmakt er en belønning for effektivitet. Hayek sa seg etter hvert enig.

Ny-liberalismen i et nøtteskall

Nyliberalisme i et nøtteskall er enkelt: La markedene styre. Fjern alt som begrenser de store selskapene. Store selskaper er store fordi de er effektive (i motsetning til f.eks. offentlige tjenester). Regjeringer og andre institusjoner som lager regler og lover begrenser de store selskapene og bør avvikles eller minimeres. Alle offentlige eiendeler og aktiviteter bør privatiseres. Hvis folk ikke vil eller kan betale for det, er det ikke verdt å ha.

Produkter og tjenester vi er vant til å få i velferdsstaten, må du betale for i nyliberalist-staten: Helsetjenester, utdanning, veier, bruer, rettsvesen, politi etc. Alt eies av private, og vil du ha tilgang, må du betale. Bompenger for å bruke en vei eller ei bru eller en tunnel er selvsagt i nyliberalismen. Stemmer du på et nyliberalistisk parti, stemmer du på mer bompenger, mer privatisering av skoler og helsetjenester. Det blir kanskje litt mindre skatt, i hvert fall for de rikeste. For nyliberalister er statlige og offentlige tjenester  av det onde, og må vekk. Personene med kapital bestemmer. Alt og alle andre er forbruksvarer som kan erstattes.

Lokalsamfunn bør konkurrere om å tiltrekke seg store selskaper og konkurrere om de få ledige stillingene. Globalisering betyr at hvis et produkt eller en jobb er billigere andre steder, må den «outsources». Det finnes ingen lokal sosial kontrakt mellom et selskap og et fellesskap. Ifølge Margareth Thatcher finnes det ikke noe slikt som et samfunn («There is no such thing as society»).

Dette systemet ble først utprøvd i Chile i 1973 etter et militærkupp, der den valgte president Allende ble myrdet sammen med tusenvis av andre ofre. Milton Friedman, Henry Kissinger og Richard Nixon var noen av de mektige mennene som støttet juntaen ledet av Pinochet. Neoliberalisme ble senere påtvunget verden gjennom statskupp, ved å utnytte naturkatastrofer og gjennom kriger. Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Boris Jeltsin og Deng Xiaoping var de mer fremtredende politikerne som fremmet ideologien i praksis.

Deres slagord var: “Alternativ finnes ikke.”

China åpnet opp for multinasjonale selskaper i 1990-årene, da “markeds-leninisme” ble introdusert.  Her Shenyang. 1997. Photo: Å. Bjørke

Ideologien har muligens hatt noen positive effekter og «løftet» millioner av mennesker i f.eks. Kina ut av elendighet ved å flytte forurensende vareproduksjon fra Vesten til Asia. Imidlertid akkumuleres nå de negative konsekvensene; med framveksten av oligarkier, plutokratier, rasisme, diskriminering, flyktningestrømmer, raskt økende ulikhet, rå utnyttelse av de fattige, finansielle kriser, forurensning, menneskeskapt global oppvarming og utarming av økosystemene.

Donald Trump representerer neoliberalisme i sin mest ekstreme og forvridde form. Målet for Trump-samfunnet kan nærmest beskrives som et kompromiss mellom forretningspraksis a la Enron, forestillinger om verden i følge Ku Klux Klan rednecks , noe av ideologien fra det  ekstremislamistiske regimet i Saudi-Arabia og Russlands KGB/FSB-overvåkningssamfunn.

Uttrykt i et nøtteskall, kan Trumpisme-fortellingen  oppsummeres i disse punktene:

 1. Markedet bestemmer og Grådighet er bra. Penger er det som betyr noe i livet
 2. Menneskeskapt global oppvarming er en kinesisk svindel og en internasjonal, godt orkestrert konspirasjonsteori. Mer CO2 er bra for planeten!
 3. Naturen er ubegrenset og er der for oss å utnytte og forurense. Det er hybris å tro at vi små mennesker har i vår makt å skade den store naturen på noen måte
 4. Hvite menn er bedre. Ikke-hvite innvandrere er årsaken til de fleste problemer
 5. Sårbare og fattige fortjener sin skjebne
 6. De 1% RIKE fortjener sine gyldne tårn
 7. Alt som er offentlig eller i felles eie, er uheldig og bør fjernes. De rike har rett til å stjele eller betale symbolske beløp for alt som eies av fellesskapet. Offentlig kontroll og offentlige interesser må bort!
 8. Internasjonal lov, konvensjoner, lover, forskrifter og juridisk rettferdighet er for taperne. Lover gjelder ikke for de Rike.  Universelle menneskerettigheter er bare tull. Den ultimate testen for en fri nasjon, er å gi sinnssyke ungdommer rett til å skaffe seg militære angrepsvåpen
 9. Frykt: Vi omgis av fare og bør bare sørge for oss selv. Rettsstaten er ikke til å stole på, og er neppe verdt å kjempe for
 10. Kvinners kjønnsorganer er der for å tas på
 11. Vær frekk! Vær en mobber! Vær rasistisk! Vær en plutokrat! Vær fremmedfiendtlig! Vær sexist! Vær narsissist! Hat minoriteter! Vær hensynsløs! Splitt og hersk! Polariser! Vinn for enhver pris! Gi blaffen! Tut og kjør!
 12. Stjel, bedra, lyv, benekt!
 13. Vinneren tar alt. Jeg vinner når du taper
 14. Store selskaper har alltid rett. spesielt hvis de er store i olje, kull, våpen, sukker og tobakk. Korporasjoner er juridisk definert som mennesker og har samme rettigheter. Monopol er en belønning for effektivitet
 15. Vitenskap er tull. Still aldri kritiske spørsmål om ditt eget forståelsesnivå. Still aldri spørsmål om reliabilitet, opprinnelse og validitet til dine kilder. Gå for de enkle, overfladiske forklaringene. Nekt å bygge forståelse og innsikt. Vær alltid skråsikker når du presenterer dine konspirasjonsteorier og store tanker, mens du anklager alle andre, da spesielt seriøse forskere og journalister, for å være skråsikre og bare produsere falske nyheter.
 16. Betal “tenketanker”, PR-institutt og “nett-troll” for å bedra, forvirre og spre tvil og handlingslammelse. Tvilskremmere er helter. Sørg for at uavhengig, vitenskapelig rådgivning systematisk settes på sidelinjen. Utnevn inkompetente personer med interessekonflikter til vitenskapelige toppstillinger. Undergrav tiltak som skal  beskytte mot naturkatastrofer (Naturkatastrofer er bare konspirasjonsteorier). Reduser offentlig tilgang til pålitelig og relevant informasjon
 17. La en bestemt og effektiv mann bestemme. Sentraliser all makt i samfunnet til en håndfull effektive menn! Demokrati er overflødig. Nasjoner bør drives som selskaper
 18. Kvaliteten og sikkerheten i ethvert samfunn øker med antall privateide militære angrepsvåpen, private sikkerhetsselskaper og overvåkning, privatiserte skoler, helsetjenester og fengsler. Profitten øker med antall innsatte, som også kan brukes til slavearbeid.
 19. Lykken er hensynsløst, uendelig voksende forbruk av ting. Fjell av søppel, forgiftet og forurenset vann, luft og jord er tegn på rikdom. Maksimal utbytting: utnytt og kast mennesker og ting. Milliardærene kan flytte til Mars hvis planeten vår blir ubeboelig
 20. Gjennom katastrofer, kriger, bedrag og sjokk; få folk til å akseptere offentlig armod, militarisert politi og å konkurrere mot hverandre om smuler fra milliardærenes bord
 21. Arbeidstaker-organisasjoner og arbeidstakerrettigheter er av det onde
 22. Katastrofer, folkemord og krig er nyttige verktøy for neoliberalismen
 23. Utbygging over hele verden av sikre, «grønne soner» for milliardærer, «røde soner» for resten. Dette er allerede blitt vellykket gjennomført i Bagdad, Kabul og andre steder.
 24. Du er alene i denne verden, i konkurranse mot alle. Med mindre du er millionær, eller veldig heldig, er du en taper og fortjener det.
 25. Hold de rikeste i verden organisert og i nærkontakt med hverandre, hold alle andre splittet i smågrupper og i konkurranse mot hverandre. Finn stadig på nye emner som kan så frykt og splid. Støtt ekstreme, fundamentalistisk religiøse grupper. De skaper frykt og konflikter.
 26. Denne ideologien er Guds ønske, som uttrykt i Matteus: Den som har mye, skal få mer, den som har lite skal miste det lille han har. Alternativ finnes ikke, og denne politiske ideologien vil derfor dominere hele verden. Kritiske røster er «falske nyheter».

Den nye fortellingen

We-are-almost-there
CC From Highmoon’s Cartoon Gallery

Den nyliberale epoken har hatt sin tid. Det hevdes at den har vært «nyttig» som ren liberalistisk, negativ frihet fra noe (kongemakt, adel, sentralistisk statsmakt), men det er nå på tide å si farvel til en ideologi som blir stadig mer foreldet og gjør stadig mer skade enn nytte. Selvfølgelig finnes det alternativ; en positiv frihet for å bygge opp et levende og demokratisk samfunn av reelt deltakende medborgere.

Økonomiske krefter fortsetter å rettferdiggjøre det nåværende globale systemet, der prioritet har en tendens til å bli gitt til spekulasjon og jakten på økonomisk gevinst, som ikke tar hensyn til konteksten, og ikke minst effektene på menneskelig verdighet og det naturlige miljø. Her ser vi hvordan miljøforringelse og menneskelig og etisk nedbrytning er nært knyttet. Mange mennesker vil nekte for å gjøre noe galt fordi adspredelser stadig sløver vår bevissthet om hvor begrenset og endelig vår verden egentlig er. Som et resultat, “det som er skjørt, som miljøet, er forsvarsløst stilt overfor interessene til et helliggjort marked, som er blitt den eneste regelen” Pave Francis

Trumpisme er en form for radikalisert, sykelig høyre-ekstremisme, uhyre farlig og smittsom. Avtrumping av samfunnet innebærer at vi definerer hva vi egentlig vil ha; det motsatte av trump-samfunnet. Rask utarming av verdens økosystemer, utryddelse av arter, global oppvarming og økende ulikhet viser at det ikke er nok å bare si «Nei», og ta noen mikroskopiske skritt i riktig retning.

utopia
Highmoon’s Cartoon Gallery

Offentlig armod og nødvendigheten av nøysomhet er en myte skapt av milliardærene. De rikeste har vært prioritert med skatteletter og spesielle privilegier, kombinert med utarming og tyveri fra fellesskapet og framtidige generasjoner.

De fleste regjeringer beklager at det ikke finnes ressurser nok til å trygge de svakes behov, men det finnes  alltid rikelig med penger til “perverse subsidier”.

Estimater av subsidier for fossilt brensel varierer mye avhengig av definisjonen av et tilskudd. OECD rapporterer at medlemslandene bidrar med $ 160-200 milliarder hvert år til produksjon av kull, olje og gass.
Men Det internasjonale pengefondet (IMF) har sagt at dette forsømmer å redegjøre for skader på miljøet og menneskers helse som regjeringer bærer kostnadene for. IMF anslår at dette vil utgjøre en svimlende $ 5.3tn i året, eller $ 10m per minutt.
Insurers worth $1.2tn tell G20 to stop funding fossil fuels by 2020

Gjemt under neoliberalismens retoriske røykteppe av frihet og det frie marked, ligger den virkelige agendaen: hvordan bygge opp et verdensomfattende utbyttings-system, hvor alle samfunnets sektorer samles om å sentralisere stadig mer makt og akkumulere stadig mer ressurser i hendene på de 0,1% rikeste menn i verden.

Milliardærene kan ikke lenger prioriteres. En håndfull samvittighetsløse menn skal ikke lenger kunne råde over det meste av verdens ressurser. Den tiden er over.

Spranget inn i den nye framtiden kan oppsummeres i følgende punkter:

 1. Styresmaktene må basere sine beslutninger på ærlige utredninger støttet av bevis. Enhver regjering må være ansvarlig, forutsigbar og gjennomsiktig.
 2. Økonomiske aktiviteter kan ikke være til varig skade for våre økosystemer eller fremtidige generasjoners velstand
 3. Offentlige tjenester er fordelaktige. God infrastruktur bygges ut og vedlikeholdes. Tilnærmet gratis helsevesen og tannhelse for alle. Egenandelen overskrider ikke 10%
 4. Progressiv karbonavgift på all fossil energi. Subsidier og annen form for støtte til fossil energi avvikles. Selg aksjene i fossil-sektoren. Avhengighet av fossil energi avvikles så raskt som mulig. Ny grønn teknologi utarbeides og fremmes.  Massiv utbygging av fornybare energikilder. «Grønne» arbeidsplasser prioriteres
 5. Energidemokrati: 100% fornybar energi produsert og eid av lokalsamfunn i løpet av de neste 30 årene
 6. Våre politiske systemer må være fullt ut representative, alle har en stemme, og hver stemme teller. Resultatene kan ikke kjøpes eller manipuleres.
 7. Garantert universell minimumsinntekt til alle lovlige innbyggere . Alle trygder og offentlige stønader med tilhørende byråkrati, kontrollapparat og meningsløse “bullshit” jobber og kursing avvikles.
 8. Gratis eller tilnærmet gratis utdanning for alle. Utdanning må være av høy kvalitet, og skal være en motiverende prosess, hvor samarbeid, kreativitet, forskning, kritisk informasjonskompetanse, oppdagelse og reell kompetanse er høyt verdsatt. Livslang læring må tilrettelegges.
 9. Kvinners fruktbarhetsgrad må frivillig reduseres ytterligere ved å sikre at kvinner og menn har tilgang til utdanning og frivillige familieplanleggingstjenester. Kvinner har samme rettigheter som menn, og likestilling inngår som en selvsagt del av utdanningen. Utendørs naturopplæring for barn økes, og allment engasjement i forståelsen av naturen vektlegges;
 10. Prioritet gis til investeringer i sektorer som forbedrer livskvalitet og, skaper mer omsorgsfulle samfunn. Viktige verdier er: Generøsitet, gjestfrihet, varme, anstendighet, empati, visdom
 11. Velfinansierte og velforvaltede vernede naturområder må settes av  for en betydelig andel av verdens jordbaserte, marine, ferskvanns- og luftmiljøer
 12. Offentlig transport som kjører på fornybar energi prioriteres. Betal CO2-kompensasjon når du flyr! Reduser bruk av plast. Reduser ditt økologiske fotavtrykk!
 13. Skatteparadisene avskaffes. Arrester skattesnytere som stjeler fra oss alle
 14. Det som er i felles eie – allmenningene – er strengt regulert. Den enkelte har ingen rett til å utnytte, forurense eller ødelegge det som eies av samfunnet. Prioriter dietter der det meste er plantebaserte matvarer
 15. Skatt på arbeid avvikles. Skatt på forbruk, eiendom, finanstransaksjoner, store formuer og bruk av felles ressurser som luft, vann, jord, mineraler og annet råmateriale og alt som belaster økosystemene.
 16. Alle mennesker er likeverdige for loven. Selskaper kan ikke ha menneskerettigheter.
 17. Subsidiaritetsprinsippet skal dominere: alle beslutninger tas på de mest hensiktsmessige, laveste nivåer. Makt er demokratisert og desentralisert. Demokrati betyr deltakelse og tilhørighet. Alle må ha lik tilgang til relevant informasjon nødvendig for meningsfylte demokratiske valg
 18. Demilitariser politiet, kutt i militærutgifter. Reduser våpenproduksjon, steng alle militærbaser og minimer eller stopp våpeneksport. Flytt ressurser til fredelig, ikke-voldelig konfliktløsning gjennom forskning, utdanning, journalistikk og praktisk implementering og til tiltak som fremmer sosial sikkerhet for alle
 19. Økologisk ansvarlige landbrukssystemer
 20. Ekte samfunnsansvar og miljøansvar. Miljø og samfunn går foran fortjeneste. Økonomiske eksternaliteter må internaliseres i løpet av få år; en bedrift kan ikke belaste andre med kostnader eller miljøforstyrrelser forbundet med drift eller produkter
 21. Når du tar, ta vare på og gi tilbake
 22. Alle har verdi, ikke bare de rike med “riktig” hudfarge.
 23. Slutt å «siloisere» kunnskap. Mer holistiske perspektiver trengs!
 24. Slutt å bekjempe hverandre. Bli organisert i globale, samarbeidende nettverk.
 25. Ikke flere små skritt. Ta spranget ! Organiser LEAP-grupper!

Takk til:

Gibran Alberto Cruz Martinez, Dagfinn Haavik, Kari Tuseth, Jan Bjørke,  Onsdagsgruppa i Arendal og Joseph Davis for gode råd og tips

Kilder:

Globalt samarbeid i nettverk 

The Leap manifesto: Caring for the Earth and one another
The Leap began in 2015 with the launch of The Leap Manifesto: 15 political demands from a coalition of 60 social movement leaders across Canada. It offered an inspiring, big-picture narrative for an energy transition based in principles of justice, human rights, and worker solidarity http://portside.org/2017-08-14/leap-manifesto-world-based-caring-earth-and-one-another

Out of the wreckage
A toxic ideology rules the world – of extreme competition and individualism. It misrepresents human nature, destroying hope and common purpose. Only a positive vision can replace it, a new story that re-engages people in politics and lights a path to a better worldMonbiot, G (2017) Out of the wreckage. A new politics for an age of crisis, Versobooks  http://www.monbiot.com/2017/08/01/out-of-the-wreckage-2/

George Monbiot’s “Out of the Wreckage”: A friendly critique
https://damnthematrix.wordpress.com/2018/05/07/george-monbiots-out-of-the-wreckage-a-friendly-critique/ 

A case for political revolution: The neoliberal project has left us with one choice

Earth Overshoot day
Overcoming overshoot: how to stop stealing resources from future generations
Earth Overshoot Day was on August 1st in 2018 and continues to be earlier every year
https://medium.com/insurge-intelligence/let-us-stop-living-of-resources-stolen-from-future-generations-c831cb1906d3

No is not enough. Trump the master of disaster
Klein’s new study in shock politics is a warning of the enormous toxic potential of the Trump presidency and a call to oppose it. Refusal needs to turn into resistance
Naomi Klein (2017) No is not enough   https://www.theguardian.com/books/2017/jun/22/no-is-not-enough-naomi-klein-donald-trump 

The Leap
Take the leap! Building a world based on caring for the earth and one another  https://theleap.org/

End use of fossil fuels
Canadian activists and artists back Leap Manifesto’s call to end fossil fuel use (The Guardian, 2015) https://www.theguardian.com/world/2015/sep/15/canada-leap-manifesto-fossil-fuels-naomi-klein

Laudato Si
Pope Francis (2015) Encyclical letter Laudato Si – on care for our common home
Our Sister, Mother Earth, who sustains and governs us, and who produces various fruit with coloured flowers and herbs now cries out to us because of the harm we have inflicted on her by our irresponsible use and abuse of the goods with which God has endowed her. We have come to see ourselves as her lords and masters, entitled to plunder her at will.
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Towards a brighter future
Despite turmoil and breakdown in society and new populist leaders that frighten us we are heading towards a brighter future. This time is the last gasp of an age of selfishness and short-sightedness. It’s difficult to see the big picture when we are in the middle of a storm, but a storm will always calm. And in the long run, love always wins Grini, J.H. (2017) Towards a brighter future https://www.gaiainnovations.org/book/

The story of stuff community
We have a problem with Stuff. We use too much, too much of it is toxic and we don’t share it very well. But that’s not the way things have to be. Together, we can build a society based on better not more, sharing not selfishness, community not division. https://storyofstuff.org/

Japan for sustainability
For a Happy, Sustainable Future. Initiatives from Japan. For the World. Human well-being is threatened today by global environmental deterioration, social vulnerability, and economic uncertainty. Our challenge is to consider not only sustainability and future generations on our planet, but also how to make our livelihoods and communities more resilient today.  https://www.japanfs.org/index.html

Change Europe: Vote Green!
Common manifesto for the European Green parties
https://europeangreens.eu/sites/europeangreens.eu/files/2014_Manifesto.pdf

The Great Transition Initiative
An online forum of ideas and an international network for the critical exploration of concepts, strategies, and visions for a transition to a future of enriched lives, human solidarity, and a resilient biosphere. By enhancing scholarly discourse and public awareness of possibilities arising from converging social, economic, and environmental crises, and by fostering a broad network of thinkers and doers, it aims to contribute to a new praxis for global transformation.  http://greattransition.org/

Avtrumpifisering

Klima,  miljø og vitenskap

‘Beyond Putin’s wildest dreams’: Kremlin’s backing of Trump had goal to ‘alter mass consciousness in certain groups’ (2021)

Trump, Russia, the Election, and the Coup. We’re Learning the Truth About Trump, Russia, the Election, and the Coup, and It’s Even Worse Than You Probably Thought (2021)

Trumpism Has Mutated Into America’s Totalitarian Movement. Can You Share a Society With People as Crazy, Self-Destructive, and Idiotic as Trumpists? (2021)

Russia Made Trump President — And It’s the Worst Scandal in American History

10 Ways to Be a Better Environmental Steward in 2018
https://www.ecowatch.com/environmental-stewardship-examples2520328397.html

Economists Have Been Lying to Us for Decades (2020)

What It Means to Be a Civilized Society. Why the World is Being Decivilized

Carl Sagan on Humility, Science as a Tool of Democracy, and the Value of Uncertainty https://www.brainpickings.org/2015/11/09/carl-sagan-science-democracy/

The Very Real Threat of Climate Catastrophe. Christian Parenti discusses the role of both politics and the state in the climate crisis. https://www.alternet.org/environment/christian-parenti-prospect-climate-catastrophe

‘Traitor’ Trump ‘Colludes’ With Putin Over Oil (July 2018)
https://www.ecowatch.com/trump-putin-oil-2587581476.html

A Smorgasbord of Solutions for Global Warming
http://www.globalpossibilities.org/a-smorgasbord-of-solutions-for-global-warming/

‘The Battle for Paradise’: Naomi Klein on Disaster Capitalism & the Fight for Puerto Rico’s Future. Corporations are making a killing over Hurricane Maria’s destruction
https://www.alternet.org/news-amp-politics/naomi-klein-disaster-capitalism-puerto-rico

Suzuki (2018) We ignore urgent global warnings at our peril https://davidsuzuki.org/story/ignore-urgent-global-warnings-peril/

Global warming  https://agreenerfutureblog.wordpress.com/2-global-warming/

Authoritative sources on global warming  https://agreenerfutureblog.wordpress.com/2-global-warming/2-1-authoritative-sources/ 

BioScience (2017) World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice
https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229

What Will It Really Take to Avoid Collapse?
https://www.ecowatch.com/avoid-collapse-2520093367.html

It’s Not Too Late: A Climate Change New Year’s Resolution
https://insideclimatenews.org/news/02012018/emissions-peak-paris-resolution-2017-year-review-climate-change-global-warming-technology-renewable-energy-evs

Stand up for science. Union of concerned scientists
https://www.ucsusa.org/ 

UCS (2018) Attacks on Science  https://www.ucsusa.org/center-science-and-democracy/attacks-on-science#.Wkp-TrpFzY8

Sidelining science
Sidelining Science Since Day One. How the Trump administration has harmed public health and safety in its first six months
https://www.ucsusa.org/center-science-and-democracy/promoting-scientific-integrity/sidelining-science-from-day-one#.WmxkJKjiaM8

Plast

Plasticised  

Sailing past plastics

Plastic Junk Litters our Oceans, Killing Sea Life — And it’s Getting Worse

The ocean cleanup project

Livskvalitet, trygghet

Monbiot (2017) Don’t let the rich get even richer on the assets we all share
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/sep/27/rich-assets-resources-prosperity-commons-george-monbiot

The Secret to Wealth and Prosperity for Any Society. Making sure parents get to decide when they want to have children is a proven strategy for communities’ well-being.  https://www.alternet.org/personal-health/secret-prosperity-family-planning-cascadia

Monbiot, G (2017) Out of the wreckage. A new politics for an age of crisis, Versobooks  http://www.monbiot.com/2017/08/01/out-of-the-wreckage-2/

Ugo Colombino (2015) Is unconditional basic income a viable alternative to other social welfare measures? Countries give basic education and health care to everyone, and for good reasons—why not basic income?
https://wol.iza.org/uploads/articles/128/pdfs/is-unconditional-basic-income-viable-alternative-to-other-social-welfare-measures.pdf 

OECD (2017) Basic income as a policy option – substitute of some cash transfer programs
http://www.oecd.org/els/soc/Basic-Income-Policy-Option-2017-Brackground-Technical-Note.pdf

Universal Basic Income Is a No-Brainer
One of the best proxies that we have for understanding the effects of a basic income policy from an economic perspective in Canada is the guaranteed income received by seniors https://www.alternet.org/universal-basic-income-no-brainer?src=newsletter1094945

Scott Santens: Basic income for all http://www.scottsantens.com/ 

Overwhelming Evidence that a ‘Guaranteed Basic Income’ Will Work
http://www.globalpossibilities.org/overwhelming-evidence-that-a-guaranteed-basic-income-will-work/

A greener future
https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/

It’s Boom Times for Billionaires. Around the world, the labor of poor people fuels the rising concentration of wealth.
https://www.alternet.org/economy/its-boom-times-billionaires 

IPS (2018) Wealth Concentration Continues to Increase
http://www.ipsnews.net/2018/01/wealth-concentration-continues-increase/ 

Grønne tips for framtiden

Fellesskap, allmenninger, offentlige tjenester

Monbiot, G. (2016) The fortifying commons http://www.monbiot.com/2016/12/15/the-fortifying-commons/

Greener architecture
https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/6-5-greener-architecture/

Kvalitets-utdanning

Quality education – the opposite of charter schools
https://eteachingandlearning.wordpress.com/quality-education/

Why Education Must Come Back to Nature
http://www.globalpossibilities.org/why-education-must-come-back-to-nature/

Godt styresett, juss

How We Can Reimagine and Reinvent Our Society in the Coming Year. Let’s say goodbye to top-down revolutions and embrace grassroots action.  https://www.alternet.org/local-peace-economy/we-can-reimagine-and-reinvent-our-society-2018

Let’s Make 2018 the Year We Rise Up and Regenerate!
http://regenerationinternational.org/

Greener law
https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/6-3-greener-law/ 

Rutger Bregman: Utopia for realists. |  ‘We could cut the working week by a third

Ut av fossil-avhengighet. Av-invester

New York Takes Giant Step to Divest From Fossil Fuels
https://www.ecowatch.com/new-york-fossil-fuel-divestment-2518904580.html

France Approves World’s First Ban on Fracking and Oil Production (Dec 2017)  https://www.ecowatch.com/france-fracking-ban-2518885658.html

Fornybar teknologi

Green technology
https://agreenerfutureblog.wordpress.com/6-greener-future/6-1-green-technology/

Solar Capacity Exceeded All Other Fuel Sources Combined in 2017, Study Finds (2018)

Grønn økonomi,  system-endring

Green economy
https://agreenerfutureblog.wordpress.com/5-green-economy/

Capitalism is losing support. It is time for a new deal  https://medium.com/world-economic-forum/capitalism-is-losing-support-it-is-time-for-a-new-deal-5d0ca7992ad0

A Powerful Economic Justice Movement Is Brewing, Even in This Dark Time. An American Democracy Movement is fighting brutal capitalism and the culture of blame.
https://www.alternet.org/activism/democracy-movements-fight-brutal-capitalism

Suzuki, D. (2018) Consumer society no longer serves our needs https://davidsuzuki.org/story/consumer-society-no-longer-serves-needs/

Suzuki, D. (2017) Long work hours don’t work for people or the planet https://davidsuzuki.org/story/long-work-hours-dont-work-for-people-or-the-planet/

Books on climate change and economics  (Yale, 2018)

With mounting costs of damages associated at least in part with a warming climate comes increasing author, writer, and publisher interest in climate change economics.
https://www.yaleclimateconnections.org/2018/01/books-on-climate-change-and-economics-pt-1/

America’s Richest 2% Made More Money in 2017 Than the Cost of the Entire Safety Net (Feb 2018)

Tiltak mot trumpisme

As the Trump Administration Continues to Threaten the Planet, This Is No Time to Be Complacent. As the days get darker, we must keep the flame burning.  https://www.alternet.org/environment/trump-administration-continues-threaten-planet-no-time-be-complacent

Hope Trumps Nope: A Blueprint for Resistance https://www.ecowatch.com/naomi-klein-blueprint-resistance-2517475057.html

Trumpism is the personification of deception and fake news production. Train yourself in detecting fake news. https://globaldigitalcitizen.org/5-questions-detecting-fake-news

Fight Harder and Smarter Against Trumpism. While we ensure that lesser evils replace the worst evils, we also have to insist that no matter who is in power, our demands for social, racial, gender, environmental and economic justice be met. https://www.alternet.org/news-amp-politics/fight-harder-and-smarter-against-trumpism

Trumpisme

Trump runs the country just like his bankrupted businesses: The national debt is skyrocketing while economic growth lags behind
https://www.alternet.org/2019/12/trump-runs-the-country-just-like-his-bankrupted-businesses-the-national-debt-is-skyrocketing-while-economic-growth-lags-behind/

Is Donald Trump fueling a mass extinction of Democracy across the planet?
https://www.alternet.org/news-amp-politics/could-donald-trump-trigger-global-democratic-recession 

Trump was impeachable from Day One

‘The Trumpification of conservatism’: How a new feud exposes the right wing’s collapse into the depths of white supremacy
https://www.alternet.org/2019/08/the-trumpification-of-conservatism-how-a-new-feud-exposes-the-right-wings-collapse-into-the-depths-of-white-supremacy/

America is in a state of denial — we need to wake up to what Trump truly is

How Donald Trump Was Bailed Out of Bankruptcy by Russia Crime Bosses
The facts read like a B-grade spy novel.
https://www.alternet.org/election-2016/how-donald-trump-was-bailed-out-bankruptcy-russia-crime-bosses

These Are the 3 Pernicious Forces Protecting Trump from Impeachment. Here’s why Trump continues to survive all the scandals and crises of his administration.(2018)
https://www.alternet.org/news-amp-politics/these-are-3-pernicious-forces-protecting-trump-impeachment

Trumpism Is the New McCarthyism
http://www.globalpossibilities.org/trumpism-is-the-new-mccarthyism/

Paul Ryan’s biggest influence: Here are 10 things you should know about the lunatic Ayn Rand
https://www.alternet.org/news-amp-politics/paul-ryans-biggest-influence-here-are-10-things-you-should-know-about-lunatic-ayn

Trump Takes on the World. Trump’s scorn for human rights is making a world where only the rich and the strong will prosper. https://www.alternet.org/human-rights/trump-takes-world 

7 Times Trump Man-Crushed on Putin. Yet the president’s geopolitical romance goes unrequited  https://www.alternet.org/7-times-trump-man-crushed-putin

Billionaire Trump backer Robert Mercer funded group that produced anti-Muslim ads for 2016 election, claims investigative group   https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/mercer-funding-trump-anti-muslim-advert-group-claims-2016-election-documents-open-secrets-a8290986.html

Mapping the Koch Conspiracy
http://www.globalpossibilities.org/mapping-the-koch-conspiracy/ 

Trump, White House officials bounce along to Saudi sword dance
http://edition.cnn.com/2017/05/20/politics/trump-saudi-arabia-dance/index.html

Here’s How Saudi Arabia Took Donald Trump for a Ride. “Think of the Saudi-Trump relationship as the love affair from hell.” https://www.alternet.org/heres-how-saudi-arabia-took-donald-trump-ride 

Get Ready for Mueller’s Phase Two: The Middle East Connection
https://www.thedailybeast.com/get-ready-for-muellers-phase-two-the-middle-east-connection

Trump Jr. and Other Aides Met With Gulf Emissary Offering Help to Win Election (NYT May 2018)

Trump Is a Master Game-Changer, but Not the Kind You May Think. Trump is the perfect cover for the billionares’ plan to change the American game  https://www.alternet.org/culture/another-kind-game-changer

Donald Trump Is Forging an America as Greedy, Deceitful and Cruel as Its President  https://www.alternet.org/news-amp-politics/donald-trump-forging-america-greedy-deceitful-and-cruel-its-president

The Dumbing Down of America – By Design
http://www.globalpossibilities.org/the-dumbing-down-of-america-by-design/

Trump’s First Year Has Been the Private Prison Industry’s Best. The Trump administration has been a godsend for the private prison industry  https://www.alternet.org/human-rights/trumps-first-year-has-been-private-prison-industrys-best

The Real State of the Union: 6 Ways Trump Is Bad for Food, Health and the Environment
Trump has gutted regulations meant to protect our food and ecosystems.
https://www.alternet.org/food/real-state-union-6-ways-trump-bad-food-health-and-environment

It’s Going to Be a Good Year for the Merchants of Death. From nuclear weapons to handguns, “arms control” increasingly seems like a concept from another century. https://www.alternet.org/human-rights/2018-looks-arms-bonanza

Is Trump an ‘Aspiring Despot’ or a ‘Bumbling Showman’? Why Not Both? Author Brian Klaas warns the damage of Trump’s presidency will last a generation. https://www.alternet.org/news-amp-politics/trump-aspiring-despot-or-bumbling-showman-why-not-both

The Koch Brothers Are Plotting a Right-Wing Takeover of America’s Judicial System
The billionaire magnates have their eyes on the Supreme Court, and that’s not all.
https://www.alternet.org/news-amp-politics/koch-brothers-are-plotting-right-wing-takeover-americas-judicial-system 

It’s Ayn Rand’s America Now, Thanks to the GOP. Conservatism has turned itself into a civic religion and columnist Neal Gabler fears the damages wrought in the Trump era will be permanent and lasting.
https://www.alternet.org/news-amp-politics/its-ayn-rands-america-now-thanks-gop

Jimmy Carter: The U.S. Is an “Oligarchy With Unlimited Political Bribery”   http://www.globalpossibilities.org/jimmy-carter-the-u-s-is-an-oligarchy-with-unlimited-political-bribery/

And What About Trump, the Sexual-Predator-in-Chief: This Must-See Video Needs to Go Viral https://www.dailykos.com/stories/2017/11/16/1716242/-And-What-About-Trump-the-Sexual-Predator-in-Chief-This-Must-See-Video-Needs-to-Go-Viral

Trump Is Really Trying to Set the World on Fire. And the whole world burns.  https://www.alternet.org/right-wing/rebecca-gordon-trump-flamethrower-rebecca-gordon

Klaas (2017) The despot’s apprentice: Donald Trump’s attack on democracy, ‘The Despot’s Apprentice: Donald Trump’s Attack on Democracy’,  https://www.youtube.com/watch?v=wJquFsro8WQ |  https://www.goodreads.com/work/quotes/57795369-the-despot-s-apprentice-donald-trump-s-attack-on-democracy

Yes, America, There is a Class War, and You Just Lost It
http://www.globalpossibilities.org/yes-america-there-is-a-class-war-and-you-just-lost-it/

Koch-Funded Anti-Climate Group Tells Women to Ignore Concerns About Toxic Chemicals. A chemical industry front group defends the freedom of corporations to pollute. https://www.alternet.org/environment/koch-funded-anti-climate-group-tells-women-ignore-concerns-about-toxic-chemicals

US Today (Dec 2017)  “Will Trump’s lows ever hit rock bottom?”  https://www.usatoday.com/story/opinion/2017/12/12/trump-lows-ever-hit-rock-bottom-editorials-debates/945947001/

How Big Oil Lost Control of Its Climate Misinformation Machine. One of the longest and most consequential campaigns against science in modern history is becoming more extreme—and turning against its originators   https://insideclimatenews.org/news/22122017/big-oil-heartland-climate-science-misinformation-campaign-koch-api-trump-infographic

Trump the twitter fan. But who really controls Twitter?
This Saudi prince now owns more of Twitter than Jack Dorsey does
https://qz.com/519388/this-saudi-prince-now-owns-more-of-twitter-than-jack-dorsey-does/

Neo-liberalisme

Neoliberalism: the idea that swallowed the world  https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world

Neoliberalism – the ideology at the root of all our problems
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot

Savio, R, (2018) Billionaires, Fiscal Paradise, the World’s Debt, and the Victims, IPS http://www.ipsnews.net/2018/01/billionaires-fiscal-paradise-worlds-debt-victims/

Shock therapy in economics https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_therapy_(economics)

Kapitalismen som katastrof
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11284129.ab

It’s Boom Times for Billionaires. Around the world, the labor of poor people fuels the rising concentration of wealth
 https://www.alternet.org/economy/its-boom-times-billionaires

Can We Stop Pretending to Take Libertarians Seriously, Now?
https://civicskunk.works/can-we-stop-pretending-to-take-libertarians-seriously-now-778d9040f7c5

The oligarchy’s rule of law: From Boris Yeltsin’s Russia to Oklahoma   http://exiledonline.com/the-oligarchys-rule-of-law-from-boris-yeltsin%E2%80%99s-russia-to-aubrey-mcclendon%E2%80%99s-oklahoma/

Rutland (2012) Neoliberalism and the Russian transition   http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290.2012.727844

Billington (1992): The real crimes of China’s ZhaoZiyang   http://www.larouchepub.com/eiw/public/1992/eirv19n07-19920214/eirv19n07-19920214_022-the_real_crimes_of_chinas_zhao_z.pdf

Do not be fooled! Follow the money trail!
https://ufbutv.com/2017/02/28/do-not-be-fooled-follow-the-money-trail/

Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich by Chrystia Freeland – review (Guardian 2013) https://www.theguardian.com/books/2013/oct/08/plutocrats-rise-new-global-super-rich-review

Plutocrats: The Rise of the New Global Super-Rich and the Fall of Everyone Else  https://www.amazon.com/Plutocrats-Rise-Global-Super-Rich-Everyone/dp/0143124064

choice

About svenaake

University Teacher.
This entry was posted in Norsk, Trumpisme and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s